Kościół Św. Marii Magdaleny.Numer identyfikacyjny:
03550
Nazwa:
Kościół Św. Marii Magdaleny.
Miasto:
Opis:

Istniejące dziś budynki kościoła oraz klasztoru Św. Marii Magdaleny zbudował w latach 1753–1758 arch. Marcin Urbanik. Na fasadzie kościoła między frontonem a wieżami są rozmieszczone posągi Św. Dominika i Św. Jacka dłuta Sebastiana Fesingera. W 1776 r. kościół stał się parafialnym, w klasztorze rozmieszczono “dom pracy” a później więzienie dla kobiet (1841). Budynek przebudowano w 1929 r., dziś korzysta z niego Narodowy Uniwersytet “Politechnika Lwowska”. W 1889 r. wieże kościoła otrzymały barokowe zwieńczenia, wykonane według projektu Juliana Zachariewicza. W latach władzy radzieckiej w kościele był klub, gdzie odbywały się m.i. huczne wieczory taneczne. Z czasem kościół zaczęto wykorzystywać jako salę koncertową muzyki organowej, ponieważ posiada on świetne organy (1936), największe na Ukrainie.

Obiekt i słowa kluczowe:
Ulica, kościół, plebania, ściana, pomnik
Autor:
Józef Kościesza Jaworski
Wydawca:
Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Data:
1912
Format:
12x17 cm
Status prawny:
Lwowskie Muzeum Historyczne
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 03530
Miasto: Lwów
Data: 1908
Format: 17х12 sm
Autor: Nieznany
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół, wnętrze, detale architektoniczne, rzeżba
Numer identyfikacyjny: 03731
Miasto: Czerniowce
Data: 1900-1910
Format: 85x135 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Helmut Kusdat
Obiekt i słowa kluczowe: Cerkiew
Numer identyfikacyjny: 03567
Miasto: Lwów
Data: 1930
Format: 17x12 cm
Autor: Ludwik Wieleżyński
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica Ormiańska, cerkiew, budynki,
Numer identyfikacyjny: 03543
Miasto: Lwów
Data: 1912
Format: 16,8x11,8 cm
Autor: Józef Kościesza Jaworski
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Lwowskie Muzeum Historyczne
Obiekt i słowa kluczowe: Kaplica, dekor, rzeżba, napisy
Numer identyfikacyjny: 02376
Miasto: Lwów
Data: 1837
Format: 21,5x16,2 сm; 28,5x22,2 сm
Autor: Karł Auer
Wydawca: Piotr Piller, Lemberg
Status prawny: Oleg Wwedenskyj
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół Dominikanów Bożego Ciała, budowla klasztoru
Numer identyfikacyjny: 00594
Miasto: Lwów
Data: 1860-1870
Format: 13х9 см
Autor: Józef Eder
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Lwowskie Muzeum Historyczne
Obiekt i słowa kluczowe: kościół, dzwonnica, figura Najświętszej Marii Panny
Numer identyfikacyjny: 01258
Miasto: Lwów
Data: 1941-1944
Format: 150x100 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Ksiaznica-Atlas, Lwów
Status prawny: Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół św. Marii Magdaleny
Numer identyfikacyjny: 01261
Miasto: Lwów
Data: 1941-1944
Format: 100x150 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Ksiaznica-Atlas, Lwów
Status prawny: Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej
Obiekt i słowa kluczowe: Plac Bernardyński, kościół Bernardynów, skwer, tory tramwajowe
Numer identyfikacyjny: 05751
Miasto: Tarnopol
Data: 1910-1914
Format: 11x17 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół, architektura, miasto, budowle

Kolumna Sykstów (właścicieli majątku położonego na Zachód od śródmieścia) zbudowana została w 1580 roku jako znak graniczny lub pamiątkowy. Na ścianach wysokiego czterobocznego postumentu przedstawione były w postaci płaskorzeźb sceny Ukrzyżowania oraz napisy w języku łacińskim; kolumnę wieńczył krzyż. Po dwudziestu latach niedaleko od kolumny na koszt szlachcianki Anny Pstrokońskiej wzniesiona została kapliczka, którą z czasem rozbudowano i przekształcono w kościół Św. Marii Magdaleny. Obecnie (2009) Kolumna Sykstów w zmienionej i zniekształconej postaci tworzy narożnik kamiennego ogrodzenia koło kościoła Św. Marii Magdaleny, w którym oprócz świątyni znajduje się sala organowa. 

Dawny Kościół Św. Marii Magdaleny (obecnie Sala koncertowa muzyki organowej i kameralnej). Kościół Św. Marii Magdaleny zbudowany został na wzniesieniu oddalonym od centrum Lwowa, w rejonie dawnych przedmieść południowo-zachodnich. Fasada boczna wychodzi na Pl. Szaszkewycza, odpółnocy do kościoła dobudowane są budynki dawnego klasztoru dominikańskiego. Trzystuletnia historia budownictwa kościoła obejmuje kilka okresów: lata 1609-1612 (budowa zachodniej części świątyni , autor projektu: M. Godny); lata 1630-1635; 1758 (dobudowanie nawy i wież – autor projektu: M. Urbanik); 1880 (schody z tarasem); 1889 (hełmy wież, autor projektu: J. Zachariewicz); 1929 (przebudowa klasztoru). Architektura świątyni łączy w sobie cechy późnego renesansu, baroku i historyzmu.