Cerkiew Narodzenia Najświętszej BogarodzicyNumer identyfikacyjny:
02869
Nazwa:
Cerkiew Narodzenia Najświętszej Bogarodzicy
Miasto:
Opis:

Cerkiew Narodzenia Najświętszej Bogarodzicy znajduje się na północ od rynku przy współczesnej ulicy Iwana Franki (dawne nazwy ulicy: Łucka, Leszniowska, dra Goldhabera). Historia powstania świątyni sięga XVI w., chociaż jako datę budowy przyjmuje się 1600 rok, a dokumentalne wzmianki o cerkwi pochodzą z lat 1628 i 1630. Początkowo cerkiew była drewniana i dopiero w latach 1745–1749 otrzymała postać zbliżoną do współczesnej. Po roku 1839 z północnej strony ołtarza przybudowano zakrystię. W XIX w. na dzwonnicy zamontowano zegar. Przez cały czas Wielka cerkiew (była to jej ludowa tradycyjna nazwa) stanowiła główną ukraińską świątynię Brodów. Restauracyjno-renowacyjne prace prowadzono w latach 1902-1904 i 1937-1938. Malowidła ścienne w świątyni wykonali w pierwszej połowie XX w. Anatol Jabłoński, Michajło Osinczuk i Mykoła Fediuk. Wczasie dwóch wojen światowych cerkiew nie zaznała znacznych szkód. W czasach radzieckich była jedyną w Brodach czynną świątynią. Obecnie cerkiew należy do wspólnoty Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi Kijowskiego Patriarchatu. Na widokówce widzimy murowane ogrodzenie cerkwi (nie zachowane), krzyż z figurą Ukrzyżowanego Chrystusa, ludzi stojących na ulicy. Z prawej strony cerkwi znajduje się ogrodzone drewnianym płotem nieduże pomieszczenie atelier fotograficznego L. Schneidera. Budowla ta została rozebrana pod koniec lat 1930., kiedy na tej parceli rozpoczęto budowę jednopiętrowego murowanego domu dla kapłanów.
Wasyl Strilczuk

Obiekt i słowa kluczowe:
Cerkiew
Autor:
Nieznany
Wydawca:
"Współczesna Sztuka", Przemyśl
Data:
1929
Format:
140x90 mm
Status prawny:
Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:
Napisy/Podpisy:
On obverse:
In Polish: Brody. Cerkiew grec.-kat.
In French: L'Eglise catholique grecque.
On reverse:
In Polish: Nakład Władysława Kocyana w Brodach. Małopolska, r. 1929. W.S.P. Nr. 10

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 00090
Miasto: Lwów
Data: 1913
Format: 10х14 cm.
Autor: Nieznany
Wydawca: Leon Propst, Lwów
Status prawny: Taras Pinjażko
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół Marii Magdaleny
Numer identyfikacyjny: 00594
Miasto: Lwów
Data: 1860-1870
Format: 13х9 см
Autor: Józef Eder
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Lwowskie Muzeum Historyczne
Obiekt i słowa kluczowe: kościół, dzwonnica, figura Najświętszej Marii Panny
Numer identyfikacyjny: 03567
Miasto: Lwów
Data: 1930
Format: 17x12 cm
Autor: Ludwik Wieleżyński
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica Ormiańska, cerkiew, budynki,
Numer identyfikacyjny: 01263
Miasto: Lwów
Data: 1941-1944
Format: 150x100 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Ksiaznica-Atlas, Lwów
Status prawny: Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej
Obiekt i słowa kluczowe: ulica Horodocka, ulica Janowska, kościół św. Anny figura św. Jana Nepomucena
Numer identyfikacyjny: 02371
Miasto: Dobromyl
Data: 2004
Format: 30х20 сm
Autor: Oleg Wwedenskyj
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Oleg Wwedenskyj
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół
Numer identyfikacyjny: 00663
Miasto: Lwów
Data: 1901-1906
Format: 90x140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Zakład światłodruków, Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół karmelitów p.w. św. Michała Archanioła, ul. Czarnieckiego, ekwipaże konne
Numer identyfikacyjny: 02869
Miasto: Brody
Data: 1929
Format: 140x90 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: "Współczesna Sztuka", Przemyśl
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Cerkiew
Numer identyfikacyjny: 03507
Miasto: Lwów
Data: 1890
Format: 12x18 cm
Autor: Edward Trzemeski
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół, klasztor, ulica Kurkowa
Numer identyfikacyjny: 03503
Miasto: Lwów
Data: 1900
Format: 21х30 sm
Autor: Nieznany
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół, skwer, uniwersytet, ulica Mochnackiego