Wnętrze kościoła Jezuitów.Numer identyfikacyjny:
03530
Nazwa:
Wnętrze kościoła Jezuitów.
Miasto:
Opis:
Kościół zakonu Jezuitów p.w. świętych Piotra i Pawła Apostołów wzniesiono w latach 1610–1635 kosztem Elżbiety z Gostomskich Sieniawskiej. Budowniczym kościoła był Włoch Giovanni Briano, generalny architekt zakonu jezuitów w Polsce. Z pierwotnego drewnianego kościoła w nowym zachowano pamiątki: obraz Matki Boskiej Pocieszenia (była to jedna z pięciu kopii obrazu z rzymskiej kaplicy Borghese Maggiore, wykonana z przyzwoleniem papieża Piusa V), obraz Św. Stanisława Kostki (wielce czczonego we Lwowie, jako ratownika w czasie moru, pożarów i wojen kozackich). Trzecią dawną pamiątką był Krucyfiks, fundowany w 1616 r. przez Katarzynę Wolbertową.
Obiekt i słowa kluczowe:
Kościół, wnętrze, detale architektoniczne, rzeżba
Autor:
Nieznany
Wydawca:
Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Data:
1908
Format:
17х12 sm
Status prawny:
Ihor Kotłobułatow
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 05680
Miasto: Rymanów
Data: 1920-1939
Format: 17х11сm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Kościoł, architektura, detale architektonicyne
Numer identyfikacyjny: 00663
Miasto: Lwów
Data: 1901-1906
Format: 90x140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Zakład światłodruków, Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół karmelitów p.w. św. Michała Archanioła, ul. Czarnieckiego, ekwipaże konne
Numer identyfikacyjny: 03544
Miasto: Lwów
Data: 1928
Format: 29х21 cm
Autor: Adam Lenkiewicz
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Plac, kościół
Numer identyfikacyjny: 00594
Miasto: Lwów
Data: 1860-1870
Format: 13х9 см
Autor: Józef Eder
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Lwowskie Muzeum Historyczne
Obiekt i słowa kluczowe: kościół, dzwonnica, figura Najświętszej Marii Panny
Numer identyfikacyjny: 02371
Miasto: Dobromyl
Data: 2004
Format: 30х20 сm
Autor: Oleg Wwedenskyj
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Oleg Wwedenskyj
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół
Numer identyfikacyjny: 02357
Miasto: Lwów
Data: 1930-1939
Format: 17х11 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Wolodymyr Rumiancew
Obiekt i słowa kluczowe: Plac Katedralny, Katedra, statua, ogrodzenie
Numer identyfikacyjny: 01640
Miasto: Szczerzec
Data: 1920-1939
Format: 90×140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Andrij Kryżaniwskyj
Obiekt i słowa kluczowe: Ołtarz, kościół
Numer identyfikacyjny: 02376
Miasto: Lwów
Data: 1837
Format: 21,5x16,2 сm; 28,5x22,2 сm
Autor: Karł Auer
Wydawca: Piotr Piller, Lemberg
Status prawny: Oleg Wwedenskyj
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół Dominikanów Bożego Ciała, budowla klasztoru
Numer identyfikacyjny: 03308
Miasto: Truskawiec
Data: 1932
Format: 140x90 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Sztuka, Kraków
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Kurort, ulica, kościół

Budynek lwowskiego kościoła jezuickiego pod wezwaniem św. Piotra i Pawła jest typowym przykładem architektury manieryzmu i wczesnego baroku. Zgodnie z tradycją jezuickiego budownictwa sakralnego kościół naśladuje rzymską świątynię Il Gesu. Kościół zbudowano w latach 1610-1630 (autor projektu: S. Lamchius [?], D. Briano). Daty przebudów: 1734-1740 (odnowienie wnętrza po pożarze), 1830 (częściowa rekonstrukcja). Fasada główna kościoła wychodzi na ul. Teatralną, boczna – na Pl. Podkowy, tylna – na Prospekt Swobody. Do kościoła, zorientowanego ołtarzem na zachód, od północy przylega budynek dawnego kolegium jezuickiego.