Dawny katolicki sierociniecNumer identyfikacyjny:
02768
Nazwa:
Dawny katolicki sierociniec
Miasto:
Opis:
Pocztówka przedstawia dawny katolicki sierociniec w Czerniowcach. Sierociniec nosił nazwę Józefinium i mieścił się przy ulicy 28 Czerwca, dawniej ul. Franciszkańska (Franzenstrasse), albo ul. 11 Listopada. Pierwszy sierociniec wspólnota katolicka założyła w 1887 roku. Jednak, budynek pokazany na zdjęciu ukończono dopiero w 1934 roku. Kierowały nim siostry zakonówfranciszkańskich, z początku "felicjanki", a z czasem, w latach trzydziestych XX w., siostry franciszkanki z Niemiec. Według stanu z 1936 roku w sierocińcu przebywało 50 dzieci, którymi opiekowało się 11 zakonnic. Oprócz tego, budynek był wykorzystywany jako siedziba rozmaitych społecznych i kulturalnych niemieckich stowarzyszeń. W 1933 roku w czerniowcach zamieszkiwało 18 tys. rzymskich katolików. Z nich 12 tys. stanowili Niemcy. Budowla, z należącą do niej kaplicą, była użytkowana do 1940 roku, w którym niemal wszystkie osoby niemieckiego pochodzenia opuściły Związek Radziecki wyruszając do Niemiec. Za czasów radzieckich budynek służył jako szkoła.
Helmut Kusdat
Obiekt i słowa kluczowe:
Sierociniec, ul. 11 Listopada
Autor:
Nieznany
Wydawca:
Friedrich Rieber, Czerniowce
Data:
Lata międzywojenne (1918-1939)
Format:
90х140 mm
Status prawny:
Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:
Napisy/Podpisy:
On obverse:
In Romanian: Cernăuţi, Orfelinatul cat.
On reverse:
In Romanian: Editura Friedrich Rieber, Cernăuţi

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 01649
Miasto: Szczerzec
Data: 1930-1939
Format: 90×140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Andrij Kryżaniwskyj
Obiekt i słowa kluczowe: Szkolna zabudowa, ulica, cerkiew
Włodzimierz Wołyński
Numer identyfikacyjny: 05733
Miasto: Włodzimierz Wołyński
Data: 1916
Format: 10х15 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Szkoła, budynek, ludzie
Numer identyfikacyjny: 02465
Miasto: Lwów
Data: 1970-1990
Format: 9×14 sm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Wolodymyr Rumiancew
Obiekt i słowa kluczowe: Dawny pałac Turkułł-Comello, ul. Piekarska, ogród
Numer identyfikacyjny: 13294
Miasto: Lwów
Data: 1970-1990
Format: 13,5x8.5 см
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Wolodymyr Rumiancew
Obiekt i słowa kluczowe: portret, dzieci, uczeń, szkoła, kwiaty, edukacja, nauczanie
Numer identyfikacyjny: 08439
Miasto: Lwów
Data: 1905
Format: 6x9 сm
Autor: Marek Munz
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Budynek szkolny, uszelnia, pracownia, ludzie
Numer identyfikacyjny: 05125
Miasto: Równe
Data: 1921-1939
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, budynek, gimnazjum
Numer identyfikacyjny: 08465
Miasto: Lwów
Data: 1932-1939
Format: 11х17 cm
Autor: Ludwik Wieleżyński
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Szkoła, budynek, architektura, ulica
Numer identyfikacyjny: 08479
Miasto: Lwów
Data: 1913-1920
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Szkoła, budynek, architektura
Numer identyfikacyjny: 08440
Miasto: Lwów
Data: 1905
Format: 6х9 sm
Autor: Marek Munz
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, budynki, architektura, szkoła