Ulica M. KociubińskiegoNumer identyfikacyjny:
02874
Nazwa:
Ulica M. Kociubińskiego
Miasto:
Opis:

Budowle Izby Handlowo-Przemysłowej i Sądu Powiatowego zostały wzniesione pod koniec XIX w. i na początku XX w. we wschodniej części historycznego śródmieścia m. Brodów przy ulicy Wały Nowe (inna nazwa – Wały Wolności). Ulica Wały Nowe biegła po grzbiecie ziemnego obronnego wału miejskiego z XVII w. (obecnie stanowi ona odcinek ul. M. Kociubińskiego). Izba Handlowo-Przemysłowa była założona w Brodach w 1850 r. i działała do 1929 r. Pod koniec XIX w. dla tej instytucji została wzniesiona własna siedziba. Po zamknięciy Izby w gmachu rozmieściła się dwuletnia Szkoła Handlowa, która z czasem została przekształcona w kupieckie gimnazjum. Z przyjściem w 1939 r. władzy radzieckiej w gmachu otwarto niepełną Szkołę Średnią nr 2. W czasie niemieckiej okupacji mieściła się tu administracja powiatu Brodzkiego (Landkomisariat). Po ukończeniu II wojny światowej budowlę znów przekazano na potrzeby oświaty – w 1945 r. rozmieściła się tu Brodzka Szkoła Średnia nr 2 z rosyjskim językiem wykładowym, która zajmowała pomieszczenie do 1977 r. Później rozmieszczono tu początkowe klasy Brodzkiej Szkoły Ogólnooświatowej I Stopnia nr 1. Budowlę Sądu Powiatowego wzniesiono w 1911 roku na miejscu budynku z XIX w. Autorem projektu był arch. Z. Śliwiński, budowniczym – M. Dombrowski. W 1915 roku wnętrza budynku zostały przebudowane: oprócz sądu część pomieszczeń przeznaczono na cele więzienia śledczego. Budowla była wykorzystywana zgodnie z tym przeznaczeniem do końca II wojny światowej. W 1945 r. pomieszczenia dawnego Sądu Powiatowego zostały przeznaczone dla rozmieszczenia Brodzkiej Szkoły Pedagogicznej. W 1996 roku do budynku dobudowano dwa skrzydła, a od 2002 roku na podstawie Szkoły Pedagogicznej utworzono Kolegium Pedagogiczne, któremu w 2003 r. nadano imię Markiana Szaszkiewicza.
Wasyl Strilczuk

Obiekt i słowa kluczowe:
Izba Handlowo-Przemysłowa, Sąd Powiatowy
Autor:
Nieznany
Wydawca:
"Współczesna Sztuka", Przemyśl
Data:
1929
Format:
90x140 mm
Status prawny:
Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:
Napisy/Podpisy:
On reverse:
In Polish: Brody. Izba handlowa i Sąd powiatowy. W.S.P. Nr 8. Nakład Władysława Kocyana w Brodach. Małopolska, r. 1929
In French: Chambre de Commerce et Cour de Justice

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 02874
Miasto: Brody
Data: 1929
Format: 90x140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: "Współczesna Sztuka", Przemyśl
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Izba Handlowo-Przemysłowa, Sąd Powiatowy
Truskawiec
Numer identyfikacyjny: 03311
Miasto: Truskawiec
Data: 1929
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Ruch, Lwów
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Mleczarnia, architektura
Numer identyfikacyjny: 00094
Miasto: Lwów
Data: 1901-1914
Format: 90x140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Lederer & Popper, Praha
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Galeria handlowa, restauracja, goście, odwiedzający, klienci, kupujący
Numer identyfikacyjny: 03120
Miasto: Lwów
Data: 1914
Format: 18х12 sm
Autor: Józef Kościesza Jaworski
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Targ, kamienica, handel