Kościół Serca Jezusowego i klasztor sióstr franciszkanek.Numer identyfikacyjny:
03507
Nazwa:
Kościół Serca Jezusowego i klasztor sióstr franciszkanek.
Miasto:
Opis:

Zakon sióstr franciszkanek w 1877 r. zakupił we Lwowie parcelę przy ul. Kurkowej (Łysenki) i w tym samym roku położono kamień węgielny pod świątynię. Projekt kościoła i klasztoru franciszkanek w neoromańskim stylu nieodpłatnie wykonał arch. Julian Zachariewicz.Kierował budową arch. Józef Kajetan Janowski. Kamienne detale projektowal Leonard Marconi, stolarkę wykonywały warsztaty braci Wczelaków oraz Franciszka Tenerowicza. W 1880 r. ukończono budowę klasztoru. Ołtarze i wyposażenie kościoła projektował Julian Zachariewicz i Leonard  Marconi.Kościoł został konsekrowany w 1889 r. przez nuncjusza papieskiego w asyście arcybiskupów lwowskich trzech obrządków: o. Seweryna Morawskiego, o. Sylwestra Sembratowicza oraz o. Izaaka Isakowicza. W grudniu 1939 r. w kościele rozmieszczono archiwum, siostry franciszkanki przebywały w klasztorze do 1946 r. Później w zabudowaniach urządzono filię klinicznego szpitala obwodowego. Od 1991 r. w dawnym zespole kościelnym działa cerkiew p.w. Św. Jana Chrzciciela oraz Akademia Duchowna Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi Kijowskiego Patriarchatu.

Obiekt i słowa kluczowe:
Kościół, klasztor, ulica Kurkowa
Autor:
Edward Trzemeski
Wydawca:
Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Data:
1890
Format:
12x18 cm
Status prawny:
Ihor Kotłobułatow
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 05415
Miasto: Tarnopol
Data: 1917-1918
Format: 140x90 mm
Autor: Wilhelm Laub, Tarnopol
Wydawca: Husnik & Häusler
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, budynki, kościół, architektura, ludzie
Numer identyfikacyjny: 05431
Miasto: Tarnopol
Data: 1906
Format: 140х90 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Jan Klein, Kraków
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Plac, kościoł, architektura
Numer identyfikacyjny: 01262
Miasto: Lwów
Data: 1941-1944
Format: 150x100 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Ksiaznica-Atlas, Lwów
Status prawny: Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół Bernardynów p.w. św. Andrzeja Apostoła, kolumna św. Jana z Dukli
Numer identyfikacyjny: 03728
Miasto: Czerniowce
Data: 1901
Format: 140х90 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Leon König, Czerniowce
Status prawny: Helmut Kusdat
Obiekt i słowa kluczowe: Cerkiew
Numer identyfikacyjny: 03532
Miasto: Lwów
Data: 1908
Format: 16,5x12 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół, wnętrze, ołtarz, meble, dekoracja
Numer identyfikacyjny: 03546
Miasto: Lwów
Data: 1912
Format: 12x17 cm
Autor: Józef Kościesza Jaworski
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Lwowskie Muzeum Historyczne
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół Św. Anny, wnętrze, dekoracja
Numer identyfikacyjny: 02017
Miasto: Lwów
Data: 1900-1914
Format: 11x17 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Pogrzeb, kosciol Św. Andrzeja, klasztor, kondukt
Numer identyfikacyjny: 02143
Miasto: Lwów
Data: 1950-1955
Format: 11х18 sm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Wolodymyr Rumiancew
Obiekt i słowa kluczowe: Ulice: Radiańska, Lenina, kościół klarysek, skwer, transport
Numer identyfikacyjny: 01246
Miasto: Lwów
Data: 1917
Format: 140х90 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Wydawnictwo Salonu Malarzy Polskich, Kraków
Status prawny: Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej
Obiekt i słowa kluczowe: Kościól Św. Elżbety, architektura, plac