Plac Jarosława OsmomysłaNumer identyfikacyjny:
02985
Nazwa:
Plac Jarosława Osmomysła
Miasto:
Opis:
Plac Krakowski, czyli tzw. Krakidały, z dawien dawna był placem targowym; sprzyjało temu jego usytuowanie – z początku pod dawną bramą Krakowską, później okazał się on u zbiegu ważnych handlowych szlaków. Właśnie od tego placu brały początek najdawniejsze magistralne ulice: Gródecka i Źółkiewska (odpowiadające znanym od dawna drogom Krakowskiej i Wołyńskiej). Targ na placu istniał zawsze, w XIX w. nabył cywilizowanego charakteru; na fotografiach z połowy XIX w. widać typowe dla rynków stragany handlowe – ławy z daszkami, których na placu było bardzo dużo. Pod koniec XIX w., kiedy Lwów wszedł w epokę samorządu miejskiego, przed magistratem powstała kwestia uporządkowania terytorium miasta i urządzenia dogodnych dla obywateli targowisk. Rynek Miejski, czyli Miejski Handlowy Bazar na placu Krakowskim zbudowała w 1876 r. wiedeńska firma End & Horn. Wzniesiono wielki pawilon z żelaza i cegły na murowanym fundamencie, pokryty ocynkowaną blachą falistą. Bazar posiadał asfaltowane chodniki, wentylację, miał 76 sklepów (prawo do ich arendy rozgrywano przez losowanie) dla rzeźników, krupiarzy, piekarzy, do sprzedaży produktów mlecznych oraz jarzyn. Budowa tego wzorowego rynku, wraz z odnowieniem go po pożarze w 1894 r., kosztowała miasto 63 544 złotych.
Obiekt i słowa kluczowe:
Plac Krakowski, handel, pawilon handlowy, ludzie
Autor:
Maurycy Fruchtmann
Wydawca:
Nieznany
Data:
1900-1910
Format:
12х18 cm
Status prawny:
Lwowskie Muzeum Historyczne
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 03561
Miasto: Lwów
Data: 1914–1915
Format: 10x14 cm
Autor: Nabokow A.
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Lwowskie Muzeum Historyczne
Obiekt i słowa kluczowe: Rynek, wojskowi, handel
Żółkiew
Numer identyfikacyjny: 00058
Miasto: Żółkiew
Data: 1918-1939
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Iryna Pustynnikowa
Obiekt i słowa kluczowe: Rynek, targowica, kosciol katedralny
Numer identyfikacyjny: 02904
Miasto: Lwów
Data: 1955-1960
Format: 12х18 sm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Modest Czornyj
Obiekt i słowa kluczowe: Sklep, artykuły spożywcze, witryny, ludzie
Numer identyfikacyjny: 03931
Miasto: Lwów
Data: 1938-1939
Format: 15х10 cm
Autor: Adam Lenkiewicz
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Marina Kursanowa
Obiekt i słowa kluczowe: Plac, rynek, handel, ludzie
Numer identyfikacyjny: 02990
Miasto: Lwów
Data: 1920-1939
Format: 11х18 sm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica Żółkiewska, targ, handel, budynki, budki
Czerniowce
Numer identyfikacyjny: 02743
Miasto: Czerniowce
Data: 1911
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Leon König, Czerniowce
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Ringplac (Ringplatz), ratusz, ludzie, targ, linia tramwajowa
Sanok
Numer identyfikacyjny: 05696
Miasto: Sanok
Data: 1914-1918
Format: 11x17 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Rynek, budowle, ruiny, handel, ludzie
Czerniowce
Numer identyfikacyjny: 02758
Miasto: Czerniowce
Data: 1904
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Simon Gross, Czerniowce
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Plac Rudolfa (Rudolfsplatz), plac Mączny (Mehlsplatz), plac Filharmonii (Musiksferainsplatz), rynek, ludzie
Kamionka Strumilowa
Numer identyfikacyjny: 05578
Miasto: Kamionka Strumilowa
Data: 1910-1914
Format: 10х15 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, rynek, budowle, handel