Ołtarz główny kościoła karmelitanek bosych.Numer identyfikacyjny:
03526
Nazwa:
Ołtarz główny kościoła karmelitanek bosych.
Miasto:
Opis:

Niewielki klasztor karmelitanek bosych przy ul. Kurkowej 37 (Łysenki) istniał od 1866 r. (przebudowany przez arch. Jana Kajetana Janowskiego w 1890 r.). Fundatorka tego klasztoru hr. Raczyńska w 1892 r. nabyła dogodną parcelę przy ul. Krzyżowej 46 (Gen Czuprynki) i zamówiła projekt nowego klasztoru i kościoła karmelitanek u arch. z Kolonii Franza Statza. W l.1893–1895 firma J. Lewińskiego zbudowała kościół p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Józefa wraz z klasztorem. Ołtarz główny oraz dwa boczne– św. Józefa i św. Teresy – według projektu arch. J. Zachariewicza, wykonał T. Sokulski; prace rzeźbiarskie były dziełem A. Popiela, malowidła – J. Makarewicza. W 1899 r. w głównym ołtarzu umieszczono cudowny obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, kopię oryginału z rzymskiego kościoła Redemptorystów,pobłogosławioną przez papieża Leona XIII.W 1939 r. władza radziecka urządziiła w klasztorze przytułek dla starców i bezdomnych. W 1946 r. siostry karmelitanki opuściły Lwów, w klasztorze rozkwaterowano wojsko a kościół służył jako magazyn umundurowania. W latach 60. XX w. rozmieszczono tutaj miejską centralę telefoniczną. Obecnie (od 2005 r.) w dawnym kościele czynna jest greckokatolicka cerkiew św. Klimenta.

Obiekt i słowa kluczowe:
Kościoł, klasztor, ołtarz, dekor
Autor:
Nieznany
Wydawca:
Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Data:
1906
Format:
17x12 cm
Status prawny:
Ihor Kotłobułatow
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 03538
Miasto: Lwów
Data: 1900-1914
Format: 9x17 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Lwowskie Muzeum Historyczne
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół
Numer identyfikacyjny: 00504
Miasto: Lwów
Data: 1915
Format: 10х15 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół, dach, naprawa
Numer identyfikacyjny: 00594
Miasto: Lwów
Data: 1860-1870
Format: 13х9 см
Autor: Józef Eder
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Lwowskie Muzeum Historyczne
Obiekt i słowa kluczowe: kościół, dzwonnica, figura Najświętszej Marii Panny
Numer identyfikacyjny: 03550
Miasto: Lwów
Data: 1912
Format: 12x17 cm
Autor: Józef Kościesza Jaworski
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Lwowskie Muzeum Historyczne
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, kościół, plebania, ściana, pomnik
Numer identyfikacyjny: 00586
Miasto: Lwów
Data: 1860-1870
Format: 10х14 cm.
Autor: Józef Eder
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Lwowskie Muzeum Historyczne
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół św. Marcina, mur
Numer identyfikacyjny: 00459
Miasto: Lwów
Data: 1860-1870
Format: 10х14 cm
Autor: Teodor Szajnok
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej
Obiekt i słowa kluczowe: Widok na były kościół św. Jana Chrzciciela
Numer identyfikacyjny: 05749
Miasto: Tarnopol
Data: 1910-1914
Format: 17х11 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Бібліотека Інституту народознавства Академії наук України
Obiekt i słowa kluczowe: Kościoł, architektura, ołtarz, dekor, rzeżba, malarstwo
Numer identyfikacyjny: 05727
Miasto: Trembowla
Data: 1927-1939
Format: 11x17 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół, architektura
Numer identyfikacyjny: 03308
Miasto: Truskawiec
Data: 1932
Format: 140x90 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Sztuka, Kraków
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Kurort, ulica, kościół