Kościół Serca Jezusowego i klasztor sióstr franciszkanek.Numer identyfikacyjny:
03507
Nazwa:
Kościół Serca Jezusowego i klasztor sióstr franciszkanek.
Miasto:
Opis:

Zakon sióstr franciszkanek w 1877 r. zakupił we Lwowie parcelę przy ul. Kurkowej (Łysenki) i w tym samym roku położono kamień węgielny pod świątynię. Projekt kościoła i klasztoru franciszkanek w neoromańskim stylu nieodpłatnie wykonał arch. Julian Zachariewicz.Kierował budową arch. Józef Kajetan Janowski. Kamienne detale projektowal Leonard Marconi, stolarkę wykonywały warsztaty braci Wczelaków oraz Franciszka Tenerowicza. W 1880 r. ukończono budowę klasztoru. Ołtarze i wyposażenie kościoła projektował Julian Zachariewicz i Leonard  Marconi.Kościoł został konsekrowany w 1889 r. przez nuncjusza papieskiego w asyście arcybiskupów lwowskich trzech obrządków: o. Seweryna Morawskiego, o. Sylwestra Sembratowicza oraz o. Izaaka Isakowicza. W grudniu 1939 r. w kościele rozmieszczono archiwum, siostry franciszkanki przebywały w klasztorze do 1946 r. Później w zabudowaniach urządzono filię klinicznego szpitala obwodowego. Od 1991 r. w dawnym zespole kościelnym działa cerkiew p.w. Św. Jana Chrzciciela oraz Akademia Duchowna Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi Kijowskiego Patriarchatu.

Obiekt i słowa kluczowe:
Kościół, klasztor, ulica Kurkowa
Autor:
Edward Trzemeski
Wydawca:
Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Data:
1890
Format:
12x18 cm
Status prawny:
Ihor Kotłobułatow
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 05719
Miasto: Sanok
Data: 1920-1939
Format: 11x17 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół, architektura, budowle, transport, ludzie
Numer identyfikacyjny: 05727
Miasto: Trembowla
Data: 1927-1939
Format: 11x17 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół, architektura
Numer identyfikacyjny: 02017
Miasto: Lwów
Data: 1900-1914
Format: 11x17 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Pogrzeb, kosciol Św. Andrzeja, klasztor, kondukt
Numer identyfikacyjny: 02191
Miasto: Lwów
Data: 1904
Format: 140х90 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Stefan Wierusz Niemojowski, Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Góra Gołuszowska, kościół, przewoźnicy
Numer identyfikacyjny: 03521
Miasto: Lwów
Data: 1906
Format: 16х12 sm
Autor: Nieznany
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Katedra Łacińska, ołtarz, rzeżby, architektura
Numer identyfikacyjny: 02084
Miasto: Lwów
Data: 1947-1950
Format: 14x9 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Jurij Zawerbnyj
Obiekt i słowa kluczowe: Plac Trybunalski, kościół Jezuitów, budynek, przechodnie, płot, drzewa
Numer identyfikacyjny: 03728
Miasto: Czerniowce
Data: 1901
Format: 140х90 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Leon König, Czerniowce
Status prawny: Helmut Kusdat
Obiekt i słowa kluczowe: Cerkiew
Numer identyfikacyjny: 01829
Miasto: Lwów
Data: 1845-1850
Format: 16,5х23,9 sm, 22,2х28,8 sm
Autor: Teofil Żychowicz
Wydawca: Piotr Piller, Lemberg
Status prawny: Oleg Wwedenskyj
Obiekt i słowa kluczowe: Katedra, dzwonnica, kaplica Kampianów, kareta, plac Katedralny
Numer identyfikacyjny: 01258
Miasto: Lwów
Data: 1941-1944
Format: 150x100 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Ksiaznica-Atlas, Lwów
Status prawny: Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół św. Marii Magdaleny