MleczarniaNumer identyfikacyjny:
03311
Nazwa:
Mleczarnia
Miasto:
Description:
Opis dostępny tylko w języku(-ach): ukraińskim
Obiekt i słowa kluczowe:
Mleczarnia, architektura
Autor:
Nieznany
Wydawca:
Ruch, Lwów
Data:
1929
Format:
90х140 mm
Status prawny:
Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:
Napisy/Podpisy:
On obverse:
In Polish: Truskawiec-Zdrój. Mleczarnia zakładowa.
On reverse:
In Polish: Nakł. Pol. Tow. Księg. Kol. "Ruch" S.A. Rotograwiura Drukarni Św. Wojciecha w Poznaniu.
Інв. № 24313 Бібліотека Львівського відділення Інституту українознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського АН УРСР
Музей НТШ у Львові 32594/25

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 03120
Miasto: Lwów
Data: 1914
Format: 18х12 sm
Autor: Józef Kościesza Jaworski
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Targ, kamienica, handel
Numer identyfikacyjny: 02874
Miasto: Brody
Data: 1929
Format: 90x140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: "Współczesna Sztuka", Przemyśl
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Izba Handlowo-Przemysłowa, Sąd Powiatowy
Truskawiec
Numer identyfikacyjny: 03311
Miasto: Truskawiec
Data: 1929
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Ruch, Lwów
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Mleczarnia, architektura
Numer identyfikacyjny: 00094
Miasto: Lwów
Data: 1901-1914
Format: 90x140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Lederer & Popper, Praha
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Galeria handlowa, restauracja, goście, odwiedzający, klienci, kupujący