Ślizgawka na stawie Sobka.Numer identyfikacyjny:
03509
Nazwa:
Ślizgawka na stawie Sobka.
Miasto:
Opis:
Zimowy widok Lwowa – ślizgawka na jednym z najbardziej znanych stawów lwowskich – stawie Sobka, położonym wzdłuż ulicy Wuleckiej (obecnie Sacharowa). Przy końcu lat 20-tych staw był osuszony oraz zasypany przed zabudową ulicy Wuleckiej. Obecnie w tym miejscu istnieją ulice Kastelówka i B. Romanyc’koho, natomiast w miejscu stawu – boisko Lwowelektrotrans’u. Nazwa ulicy pochodzi od lokalnej nazwy dzielnicy a także nazwiska włoskiej rodziny budowniczych Castelli ze szwajcarskiego miasta Ługano, właścicieli tych podmiejskich terenów z końca XVI st. Znany plan miasta J. Chowańca 1896 r. określa Kastelówkę ulicami Krzyżową, Lenartowicza, Nabielaka, Na Bajkach, chociaż póżniej jej granicy się rozszerzyły: zachodnią granicę określił fabryką gipsu na ulicy Gipsowej przemysłowiec Józef Franz (koniec ul. 29 Listopada, obecnie Konowalca). Aktywna zabudowa terenów zaczęła się w ostatniej ćwierci XIX st., w okresie kiedy dzięki landszaftowi i niskiej cenie parceli Kastelówką zaciekawili się Profesor architektury Politechniki Lwowskiej Julian Zacheriewicz i młody architekt Iwan Lewiński. Warunki nadali architektom wyjątkową możliwość tworzenia wielkiej komfortowej miejskiej dzielnicy, co wykonali lwowscy architekci Henryk Sandig, Salomon Kail, Marek Weitz, Stefan Miczyński, Ferdynand Kassler, Dominik Wuchowicz, Daniel Kalmus, Marek Lakser, Mieczysław Stadler, Jakób Menker.
Obiekt i słowa kluczowe:
Staw, ślizgawka, budynki, ludzie
Autor:
Józef Popiel
Wydawca:
Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Data:
1901
Format:
9×14 sm
Status prawny:
Ihor Kotłobułatow
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 00243
Miasto: Lwów
Data: 1946-1990
Format: Nieznany
Autor: Julian Dorosz
Wydawca: Halycka Brama, Lwów
Status prawny: Andrij Dorosz
Obiekt i słowa kluczowe: Jeziora na Krzywczycach, ulica Bohdaniwska
Numer identyfikacyjny: 01843
Miasto: Lwów
Data: 1837
Format: 16,2х23 cm; 22х28,8 cm
Autor: Karł Auer
Wydawca: Piotr Piller, Lemberg
Status prawny: Oleg Wwedenskyj
Obiekt i słowa kluczowe: Pływalnia Wojskowa, staw Pełczyński, budowla łazienki, jeźdźcy, ludzie, kareta
Numer identyfikacyjny: 02769
Miasto: Czerniowce
Data: 1911
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Leopold Weisz, Budapeszt
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Rzeka Prut, ludzie
Numer identyfikacyjny: 03509
Miasto: Lwów
Data: 1901
Format: 9×14 sm
Autor: Józef Popiel
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Staw, ślizgawka, budynki, ludzie
Numer identyfikacyjny: 02889
Miasto: Lwów
Data: 1895-1905
Format: 8х11 sm
Autor: Nieznany
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Staw Pełczyński, łazienki, góra, Cytadela
Numer identyfikacyjny: 02908
Miasto: Lwów
Data: 1950-1955
Format: 10х14 sm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Bella Dityateva
Obiekt i słowa kluczowe: Jezioro, ulica, technikum
Numer identyfikacyjny: 07480
Miasto: Lwów
Data: 1914-1915
Format: 90x140 mm
Autor: Karł Auer
Wydawca: "Tęcza", Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Staw, pływalnia, góra, Cytadela, zieleń miejska, ludzi
Lwów
Numer identyfikacyjny: 00177
Miasto: Lwów
Data: 1960
Format: Nieznany
Autor: Julian Dorosz
Wydawca: Halycka Brama, Lwów
Status prawny: Andrij Dorosz
Obiekt i słowa kluczowe: Jezioro na Sychowie
Numer identyfikacyjny: 02909
Miasto: Lwów
Data: 1958
Format: 10х14 sm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Bella Dityateva
Obiekt i słowa kluczowe: ulica, jeziora, budynki