Zamek w BrodachNumer identyfikacyjny:
02895
Nazwa:
Zamek w Brodach
Miasto:
Opis:

W latach 1630-1635 sumptem właściciela Brodów, wielkiego hetmana koronnego Rzeczypospolitej Stanisława Koniecpolskiego według projektu francuskiego inżyniera Guillome’a Levassera de Beauplaine’ana zachodniej okolicy miasta Brody zbudowano zamek. Była to potężna twiedza bastionowego typu na planie prawidłowego pięcioboku, z pięciu ziemnymi bastionami połączonymi kurtynami, wewnątrz których znajdowały się murowane z cegły i kamienia kazamaty. Na zewnątrz ziemne wały zamku były wyłożone ciosanym kamieniem, a sama twierdza była otoczona fosą. Zamek pełnił funkcje obronne do 1812 r., kiedy na żądanie Rosjan został zniszczony przez Austriaków. Na pocztówce z końca XIX w. widać trzy obiekty zamkowego zespołu. Kamienny, wykonany z piaskowca, portal w kazamatach zachodniej kurtyny zamku istnieje do dziś. Ten białokamienny portal został wykonany w okresie od połowy XVIII w. do początku XIX w. Znajdowało się za nim wejście do kazamatów oraz galerii prowadzącej wewnątrz wału ziemnego do eskarpowej ściany (przedpiersia), którą, prawdopodobnie, w krytycznym momencie można było rozebrać aby załoga mogła opuścić zamek w kierunku mokradeł, od zachodu podchodzących do Brodzkiej twierdzy. Po zniszczeniu zamku i utracie przezeń funkcji obronnych znajdowało się tu przejście do gospodarskiego obejścia właścicieli zamkowego pałacu. Zamkowy pałac został wzniesiony przez rodzinę Potockich w połowie XVIII w. Przechowywane były w nim zbiory dzieł sztuki, zebrane przez Franciszka Potockiego (1788-1853), a pod koniec XIX– na początku XX w. w pałacu mieściło się prywatne muzeum obrazów i zabytkowych mebli ostatniej właścicielki zamkowego pałacu hrabiny Jadwigi Źyszczewskiej. Pałac palił się podczas działań wojennych w latach 1915 i 1920, a zbiory były rabowane. Ostateczne spustoszenie pałacu dokonało się w latach 1939-1940 podczas pierwszej radzieckiej okupacji. Obecnie zabytek służy celom kulturalno-oświatowym. Brama Smoleńska została zbudowana po zniszczeniu bramy wjazdowej zamku z basztą nadbramną i rawelinem. Stała się ona głównym wjazdem na zamkowy dziedziniec. Nazwa bramy pochodzi od podmiejskiej wsi Smilno, na którą był skierowany wyjazd z zamku. W czasach radzieckich, kiedy na terenie twierdzy mieścił się zakład remontowy ładowarek samochodowych, bramę zamurowano i przybudowano do niej szereg pomieszczeń mieszczących warsztaty.
Wasyl Strilczuk

Obiekt i słowa kluczowe:
Zamek, kazamaty, pałac
Autor:
Nieznany
Wydawca:
Karol Schwidernoch, Wiedeń
Data:
1899
Format:
90x140 mm
Status prawny:
Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:
Napisy/Podpisy:
On obverse:
In Polish: Brody. Portal w Kazamatach, Zamek, Brama smoleńska. Zaklad artystyczny Karola Schwidernocha w Wiedniu 2. Nakladem Feliksa Wesła w Brodach. № 4041.
On reverse:
In German: Correspondenc - karte
In Polish: Karta korespondencyjna
In Ukrainian: Карта кореспонденційна

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 02576
Miasto: Buczacz
Data: 1930-1939
Format: 17х11 сm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Jurij Zawerbnyj
Obiekt i słowa kluczowe: Zamek, cerkiew i klasztor Bazylianów
Numer identyfikacyjny: 05423
Miasto: Tarnopol
Data: 1930-1939
Format: 90×140 mm
Autor: Wilhelm Laub, Tarnopol
Wydawca: Wojewódzkie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Tarnopol
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Zamek, architektura, brama
Numer identyfikacyjny: 02895
Miasto: Brody
Data: 1899
Format: 90x140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Karol Schwidernoch, Wiedeń
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Zamek, kazamaty, pałac
Numer identyfikacyjny: 02870
Miasto: Brody
Data: 1910-1914
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Kazamaty, zamek
Numer identyfikacyjny: 00741
Miasto: Użhorod
Data: 1938-1943
Format: 90x140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Weinstock, Budapest
Status prawny: Rostyslaw Tatomyr
Obiekt i słowa kluczowe: Zamek, mur zewnętrzny, brama
Numer identyfikacyjny: 05127
Miasto: Równe
Data: 1916
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Kontragencja A. Suworina, Moskwa
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Zamek, architektura, rzeźba
Numer identyfikacyjny: 03330
Miasto: Brody
Data: 1910
Format: 140x90 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Felix West, Brody
Status prawny: Muzeum Historyko-Krajoznawcze w Brodach
Obiekt i słowa kluczowe: Zamek, kazamaty. Pałac
Numer identyfikacyjny: 05543
Miasto: Oleszyce
Data: 1920-1939
Format: 10х15 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Zamek, architektura, park