Halicki RynekNumer identyfikacyjny:
02986
Nazwa:
Halicki Rynek
Miasto:
Opis:
Zdjęcie przedstawia świeżo zbudowany Halicki Rynek, najstarszy z istniejących dziś we Lwowie. W 1891 r. w celu urządzenia rynku władze miasta zakupiły na placu Bernardyńskim działki gruntu od Biesiadeckich (87 000 zł.) i Sawrackiego (10 000 zł.). W 1892 r. wiedeńska firma End & Horn, która już dobrze wykazała się na budowie pawilonu Krakowskiego Rynku, wzniosła żelazne konstrukcje wielkiego pawilonu, pokrytego cynkowaną falistą blachą.
Rynek posiadał odpowiednią do potrzeb wentylację, urządzenia do płukania wodą, 50 sklepów, które mogły być zamykane, 60 sekcji dla rzeźników i handlu mięsem, 54 budy sprzedające bakalie, 2 magazyny do przechowywania mięsa, 6 klozetów z przepływającą wodą. Budowa rynku kosztowała miasto 79 387 zł. 3 centy. W ciągu wielu lat ten zwarty bazar w samym centrum miasta cieszył się nadzwyczajną popularnością zarówno wśród kupujących, mieszkańców środmieścia Lwowa, jak i wśród sprzedawców, podmiejskich wieśniaków.
Pod koniec lat 1990. – z pocz. 2000. władza miejska postanowiła zlikwidować rynek, biorąc pod uwagę atrakcyjność parceli w centralnej części miasta. Jednak, pod naciskiem społecznego protestu udało się wywalczyć istnienie tego najstarszego z lwowskich bazarów, chociaż po rekonstrukcji utracił on niewątpliwie sój niepowtarzalny charakter i przekształcił się na zwyczajny unifikowany market z wielką ilością prywatnych stoisk. Wieśniaków kategorycznie wyrzucono z rynku. Teraz oni często próbują samorzutnie sprzedawać swoją produkcję na pobliskich ulicach, prześladowani przez stróżów porządku Halickiego rejonu. Lwów bez wątpienia utracił przy tym jakąś cząstkę miejscowego kolorytu.
Obiekt i słowa kluczowe:
Halicki Rynek, budy targowe, rzędy handlowe, tragarze
Autor:
Nieznany
Wydawca:
Niepublikowane
Data:
1892-1894
Format:
12х18 cm
Status prawny:
Lwowskie Muzeum Historyczne
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 05298
Miasto: Stryj
Data: 1916
Format: 90×140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: "Sztuka", Krakow
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Rynek,budynki, handel, ludzie, transport
Czerniowce
Numer identyfikacyjny: 02747
Miasto: Czerniowce
Data: 1930
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Leon König, Czerniowce
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Plac Wasyla Aleksandra, teatr, targowisko
Numer identyfikacyjny: 02990
Miasto: Lwów
Data: 1920-1939
Format: 11х18 sm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica Żółkiewska, targ, handel, budynki, budki
Numer identyfikacyjny: 03931
Miasto: Lwów
Data: 1938-1939
Format: 15х10 cm
Autor: Adam Lenkiewicz
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Marina Kursanowa
Obiekt i słowa kluczowe: Plac, rynek, handel, ludzie
Lwów
Numer identyfikacyjny: 02992
Miasto: Lwów
Data: 1947
Format: 10х14 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Wolodymyr Rumiancew
Obiekt i słowa kluczowe: Diriżabl, plac Ziarnowy, Opera, rynek, ludzie
Rymanów
Numer identyfikacyjny: 05694
Miasto: Rymanów
Data: 1910-1914
Format: 11x17 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Miasto, rynek, handel, detale architektoniczne, latarnia
Stryj
Numer identyfikacyjny: 05302
Miasto: Stryj
Data: 1930-1939
Format: 90x140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: "Ruch", Lwów
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Plac, rynek, handel, sklepy, ludzie, transport
Czerniowce
Numer identyfikacyjny: 02758
Miasto: Czerniowce
Data: 1904
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Simon Gross, Czerniowce
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Plac Rudolfa (Rudolfsplatz), plac Mączny (Mehlsplatz), plac Filharmonii (Musiksferainsplatz), rynek, ludzie
Kamionka Strumilowa
Numer identyfikacyjny: 05578
Miasto: Kamionka Strumilowa
Data: 1910-1914
Format: 10х15 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, rynek, budowle, handel