Ukraiński Dom LudowyNumer identyfikacyjny:
02775
Nazwa:
Ukraiński Dom Ludowy
Miasto:
Opis:

Pod względem etnicznym, Czerniowce były najbardziej "wymieszaną" ze wszystkich prowincjalnych stolic cesarstwa Habsburgów. W 1910 roku z 90 tys. ogółu ludności 33 procent stanowili Źydzi, 17 – Niemcy, 17 – Ukraińcy, 16 – Rumuni i 14 – Polacy. Na resztę składali się Ormianie, Węgrzy, Słowacy, Rosjanie (członkowie prawosławnej sekty Lipowanów) i in. Za czasów austriackich każda większa grupa etniczna rozwinęła sieć rozmaitych kulturalnych, oświatowych, sportowych, politycznych i społecznych organizacji oraz stowarzyszeń. Narodowe "Domy" były budowane jako miejsca spotkań. Jednocześnie miały one dawać wyraz pewności wysokiego statusu i godności etnicznych grup. Na pocztówce jest przedstawiony Ukraiński Dom Narodowy w Czerniowcach, który stał naprzeciwko Ormiańskiej Cerkwi. Ukraiński Dom, zbudowany w latach 1887-1899 przez ukraińską spółkę "Narodnyj Dim", stał się ośrodkiem życia Ukraińców w Bukowinie. Dzięki temu sądzone mu było odgrywać ważną rolę w odrodzeniu języka ukraińskiego i tożsamości narodowej przed I wojną światową. Pocztówkę wydano z okazji otwarcia Narodowego Domu w 1899 roku. Obecnie budowla nadal służy różnorakim ukraińskim organizacjom.
Helmut Kusdat

Obiekt i słowa kluczowe:
Ukraiński Dom
Autor:
Nieznany
Wydawca:
Nieznany
Data:
1899
Format:
140×90 mm
Status prawny:
Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:
Napisy/Podpisy:
On obverse:
In Ukrainian: "Народний дім" в Чернівцях. В своїй хаті своя правда і сила і воля. Поклін із...
On reverse
In Ukrainian: Карта кореспонденцийна
In German: Correspondenzkarte

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Czerniowce
Numer identyfikacyjny: 02748
Miasto: Czerniowce
Data: 1928
Format: 140x90 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Gee Haa
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Niemiecki Dom, Dom Ludowy, ul. Pańska, Herrengasse, strada Jancu Flondor)
Numer identyfikacyjny: 02775
Miasto: Czerniowce
Data: 1899
Format: 140×90 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Ukraiński Dom
Numer identyfikacyjny: 02774
Miasto: Czerniowce
Data: 1925-1930
Format: 90х140 mm
Autor: P.O. Dragynskyj
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Ukraiński Dom
Numer identyfikacyjny: 03134
Miasto: Lwów
Data: 1949
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Centralne Państwowe Archiwum Filmowe Ukrainy imienia G. S. Pszenycznogo, Kijów
Obiekt i słowa kluczowe: Klub kombinatu energetycznego, ul. Iwana Franki
Numer identyfikacyjny: 00575
Miasto: Lwów
Data: 1860-1870
Format: 10х14 cm
Autor: Józef Eder
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Naukowa biblioteka im. W. Stefanyka NAN Ukrainy, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Narodnyj dim
Numer identyfikacyjny: 02772
Miasto: Czerniowce
Data: 1922-1937
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Źydowski Dom
Numer identyfikacyjny: 00970
Miasto: Lwów
Data: 1949
Format: Nieznany
Autor: Khomzor
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Centralne Państwowe Archiwum Filmowe Ukrainy imienia G. S. Pszenycznogo, Kijów
Obiekt i słowa kluczowe: budynek, klub kombinatu energetycznego, herb ZSRR
Numer identyfikacyjny: 00973
Miasto: Lwów
Data: 1955
Format: Nieznany
Autor: D. Muliarchuk
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Centralne Państwowe Archiwum Filmowe Ukrainy imienia G. S. Pszenycznogo, Kijów
Obiekt i słowa kluczowe: kino, afisze, widzowie, skwer, wazon ozdobny
Borysław
Numer identyfikacyjny: 13124
Miasto: Borysław
Data: 1950-1980
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Wolodymyr Rumiancew
Obiekt i słowa kluczowe: architektura, ulica, budynek