Odbudowa Dworca Głównego po II wojnie światowejNumer identyfikacyjny:
02976
Nazwa:
Odbudowa Dworca Głównego po II wojnie światowej
Miasto:
Opis:
Dworzec stacji Lwów wzniesiony według projektu, opracowanego w 1890 r. przez profesora Szkoły Przemysłowej, znanego architekta Władysława Sadłowskiego na podstawie danych zebranych przez dyrektora kolei Ludwika Wierzbickiego. W pracy nad projektem aktywny udział brali doświadczeni znawcy kolejnictwa J. Wysocki, F. Rybicki, starsi komisarze E. Cyprian i A. Zazula, architekci A. Zachariewicz, K. Rzeczycki, H. Jabłoński, J. Hornung, I. Kędzierski, T. Talowski. W 1902 r. rozpoczęto budowę tego wzorcowego obiektu, którą prowadziła firma budowlana I. Lewińskiego, A. Zachariewicza i J. Sosnowskiego. Monumentalna budowla Dworca Głównego, wzniesionego przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć techniki, została przekazana do użytkowania miastu 26 marca 1904 r. W tym samym dniu odbyło się poświęcenie i uroczyste otwarcie tego – jednego z najpiękniejszych dworców ówczesnej Europy. Wszystko, co otaczało pasażera w gmachu Dworca, stwarzało wrażenie komfortu. Bez wątpienia, ówczesny lwowski Dworzec Główny był wzorem syntezy sztuki i postępu technicznego, co na wiele lat uczyniło go ulubionym obiektem fotografów. Budowle Dworca zostały częściowo zniszczone w 1915 r., podczas wyjścia rosyjskich wojsk ze Lwowa. Wielu uszkodzeń doznał Dworzec podczas walk o Lwów w latach 1918-1919, w czasie dramatycznych wydarzeń wojny polsko-ukraińskiej. Pełna jego odbudowa zakończyła się dopiero w 1930 r., wtedy właśnie gmach stał się dwupiętrowym. 1 września 1939 r. niemieckie bomby praktycznie zniszczyły Dworzec Główny. 150 km torów kolejowych na powierzchni 270 ha zmieniły się w ruinę. Zniszczona została stacja towarowa, przerwana łączność, zburzone stacje Kleparów i Podzamcze. W 1940 r. zbudowano tymczasowy dworzec, w 1941 r. było asygnowano 1 mln rubli na odbudowę dworca. W dniu 22 czerwca 1941 r. stację kolejową i zajezdnie znowu bombardowano, co spowodowało ich częściowe zniszczenie. Główny budynek dworca zaczęto odbudowywać w czasie okupacji. Po zakończeniu wojny na dworcu pracowało 6 tys. ludzi; odnawianio na pół zrujnowany główny gmach, dwie zajezdnie lokomotywowe, zawalone podziemne przejścia do peronów, wiązania hal nad peronami. W kwietniu 1941 r. rząd podjął specjalną uchwałę „O odbudowie i rozwoju przemysłu, transportu i gospodarki komunalnej m. Lwowa”. W uchwale, wśród innych, wysunięto żądanie odbudowy dworca pasażerskiego do października 1946 r. Odbudowa została dokonana w ustalonym terminie. Naczelnikiem Kolei Lwowskiej w tym okresie (1940-1949) był Petro Kasjanowicz-Szachraj, przed wojną – naczelnik stacji Odessa, zastępca naczelnika służby ruchu Poludniowo-Zachodniej Kolei, naczelnik Magistrali Donieckiej.
Obiekt i słowa kluczowe:
Dworzec, ruiny, rusztowania, materiały budowlane
Autor:
Nieznany
Wydawca:
Niepublikowane
Data:
1947
Format:
17х11 сm
Status prawny:
Muzeum Kolejowy, Lwów
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Nieznane
Numer identyfikacyjny: 13160
Miasto: Nieznane
Data: 1940-1960
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Wolodymyr Rumiancew
Obiekt i słowa kluczowe: kolej, dworzec, stacja kolejowa, budynek, ludzie, pociąg
Numer identyfikacyjny: 01110
Miasto: Lwów
Data: 1914-1915
Format: 90×140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Arnold & Schlag, Lwów
Status prawny: Taras Pinjażko
Obiekt i słowa kluczowe: Dworzec, dach przystani, kolejarze
Numer identyfikacyjny: 00641
Miasto: Lwów
Data: 1912
Format: 90x140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Dawid Grund, Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Dworzec, Podzamcze
Numer identyfikacyjny: 05286
Miasto: Sokał
Data: 1910-1914
Format: 90x140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Stacja kolejowa, rampa kolejowa, kolej, ludzie
Numer identyfikacyjny: 00643
Miasto: Lwów
Data: 1904
Format: 90x140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Zakład światłodruków, Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Dworzec Główny, plac, fontanna, tramwaj
Czerniowce
Numer identyfikacyjny: 02762
Miasto: Czerniowce
Data: 1901
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Leon König, Czerniowce
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Dworzec kolejowy, lokomotywy, wagony
Numer identyfikacyjny: 01375
Miasto: Lwów
Data: 1890-1895
Format: 9,5x13,5 cm
Autor: Józef Henner
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Dworzec, plac, tramwaj elektryczny
Numer identyfikacyjny: 00645
Miasto: Lwów
Data: 1904
Format: 90x140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Zakład światłodruków, Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Wnętrze poczekalni, elementy dekoracyjne, meble
Truskawiec
Numer identyfikacyjny: 03309
Miasto: Truskawiec
Data: 1931
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: J. Sadowski, Truskawiec
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Stacja kolejowa, tory, dworzec