Kościół Św. Mikołaja.Numer identyfikacyjny:
03503
Nazwa:
Kościół Św. Mikołaja.
Miasto:
Opis:

Kościół trynitarzy p.w. Św. Mikołaja Biskupa zbudowano w latach 1739–1745 kosztem Samuela Muchowieckiego i Jana Jabłonowskiego. Z tego też czasu pochodzi ołtarz wykonany przez Sebastiana Fesingera. Po kasacie zakonu przy świątyni erygowano parafię katolicką (1786). W klasztorze mieściła się plebania. Od 1851 r. obok kościoła, w dawnym budynku Jezuickiego Konwiktu, rozmieścił się Uniwersytet Lwowski,w związku z czym kościół pełnił funkcję uniwersyteckiego. Po prawej stronie – ulica Mochnackiego (Dragomanowa), znana od XVIII w.

Obiekt i słowa kluczowe:
Kościół, skwer, uniwersytet, ulica Mochnackiego
Autor:
Nieznany
Wydawca:
Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Data:
1900
Format:
21х30 sm
Status prawny:
Ihor Kotłobułatow
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 02671
Miasto: Lwów
Data: 1900-1910
Format: 150х100 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Muzeum Sztuki Dawnej Rękopismienej Książki Ukrainskiej LGS, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół Misjonarzy św. Wojciecha Biskupa i Męczennika
Numer identyfikacyjny: 01829
Miasto: Lwów
Data: 1845-1850
Format: 16,5х23,9 sm, 22,2х28,8 sm
Autor: Teofil Żychowicz
Wydawca: Piotr Piller, Lemberg
Status prawny: Oleg Wwedenskyj
Obiekt i słowa kluczowe: Katedra, dzwonnica, kaplica Kampianów, kareta, plac Katedralny
Numer identyfikacyjny: 05729
Miasto: Sanok
Data: 1910-1914
Format: 17х11 сm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Plac, kościół, klasztor, architektura
Numer identyfikacyjny: 03525
Miasto: Lwów
Data: 1906
Format: 16x11,5 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół, wnętrze, meble, dekoracja
Numer identyfikacyjny: 03543
Miasto: Lwów
Data: 1912
Format: 16,8x11,8 cm
Autor: Józef Kościesza Jaworski
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Lwowskie Muzeum Historyczne
Obiekt i słowa kluczowe: Kaplica, dekor, rzeżba, napisy
Numer identyfikacyjny: 01672
Miasto: Szczerzec
Data: 1930
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Andrij Kryżaniwskyj
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół
Numer identyfikacyjny: 05749
Miasto: Tarnopol
Data: 1910-1914
Format: 17х11 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Бібліотека Інституту народознавства Академії наук України
Obiekt i słowa kluczowe: Kościoł, architektura, ołtarz, dekor, rzeżba, malarstwo
Numer identyfikacyjny: 03507
Miasto: Lwów
Data: 1890
Format: 12x18 cm
Autor: Edward Trzemeski
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół, klasztor, ulica Kurkowa
Numer identyfikacyjny: 03567
Miasto: Lwów
Data: 1930
Format: 17x12 cm
Autor: Ludwik Wieleżyński
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica Ormiańska, cerkiew, budynki,

(dawny Kościół Św. Mikołaja, Ul. Hruszewskiego 2). Kościół Św. Mikołaja zbudowany został poza granicami centralnej części miasta, w rejonie dawnego południowego przedmieścia, na miejscu dawniejszego drewnianego kościoła z końca XVII w. Najważniejsze daty z historii budowy kościoła – lata 1739-1745 (autor projektu: F. Placidi, lub K. Granacki?); 1924-1926 (częściowa przebudowa klasztoru, autor projektu: T. Wróbel).