Cerkiew Narodzenia Najświętszej BogarodzicyNumer identyfikacyjny:
02869
Nazwa:
Cerkiew Narodzenia Najświętszej Bogarodzicy
Miasto:
Opis:

Cerkiew Narodzenia Najświętszej Bogarodzicy znajduje się na północ od rynku przy współczesnej ulicy Iwana Franki (dawne nazwy ulicy: Łucka, Leszniowska, dra Goldhabera). Historia powstania świątyni sięga XVI w., chociaż jako datę budowy przyjmuje się 1600 rok, a dokumentalne wzmianki o cerkwi pochodzą z lat 1628 i 1630. Początkowo cerkiew była drewniana i dopiero w latach 1745–1749 otrzymała postać zbliżoną do współczesnej. Po roku 1839 z północnej strony ołtarza przybudowano zakrystię. W XIX w. na dzwonnicy zamontowano zegar. Przez cały czas Wielka cerkiew (była to jej ludowa tradycyjna nazwa) stanowiła główną ukraińską świątynię Brodów. Restauracyjno-renowacyjne prace prowadzono w latach 1902-1904 i 1937-1938. Malowidła ścienne w świątyni wykonali w pierwszej połowie XX w. Anatol Jabłoński, Michajło Osinczuk i Mykoła Fediuk. Wczasie dwóch wojen światowych cerkiew nie zaznała znacznych szkód. W czasach radzieckich była jedyną w Brodach czynną świątynią. Obecnie cerkiew należy do wspólnoty Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi Kijowskiego Patriarchatu. Na widokówce widzimy murowane ogrodzenie cerkwi (nie zachowane), krzyż z figurą Ukrzyżowanego Chrystusa, ludzi stojących na ulicy. Z prawej strony cerkwi znajduje się ogrodzone drewnianym płotem nieduże pomieszczenie atelier fotograficznego L. Schneidera. Budowla ta została rozebrana pod koniec lat 1930., kiedy na tej parceli rozpoczęto budowę jednopiętrowego murowanego domu dla kapłanów.
Wasyl Strilczuk

Obiekt i słowa kluczowe:
Cerkiew
Autor:
Nieznany
Wydawca:
"Współczesna Sztuka", Przemyśl
Data:
1929
Format:
140x90 mm
Status prawny:
Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:
Napisy/Podpisy:
On obverse:
In Polish: Brody. Cerkiew grec.-kat.
In French: L'Eglise catholique grecque.
On reverse:
In Polish: Nakład Władysława Kocyana w Brodach. Małopolska, r. 1929. W.S.P. Nr. 10

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 05719
Miasto: Sanok
Data: 1920-1939
Format: 11x17 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół, architektura, budowle, transport, ludzie
Numer identyfikacyjny: 03526
Miasto: Lwów
Data: 1906
Format: 17x12 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Kościoł, klasztor, ołtarz, dekor
Numer identyfikacyjny: 00053
Miasto: Lwów
Data: 1914
Format: 18х13 сm
Autor: Józef Kościesza Jaworski
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Lwowskie Muzeum Historyczne
Obiekt i słowa kluczowe: Katedra, gotyk, dzwonica
Numer identyfikacyjny: 02732
Miasto: Czerniowce
Data: 1905-1911
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół
Numer identyfikacyjny: 03543
Miasto: Lwów
Data: 1912
Format: 16,8x11,8 cm
Autor: Józef Kościesza Jaworski
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Lwowskie Muzeum Historyczne
Obiekt i słowa kluczowe: Kaplica, dekor, rzeżba, napisy
Numer identyfikacyjny: 05413
Miasto: Tarnopol
Data: 1930
Format: 140х90 mm
Autor: Wilhelm Laub, Tarnopol
Wydawca: Wojewódzkie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Tarnopol
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, budynki, kościół, architektura
Numer identyfikacyjny: 01262
Miasto: Lwów
Data: 1941-1944
Format: 150x100 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Ksiaznica-Atlas, Lwów
Status prawny: Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół Bernardynów p.w. św. Andrzeja Apostoła, kolumna św. Jana z Dukli
Numer identyfikacyjny: 05729
Miasto: Sanok
Data: 1910-1914
Format: 17х11 сm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Plac, kościół, klasztor, architektura
Numer identyfikacyjny: 00504
Miasto: Lwów
Data: 1915
Format: 10х15 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół, dach, naprawa