Kościół Serca Jezusowego i klasztor sióstr franciszkanek.Numer identyfikacyjny:
03507
Nazwa:
Kościół Serca Jezusowego i klasztor sióstr franciszkanek.
Miasto:
Opis:

Zakon sióstr franciszkanek w 1877 r. zakupił we Lwowie parcelę przy ul. Kurkowej (Łysenki) i w tym samym roku położono kamień węgielny pod świątynię. Projekt kościoła i klasztoru franciszkanek w neoromańskim stylu nieodpłatnie wykonał arch. Julian Zachariewicz.Kierował budową arch. Józef Kajetan Janowski. Kamienne detale projektowal Leonard Marconi, stolarkę wykonywały warsztaty braci Wczelaków oraz Franciszka Tenerowicza. W 1880 r. ukończono budowę klasztoru. Ołtarze i wyposażenie kościoła projektował Julian Zachariewicz i Leonard  Marconi.Kościoł został konsekrowany w 1889 r. przez nuncjusza papieskiego w asyście arcybiskupów lwowskich trzech obrządków: o. Seweryna Morawskiego, o. Sylwestra Sembratowicza oraz o. Izaaka Isakowicza. W grudniu 1939 r. w kościele rozmieszczono archiwum, siostry franciszkanki przebywały w klasztorze do 1946 r. Później w zabudowaniach urządzono filię klinicznego szpitala obwodowego. Od 1991 r. w dawnym zespole kościelnym działa cerkiew p.w. Św. Jana Chrzciciela oraz Akademia Duchowna Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi Kijowskiego Patriarchatu.

Obiekt i słowa kluczowe:
Kościół, klasztor, ulica Kurkowa
Autor:
Edward Trzemeski
Wydawca:
Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Data:
1890
Format:
12x18 cm
Status prawny:
Ihor Kotłobułatow
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 02000
Miasto: Lwów
Data: 1901-1905
Format: 140×90 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Zakład światłodruków, Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół Św.Antoniego, architektura, mur, dzwonnica, ulica
Numer identyfikacyjny: 03546
Miasto: Lwów
Data: 1912
Format: 12x17 cm
Autor: Józef Kościesza Jaworski
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Lwowskie Muzeum Historyczne
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół Św. Anny, wnętrze, dekoracja
Numer identyfikacyjny: 03068
Miasto: Lwów
Data: 1938
Format: 14,5х10,5 sm
Autor: Adam Lenkiewicz
Wydawca: Ksiaznica-Atlas, Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica Teatralna, Katedra Łacińska
Numer identyfikacyjny: 05413
Miasto: Tarnopol
Data: 1930
Format: 140х90 mm
Autor: Wilhelm Laub, Tarnopol
Wydawca: Wojewódzkie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Tarnopol
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, budynki, kościół, architektura
Numer identyfikacyjny: 02732
Miasto: Czerniowce
Data: 1905-1911
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół
Numer identyfikacyjny: 01263
Miasto: Lwów
Data: 1941-1944
Format: 150x100 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Ksiaznica-Atlas, Lwów
Status prawny: Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej
Obiekt i słowa kluczowe: ulica Horodocka, ulica Janowska, kościół św. Anny figura św. Jana Nepomucena
Numer identyfikacyjny: 01671
Miasto: Szczerzec
Data: 1930
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Andrij Kryżaniwskyj
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół
Numer identyfikacyjny: 05415
Miasto: Tarnopol
Data: 1917-1918
Format: 140x90 mm
Autor: Wilhelm Laub, Tarnopol
Wydawca: Husnik & Häusler
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, budynki, kościół, architektura, ludzie
Numer identyfikacyjny: 03327
Miasto: Brody
Data: 1915
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Taras Pinjażko
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół, ulica Korzeniowskiego