Gmach Poczty Głównej.Numer identyfikacyjny:
03562
Nazwa:
Gmach Poczty Głównej.
Miasto:
Opis:

Gmach Poczty Głównej wzniesiono w latach 1887–1889 według oficjalnego projektu wiedeńskiego architekta Franza Setza, który zrealizowała spółka lwowskich architektów Ludwika Ramułta i Juliana Cybulskiego.
W 1922 r. arch. Eugeniusz Czerwiński rekonstruował gmach Poczty Głównej, uszkodzony w czasie wojny polsko-ukraińskiej.

Obiekt i słowa kluczowe:
Poczta, ulica, kamienice, zniszczenia
Autor:
Nabokow A.
Wydawca:
Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Data:
1914–1915
Format:
13x18 cm
Status prawny:
Muzeum Narodowe
Kolekcja:
, Ft 3267
Kategoria:
Technika:

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 03170
Miasto: Lwów
Data: 1918
Format: 18х11 sm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Jurij Zawerbnyj
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica Sykstuska, Poczta Główna, wojna, ruiny
Numer identyfikacyjny: 02979
Miasto: Lwów
Data: 1894
Format: 37,5х27 сm
Autor: Franciszek Rychnowski
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Lwowskie Muzeum Historyczne
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica Słowackiego, poczta, środki komunikacji
Numer identyfikacyjny: 02525
Miasto: Lwów
Data: 1894
Format: 30x40 cm
Autor: Franciszek Rychnowski
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Lwowskie Muzeum Historyczne
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica Słowackiego, poczta główna, tory tramwajowe, tramwaj, ludzie
Numer identyfikacyjny: 03562
Miasto: Lwów
Data: 1914–1915
Format: 13x18 cm
Autor: Nabokow A.
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Muzeum Narodowe
Obiekt i słowa kluczowe: Poczta, ulica, kamienice, zniszczenia
Gmach poczty głównej (1886-1889, arch. S. Hawryszkiewicz, F. Setz; 1919-1923 – przebudowa, arch. E. Czerwiński). Styl budowli – w pierwotnym wariancie historyzm (neobarok), po przebudowie – neoklasycyzm (modernizowany empire). Monumentalny gmach poczty usytuowany jest na zachód od centrum miasta, na działce między ulicami Kopernika, Słowackiego i Doroszenki. Obiekt dominuje w zabudowie kwartału. Pod względem architektury jest jedną z najdoskonalszych budowli użyteczności publicznej w mieście.