Ulica M. KociubińskiegoNumer identyfikacyjny:
02875
Nazwa:
Ulica M. Kociubińskiego
Miasto:
Opis:

W 1883 roku na miejscu dawnych koszar zbudowano nowy gmach Brodzkiego Gimnazjum im. Kronprinza Rudolfa (widoczny po lewej stronie). Budowla powstała koło resztek dawnego ziemnego bastionu obronnego wału miejskiego XVII w., po którym biegła ulica nosząca nazwę Wały Gimnazyjne (stanowiła ona odcinek dzisiejszej ul. M. Kociubińskiego). W okresie międzywojennym zakład oświatowy nosił nazwę Państwowe Gimnazjum im. Józefa Korzeniowskiego – znanego polskiego pisarza i pedagoga, urodzonego w Brodach. Za czasów radzieckich mieściła się tutaj szkoła średnia; od 1997 r. – Gimnazjum im. Iwana Trusza. Po prawej stronie widoczna jest fasada budynku Polskiego Gimnastycznego Towarzystwa "Sokół" (współczesny budynek Domu Ludowego), gdzie w 1912 r. zaczęło pracować kino miejskie, co zaświadcza szyld z nazwą. W perspektywie ulicy widać gmach Izby Handlowo-Przemysłowej (dziś mieszczący Brodzką Szkołę Ogólnooświatową I Stopnia nr 1), a za nim zwieńczoną szpicem budowlę Sądu Powiatowego (obecnie Brodzkie Kolegium Pedagogiczne im. Markiana Szaszkiewicza). Gmach gimnazjum jest odgrodzony od ulicy i otoczony choinkami (dziś plantacja drzewek i ogrodzenie nie istnieją). Chodniki ulicy, która zakreśla część dawnego bastionu, są wymoszczone i obsadzone drzewami. Chociaż pocztówka była wydana w 1929 r., jednak zdjęcie zostało wykonany około 1914 roku, o czym świadczą analogiczne widoki ówczesne.
Wasyl Strilczuk

Obiekt i słowa kluczowe:
Ulica Wały Gimnazjalne, gimnazjum
Autor:
Nieznany
Wydawca:
"Współczesna Sztuka", Przemyśl
Data:
1929
Format:
90х140 mm
Status prawny:
Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:
Napisy/Podpisy:
On reverse:
In Polish: Brody. Gimnazjum im. J. Korzeniowskiego. W.S.P. Nr 140/42. Nakład Władysława Kocyana w Brodach. Małopolska, r. 1929
In French: Le Gymnase de J. Korzeniowski

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Chmielnicki
Numer identyfikacyjny: 01447
Miasto: Chmielnicki
Data: 1903
Format: 15х23 сm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Serhiy Esiunin
Obiekt i słowa kluczowe: Płoskirów, Soborna ulica, zabudowa mieszczańska
Numer identyfikacyjny: 01239
Miasto: Lwów
Data: 1917
Format: 90x140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Wydawnictwo Salonu Malarzy Polskich, Kraków
Status prawny: Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej
Obiekt i słowa kluczowe: ulica Sykstuska, budynki, detale architektoniczne
Numer identyfikacyjny: 00701
Miasto: Pinsk
Data: 1920-1921
Format: 90x140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: M. G. P.
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Zabudowa miejska, cerkiew, słupy telegraficzne, furmanki, przechodnie
Numer identyfikacyjny: 13129
Miasto: Lwów
Data: 1950-1970
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Wolodymyr Rumiancew
Obiekt i słowa kluczowe: ulica, budynek, ludzie, samochód, architektura
Numer identyfikacyjny: 05331
Miasto: Stryj
Data: 1930-1939
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: "Ruch", Lwów
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, budynki, aleja, skwer, ludzie
Numer identyfikacyjny: 12802
Miasto: Lwów
Data: 1960-1980
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Wolodymyr Rumiancew
Obiekt i słowa kluczowe: ulica, ratusz, świątynie, tramwaj
Numer identyfikacyjny: 02836
Miasto: Lwów
Data: 1970-1975
Format: 11х17 sm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Wolodymyr Rumiancew
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, zabudowa blokowa, zieleń miejska, transport, świeczniki, ludzie
Numer identyfikacyjny: 01768
Miasto: Lwów
Data: 1946-1955
Format: 6х9 sm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Wolodymyr Rumiancew
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica Lenina, park Łyczakowski, latarnie elektryczne, pomnik czołgistów
Numer identyfikacyjny: 02766
Miasto: Czerniowce
Data: 1901
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: S. Kiesler, Czerniowce
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: ul. Ratuszowa (Rathausstrasse), ulica, ludzie, sklepy