Ołtarz główny kościoła karmelitanek bosych.Numer identyfikacyjny:
03526
Nazwa:
Ołtarz główny kościoła karmelitanek bosych.
Miasto:
Opis:

Niewielki klasztor karmelitanek bosych przy ul. Kurkowej 37 (Łysenki) istniał od 1866 r. (przebudowany przez arch. Jana Kajetana Janowskiego w 1890 r.). Fundatorka tego klasztoru hr. Raczyńska w 1892 r. nabyła dogodną parcelę przy ul. Krzyżowej 46 (Gen Czuprynki) i zamówiła projekt nowego klasztoru i kościoła karmelitanek u arch. z Kolonii Franza Statza. W l.1893–1895 firma J. Lewińskiego zbudowała kościół p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Józefa wraz z klasztorem. Ołtarz główny oraz dwa boczne– św. Józefa i św. Teresy – według projektu arch. J. Zachariewicza, wykonał T. Sokulski; prace rzeźbiarskie były dziełem A. Popiela, malowidła – J. Makarewicza. W 1899 r. w głównym ołtarzu umieszczono cudowny obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, kopię oryginału z rzymskiego kościoła Redemptorystów,pobłogosławioną przez papieża Leona XIII.W 1939 r. władza radziecka urządziiła w klasztorze przytułek dla starców i bezdomnych. W 1946 r. siostry karmelitanki opuściły Lwów, w klasztorze rozkwaterowano wojsko a kościół służył jako magazyn umundurowania. W latach 60. XX w. rozmieszczono tutaj miejską centralę telefoniczną. Obecnie (od 2005 r.) w dawnym kościele czynna jest greckokatolicka cerkiew św. Klimenta.

Obiekt i słowa kluczowe:
Kościoł, klasztor, ołtarz, dekor
Autor:
Nieznany
Wydawca:
Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Data:
1906
Format:
17x12 cm
Status prawny:
Ihor Kotłobułatow
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 02191
Miasto: Lwów
Data: 1904
Format: 140х90 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Stefan Wierusz Niemojowski, Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Góra Gołuszowska, kościół, przewoźnicy
Numer identyfikacyjny: 03530
Miasto: Lwów
Data: 1908
Format: 17х12 sm
Autor: Nieznany
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół, wnętrze, detale architektoniczne, rzeżba
Numer identyfikacyjny: 01672
Miasto: Szczerzec
Data: 1930
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Andrij Kryżaniwskyj
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół
Numer identyfikacyjny: 02000
Miasto: Lwów
Data: 1901-1905
Format: 140×90 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Zakład światłodruków, Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół Św.Antoniego, architektura, mur, dzwonnica, ulica
Numer identyfikacyjny: 03532
Miasto: Lwów
Data: 1908
Format: 16,5x12 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół, wnętrze, ołtarz, meble, dekoracja
Numer identyfikacyjny: 05680
Miasto: Rymanów
Data: 1920-1939
Format: 17х11сm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Kościoł, architektura, detale architektonicyne
Numer identyfikacyjny: 02370
Miasto: Lwów
Data: 1837
Format: 16,4х23,7 сm; 22,2х28,5 сm
Autor: Karł Auer
Wydawca: Piotr Piller, Lemberg
Status prawny: Oleg Wwedenskyj
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół Bernardyński, wieża, klasztor
Numer identyfikacyjny: 02357
Miasto: Lwów
Data: 1930-1939
Format: 17х11 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Wolodymyr Rumiancew
Obiekt i słowa kluczowe: Plac Katedralny, Katedra, statua, ogrodzenie
Numer identyfikacyjny: 05311
Miasto: Stryj
Data: 1930-1939
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: "Ruch", Lwów
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, kościół, architektura, ludzie