Pomnik Józefa KorzeniowskiegoNumer identyfikacyjny:
02879
Nazwa:
Pomnik Józefa Korzeniowskiego
Miasto:
Opis:

Józef Korzeniowski (1797-1863) – wybitny polski pisarz, dramaturg, pedagog urodzony w Brodach. Autor dziesiątków sztuk teatralnych, opowiadań, powieści i nowel, z których najbardziej znany jest dramat "Karpaccy górale" i powieść "Kollokacja". Był profesorem liceum w Krzemieńcu, uniwersytetu w Kijowie, dyrektorem gimnazjum i inspektorem szkół w Charkowie, członkiem Królewskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie oraz członkiem korespondencyjnym Naukowego Towarzystwa w Krakowie. Autor ciekawych wspomnień o Brodach z początku XIX w. Pomnik J. Korzeniowskiego znajdował się w miejskim parku Rajkówka na placu Sobieskiego (w czasach radzieckich – plac Armii Radzieckiej, obecnie – Majdan Swobody). Z pomysłem wystawienia pomnika wystąpił znany brodzki wydawca i księgarz Feliks West. Rzeźbiarz, absolwent gimnazjum w Brodach, honorowy obywatel miasta Brody, wybitny artysta Antoni Popiel, bezpłatnie ofiarował swoje dzieło miastu. Pomnik planowano ustawić w parku miejskim w stulecie narodzin pisarza. Jednak, z powodu powolnego gromadzenia środków, 19 marca 1897 roku, w rocznicę urodzin Józefa Korzeniowskiego, położono wówczas tylko kamień węgielny. Sam pomnik odsłonięto 11 września 1898 roku. Pomnik znajdował się w południowo-zachodniej części parku i był zwrócony ku ulicy J. Korzeniowskiego (obecnie W. Stusa). Momument przetrwał trudne lata I wojny światowej i został demontowany po II wojnie światowej, ale postument pomnika stał jeszcze w latach 50. XX w. Park Rajkówka był ulubionym miejscem odpoczynku mieszkańców miasta. Zachowało się wiele zdjęć, zrobionych koło pomnika J. Korzeniowskiego, a później przy samym postumencie.
Wasyl Strilczuk

Obiekt i słowa kluczowe:
Pomnik, park Rajkówka
Autor:
Nieznany
Wydawca:
"Współczesna Sztuka", Przemyśl
Data:
1929
Format:
90x140 mm
Status prawny:
Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:
Napisy/Podpisy:
On obverse:
In Polish: Brody. Pomnik Korzeniowskiego.
W.S.P. [Współczesna Sztuka Przemyśl] Nr. 7
Nakł. Władysława Kocyana w Brodach. Małopolska r. 1929
In French: Monument de Korzeniowski.

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 00512
Miasto: Lwów
Data: 1941-1944
Format: 14x9 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Taras Pinjażko
Obiekt i słowa kluczowe: Rynek, studnia, rzeźba
Numer identyfikacyjny: 01983
Miasto: Lwów
Data: 1950-1955
Format: 14х19 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Wolodymyr Rumiancew
Obiekt i słowa kluczowe: Pomnik Mickiewicza, ogrodzenie, zieleń miejska, kobieta, plac Mickiewicza
Numer identyfikacyjny: 01499
Miasto: Lwów
Data: 1933
Format: 9x14 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Cmentarz Łyczakowski, pomnik, odsłonięcie, ludzie
Numer identyfikacyjny: 00835
Miasto: Lwów
Data: 1949
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Centralne Państwowe Archiwum Filmowe Ukrainy imienia G. S. Pszenycznogo, Kijów
Obiekt i słowa kluczowe: Popiersie, Muzeum Iwana Franki, pracownicy, ogród
Numer identyfikacyjny: 01886
Miasto: Lwów
Data: 1908-1912
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Leon Propst, Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Pomnik, park Głowackiego
Numer identyfikacyjny: 01518
Miasto: Lwów
Data: 1895
Format: 11x17 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Park Stryjski, pomnik Kilińskiego, restauracja, aleje
Numer identyfikacyjny: 00842
Miasto: Lwów
Data: 1949
Format: Nieznany
Autor: Hrygorij Uhrynowycz
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Centralne Państwowe Archiwum Filmowe Ukrainy imienia G. S. Pszenycznogo, Kijów
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica Łyczakiwska, pomnik czołgistów, ludzie
Numer identyfikacyjny: 00529
Miasto: Lwów
Data: 1941-1944
Format: 14x9 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Taras Pinjażko
Obiekt i słowa kluczowe: Fontanna, Miejska Kasa Oszczędności, Katedra
Numer identyfikacyjny: 00578
Miasto: Lwów
Data: 1860-1870
Format: 9,5х13,5 сm
Autor: Józef Eder
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Lwowskie Muzeum Historyczne
Obiekt i słowa kluczowe: Pomnik, ludzie na ulicy, lampa