Dawny Źydowski Dom LudowyNumer identyfikacyjny:
02772
Nazwa:
Dawny Źydowski Dom Ludowy
Miasto:
Opis:
Pod względem etnicznym, Czerniowce były najbardziej "wymieszaną" ze wszystkich prowincjalnych stolic cesarstwa Habsburgów. W 1910 roku z 90 tys. ogółu ludności 33 procent stanowili Źydzi, 17 – Niemcy, 17 – Ukraińcy, 16 – Rumuni i 14 – Polacy. Na resztę składali się Ormianie, Węgrzy, Słowacy, Rosjanie (członkowie prawosławnej sekty Lipowanów) i in. Za czasów austriackich każda większa grupa etniczna rozwinęła sieć rozmaitych kulturalnych, oświatowych, sportowych, politycznych i społecznych organizacji oraz stowarzyszeń. Narodowe "Domy" były budowane jako miejsca spotkań. Jednocześnie miały one dawać wyraz pewności wysokiego statusu i godności etnicznych grup. Dom Źydowski na placu Teatralnym otwarto w 1908 roku. Do II wojny światowej był on ośrodkiem życia gminy żydowskiej w Czernowicach, mieściły się tutaj rozmaite żydowskie stowarzyszenia i organizacje. Za czasów radzieckich gmach wykorzystywano jako Dom Kultury pracowników przemysłu tekstylnego. Po 1990 roku gmonie żydowskiej zwrócono kilka pomieszczen w gmachu, a w 2008 roku na parterze otwarto niewielkie Muzeum Źydowskie. Pustą przestrzeń obok Źydowskiego Domu – za którą widać kopułę żydowskiej Świątyni – wykorzystywano jako „"salę mleczną" (Milchhalle), a w zimie jako ślizgawkę, aż do 1937 roku, kiedy na tej działce zbudowano Rumuński Pałac Kultury.
Helmut Kusdat
Obiekt i słowa kluczowe:
Źydowski Dom
Autor:
Nieznany
Wydawca:
Nieznany
Data:
1922-1937
Format:
Nieznany
Status prawny:
Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:
Napisy/Podpisy:
On obverse:
In Romanian: Cernăuţi, Casa evrească
On reverse:
In Romanian: Romania, Cartă Postală

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 00575
Miasto: Lwów
Data: 1860-1870
Format: 10х14 cm
Autor: Józef Eder
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Naukowa biblioteka im. W. Stefanyka NAN Ukrainy, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Narodnyj dim
Numer identyfikacyjny: 02772
Miasto: Czerniowce
Data: 1922-1937
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Źydowski Dom
Numer identyfikacyjny: 03499
Miasto: Lwów
Data: 1907-1911
Format: 17х23 sm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Oleksandr Korobow
Obiekt i słowa kluczowe: Kinoteatr, pasaż, sklepy, dekor
Numer identyfikacyjny: 05306
Miasto: Stryj
Data: 1930-1939
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: "Ruch", Lwów
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, budynki, architektura, reklama, Narodny Dom
Czerniowce
Numer identyfikacyjny: 02748
Miasto: Czerniowce
Data: 1928
Format: 140x90 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Gee Haa
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Niemiecki Dom, Dom Ludowy, ul. Pańska, Herrengasse, strada Jancu Flondor)
Numer identyfikacyjny: 00970
Miasto: Lwów
Data: 1949
Format: Nieznany
Autor: Khomzor
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Centralne Państwowe Archiwum Filmowe Ukrainy imienia G. S. Pszenycznogo, Kijów
Obiekt i słowa kluczowe: budynek, klub kombinatu energetycznego, herb ZSRR
Numer identyfikacyjny: 02775
Miasto: Czerniowce
Data: 1899
Format: 140×90 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Ukraiński Dom
Numer identyfikacyjny: 00152
Miasto: Lwów
Data: 1946-1990
Format: Nieznany
Autor: Julian Dorosz
Wydawca: Halycka Brama, Lwów
Status prawny: Andrij Dorosz
Obiekt i słowa kluczowe: Kino „Ukraina”, Galicyjskie Centrum Sztuki Filmowej, kino, prospekt Szewczenki
Numer identyfikacyjny: 02774
Miasto: Czerniowce
Data: 1925-1930
Format: 90х140 mm
Autor: P.O. Dragynskyj
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Ukraiński Dom