Dawny kościół Podwyższenia Źyciodajnego Świętego KrzyżaNumer identyfikacyjny:
02868
Nazwa:
Dawny kościół Podwyższenia Źyciodajnego Świętego Krzyża
Miasto:
Opis:

Na pocztówce przedstawiony jest widok z północno-zachodniej strony na kościół Podwyższenia Źyciodajnego Świętego Krzyża i dzwonnicę. Widok odnosi się do początku XX w. Pierwszy plan zajmuje teren dawnego cmentarza. Hetman wielki koronny Rzeczypospolitej Stanisław Koniecpolski w dniu 11 marca 1646 r. przed śmiercią sporządził testament, którym zobowiązał swego syna Aleksandra do zbudowania murowanego kościoła. Jednak wprowadzić ten zamiar w życie udało się dopiero synowi Aleksandra Stanisławowi na początku lat 60. XVII w. Kościół został konsekrowany pod wezwaniem Podwyższenia Źyciodajnego Świętego Krzyża. Kościół doznał wielu zmian na skutek odnowień po pożarach, rozbudowy i rekonstrukcji. W okresie od połowy XVIII – do początku XIX w. dobudowano boczne kaplice, w 1825 roku całą budowlę poszerzono i pokryto dachówką, z czasem gontami, a jeszcze później (w połowie XIX w.) blachą. Po prawej stronie głównego ołtarza zostało przybudowane pomieszczenie zakrystii, ze skarbcem nad nią. Od strony północno-wschodniej koło świątyni na dawnym cmentarzu stała murowana, kryta dachówką dzwonnica z czterema dzwonami (do dziś nie zachowana). Świątynia była czynna do 1946 roku. W okresie radzieckim w pomieszczeniu dawnego kościoła urządzono szkołę sportową. W 1993 roku świątynię przekazano wspólnocie greckokatolickiej i poświęcono jako cerkiew Podwyższenia Źyciodajnego Œwiętego Krzyża. Pod koniec lat 1990. nad nawą ustawiono trzy kopuły. W 2006 roku na północno-zachodniej części cerkiewnego dziedzińca (dawnego cmentarza) wzniesiono nową dzwonnicę.
Wasyl Strilczuk

Obiekt i słowa kluczowe:
Kościół, cmentarz, Koniecpolski
Autor:
Nieznany
Wydawca:
"Akropol", Kraków
Data:
1925
Format:
90х140 mm
Status prawny:
Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:
Napisy/Podpisy:
On obverse:
In Polish: Brody. Kościół
In Franch: L' Eglise
On reverse:
In Polish: Zakłady reprodukcyine “Akropol”, Kraków. 068
Nakł. Władysława Kocyana w Brodach. Małopolska r. 1925

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Żółkiew
Numer identyfikacyjny: 05753
Miasto: Żółkiew
Data: 1936
Format: 11x17 cm
Autor: Lina Fedorowicz-Malicka
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół, architektura, ogród
Numer identyfikacyjny: 03532
Miasto: Lwów
Data: 1908
Format: 16,5x12 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół, wnętrze, ołtarz, meble, dekoracja
Numer identyfikacyjny: 03521
Miasto: Lwów
Data: 1906
Format: 16х12 sm
Autor: Nieznany
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Katedra Łacińska, ołtarz, rzeżby, architektura
Numer identyfikacyjny: 09685
Miasto: Lwów
Data: 1935-1939
Format: 14х9 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Jurij Zawerbnyj
Obiekt i słowa kluczowe: Katedra, architektura, plac, skwer, kwietniki, ludzie
Numer identyfikacyjny: 05680
Miasto: Rymanów
Data: 1920-1939
Format: 17х11сm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Kościoł, architektura, detale architektonicyne
Numer identyfikacyjny: 00664
Miasto: Lwów
Data: 1914
Format: 90x140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Dawid Grund, Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół, klasztor, ul. Leona Sapiehy, tramwaj, kolumna, budka transformatorowa, fragment kamienicy
Numer identyfikacyjny: 03507
Miasto: Lwów
Data: 1890
Format: 12x18 cm
Autor: Edward Trzemeski
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół, klasztor, ulica Kurkowa
Numer identyfikacyjny: 01262
Miasto: Lwów
Data: 1941-1944
Format: 150x100 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Ksiaznica-Atlas, Lwów
Status prawny: Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół Bernardynów p.w. św. Andrzeja Apostoła, kolumna św. Jana z Dukli
Numer identyfikacyjny: 01969
Miasto: Lwów
Data: 1926
Format: 140х90 мм
Autor: Jan Bułhak
Wydawca: "Ruch", Lwów
Status prawny: Andrij Otko
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół, fasada, skwer, kolumna Sw. Jana z Dukli