Gmach gimnazjum w BrodachNumer identyfikacyjny:
02877
Nazwa:
Gmach gimnazjum w Brodach
Miasto:
Opis:

W 1865 roku na podstawie szkoły realnej w Brodach utworzono czteroklasowe gimnazjum, które w 1875 r. zostało przekształcone w gimnazjum wyższego typu (o 8 klasach) noszące imię Kronprinza (następcy tronu) Rudolfa. Początkowo ten zakład oświatowy znajdował się w pomieszczeniu szkoły realnej (obecnie budynek Centralnej Biblioteki Rejonowej, Majdan Swobody 3). Uroczyste położenie kamienia węgielnego pod nowy gmach gimnazjum odbyło się 10 maja 1881 roku, a 4 września 1883 roku rozpoczęło się w nim nauczanie. Pocztówka przedstawia gmach Brodzkiego gimnazjum przed 1914 rokiem. W czasie I wojny światowej budynek zajmowało wojsko pod koszary i lazaret. W okresie międzywojennym (1920-1939) mieściło się tutaj polskie Państwowe Gimnazjum im. Józefa Korzeniowskiego, a po przyjściu bolszewików w 1939 r. – szkoła średnia nr 5 z ukraińskim językiem wykładowym. W latach II wojny światowej w budynku były niemieckie koszary wojskowe. W 1946 r. gmach dawnego gimnazjum przekazano Szkole Średniej nr 1. W 1997 roku zostało odrodzone gimnazjum, któremu w 1999 roku nadano imię dawnego absolwenta, wybitnego ukraińskiego malarza Iwana Trusza (1869-1941). Z gimnazjum w Brodach związane są imiona wielu wybitnych ludzi: malarzy Iwana Trusza i Mykoły Fediuka, generała Ukraińskiej Galicyjskiej Armii Myrona Tarnawskiego, etnografa Osypa Rozdolskiego, doktora filozofii o. Josypa Zastyrcia, austriackiego pisarza Josepha Rotha, akademika Wasyla Szczurata, ideologa UPA Petra Feduna-Połtawy i in.
Wasyl Strilczuk

Obiekt i słowa kluczowe:
Gimnazjum
Autor:
Nieznany
Wydawca:
"Akropol", Kraków
Data:
1925
Format:
90x140 mm
Status prawny:
Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:
Napisy/Podpisy:
On obverse:
In Polish: Brody. Gimnazjum im. J. Korzeniowskiego
In French: Le Gymnase de J. Korzeniowski
On reverse:
In Polish: Nakład Władysława Kocyana w Brodach. Małopolska, r. 1925

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 08540
Miasto: Lwów
Data: 1906
Format: 90x140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Jan Klein, Kraków
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, budynek, architektura, gimnazjum, tor, tramwaj
Numer identyfikacyjny: 02657
Miasto: Lwów
Data: 1924-1926
Format: 90×140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Ruch, Lwów
Status prawny: Muzeum Sztuki Dawnej Rękopismienej Książki Ukrainskiej LGS, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Sala, Zakład im. Z. Strzałkowskiej, freski
Numer identyfikacyjny: 08469
Miasto: Lwów
Data: 1890-1900
Format: 11x17 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, budynek, architektura, szkoła
Numer identyfikacyjny: 08451
Miasto: Lwów
Data: 1910-1914
Format: 11x17 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Klasztor, architektura, gimnazjum
Numer identyfikacyjny: 08438
Miasto: Lwów
Data: 1885-1890
Format: 10х15 сm
Autor: Karol Bleim
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, architektura, budynek, szkoła, edukacja
Czerniowce
Numer identyfikacyjny: 02754
Miasto: Czerniowce
Data: 1908
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Państwowe gimnazjum, średnia szkoła
Numer identyfikacyjny: 05108
Miasto: Rohatyn
Data: 1913
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Budynki, architektura, gimnazjum, skwer
Numer identyfikacyjny: 08445
Miasto: Lwów
Data: 1905-1906
Format: 90x140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Samuel Feller, Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, budynek, szkoła, kościół karmelitów
Numer identyfikacyjny: 02877
Miasto: Brody
Data: 1925
Format: 90x140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: "Akropol", Kraków
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Gimnazjum