Kolegium FarmaceutyczneNumer identyfikacyjny:
03036
Nazwa:
Kolegium Farmaceutyczne
Miasto:
Opis:

Przy poparciu namiestnika Galicji hrabiego Badeniego w 1894 r. w Uniwersytecie zaprowadzono Wydział Medyczny. Władze miasta nieodpłatnie nadały pod budowę działki gruntu przy ul. Piekarskiej i już wiosną 1893 r. przy ul. Piekarskiej 52 rozpoczęła się budowa. W 1894 r. według projektu architekta Józefa Braunseisa wzniesiono pierwsze trzy budowle: główny budynek katedry anatomii opisowej i fiziologii, po lewej stronie budynek katedry medycyny sądowej, po prawej – budynek katedry patologii, chemii oraz farmakologii. Wydział medyczny utworzono w 1894 r., przenosząc z wydziału filozoficznego kilka katedr: farmakognozji, anatomii ciała ludzkiego, higieny, fiziologii człowieka. Uroczystego otwarcia nowego wydziału dokonał w tym samym roku cesarz Franciszek Józef. Po przezwyciężeniu ciężkiego kryzysu finansowego po I wojnie światowej miała miejsce dalsza rozbudowa Wydziału Medycznego. W 1932 r., na ul. Piekarskiej 52, na prawo od trzech głównych gmachów Wydziału Medycznego, według projektu architekta Józefa Awina wniesiony został gmach Wydziału Farmacji – Collegium Pharmaceuticum. Wystrój architektoniczny budynku jest dziełem rzeźbiarza Józefa Starzyńskiego. Gmach obecnie również jest wykorzystywany zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem.

Obiekt i słowa kluczowe:
Uniwersytet, wydział medyczny, kolegium, architektura
Autor:
Nieznany
Wydawca:
Niepublikowane
Data:
1932-1939
Format:
12х18 сm
Status prawny:
Ihor Kotłobułatow
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Lwów
Numer identyfikacyjny: 08437
Miasto: Lwów
Data: 1900-1914
Format: 11x17 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, budynki, uniwersytet, kościół, bruk
Numer identyfikacyjny: 03036
Miasto: Lwów
Data: 1932-1939
Format: 12х18 сm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Uniwersytet, wydział medyczny, kolegium, architektura
Numer identyfikacyjny: 01351
Miasto: Lwów
Data: 1894
Format: 5,8х12,3 cm
Autor: Edward Trzemeski
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Lwowskie Muzeum Historyczne
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica Piekarska, brama, skwer, wydział medyczny
Numer identyfikacyjny: 03064
Miasto: Lwów
Data: 1912-1914
Format: 14x9 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica św Mikołaja, Uniwersytet, Kościół św Mikołaja
Numer identyfikacyjny: 01349
Miasto: Lwów
Data: 1892
Format: 5х12,5 cm
Autor: Edward Trzemeski
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Lwowskie Muzeum Historyczne
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica Długosza, Instytut, Uniwersytet
Numer identyfikacyjny: 00531
Miasto: Lwów
Data: 1941-1944
Format: 60x90 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Taras Pinjażko
Obiekt i słowa kluczowe: Uniwersytet, park, zieleń miejska
Numer identyfikacyjny: 03063
Miasto: Lwów
Data: 1939-1941
Format: 9x14 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Wolodymyr Rumiancew
Obiekt i słowa kluczowe: Uniwersytet, park, panneau, aleje, kwietnik
Numer identyfikacyjny: 13154
Miasto: Lwów
Data: 1950-1960
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Wolodymyr Rumiancew
Obiekt i słowa kluczowe: uniwersytet, kolaż, winieta, budynek, ludzie
Numer identyfikacyjny: 00944
Miasto: Lwów
Data: 1945-1950
Format: Nieznany
Autor: B.A. Babanowa
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Centralne Państwowe Archiwum Filmowe Ukrainy imienia G. S. Pszenycznogo, Kijów
Obiekt i słowa kluczowe: audytorium, studentki, wykładowca, sprzęt laboratoryjny