Róg ulic Głównej i Szołom-AlejchemaNumer identyfikacyjny:
02767
Nazwa:
Róg ulic Głównej i Szołom-Alejchema
Miasto:
Opis:
Pocztówka przedstawia skrzyżowanie ulic Enzenberga Głównej (Enzenberg Hauptstrasse po lewej stronie, dziś ul. Główna) oraz Źydowskiej (Judengasse, po prawej, dziś ul. Szołom-Alejchema). W 1880 roku ulicę nazwano na cześć Karola von Enzenberga, naczelnika wojskowej administracji Bukowiny w latach 1778-1786. Przedtem ulica nosiła nazwę Lwowska (Lemberger Strasse), ponieważ stanowiła odcinek najważniejszej drogi Bukowiny, tak zwanej "Cesarskiej Drogi" (Reichstrasse), która na północy wychodziła ze Lwowa, biegła na południe Bukowiny do Suczawy, a stamtąd – na zachód przez Karpaty do Siedmiogrodu w Transylwanii. Ulica Źydowska prowadziła do najstarszej części Czerniowiec, tak zwanego dolnego miasta, albo dzielnicy żydowskiej (Judenstadt), którą zaludniali przeważnie biedni i religijni Źydzi. Mimo tego, dzielnica ta nigdy nie była formalnie gettem, aż do II wojny światowej. Wielki wielomieszkaniowy budynek, widoczny w środku, z powodu jego kształtu nazywano "okrętowym" (Schiffhaus). Budowla z kolumnami po lewej stronie jest to tzw. odwach, wzniesiony w 1786 roku i odbudowany po pożarze w 1867 roku. W czasie budowy odwachu, plac przed nim (z którego zrobiono zdjęcie) stanowił centrum miasta. Kopuła na tylnym planie należy do prawosławnej cerkwi Św. Paraskewii.
Helmut Kusdat
Obiekt i słowa kluczowe:
Ulica Enzenberga Główna (Enzenberg Hauptstrasse), ul. Główna, dom okrętowy, odwach, strażnica, ludzie
Autor:
Nieznany
Wydawca:
Schaar & Dathe, Trewir
Data:
1904
Format:
90х140 mm
Status prawny:
Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:
Napisy/Podpisy:
On obverse:
In German: Czernowitz, Enzenberg Hauptstasse, Shaar & Dathe, Trier
On reverse:
In German: Correspondenz – Karte

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 01226
Miasto: Lwów
Data: 1914
Format: 90×140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Dawid Grund, Lwów
Status prawny: Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej
Obiekt i słowa kluczowe: ulica Karola Ludwika, Wały Hetmańskie, hotele, budynki, teatr
Numer identyfikacyjny: 01000
Miasto: Lwów
Data: 1950-1955
Format: 10х15 sm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Wolodymyr Rumiancew
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica Ałtajska, dom, ogrodzenie, ciężarówka
Numer identyfikacyjny: 00483
Miasto: Lwów
Data: 1917
Format: 91×136 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Wydawnictwo Salonu Malarzy Polskich, Kraków
Status prawny: Muzeum Sztuki Dawnej Rękopismienej Książki Ukrainskiej LGS, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica Sykstuska, tramwaje
Numer identyfikacyjny: 03139
Miasto: Lwów
Data: 1970-1980
Format: 22х23 sm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Centralne Państwowe Archiwum Filmowe Ukrainy imienia G. S. Pszenycznogo, Kijów
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica Żowtnewa (Październikowa), budynki, panno, tory tramwajowe
Numer identyfikacyjny: 01274
Miasto: Lwów
Data: 1916
Format: 90×140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: "Sztuka", Krakow
Status prawny: Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica Mickiewicza, pomnik Smolki, transport
Numer identyfikacyjny: 02767
Miasto: Czerniowce
Data: 1904
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Schaar & Dathe, Trewir
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica Enzenberga Główna (Enzenberg Hauptstrasse), ul. Główna, dom okrętowy, odwach, strażnica, ludzie
Numer identyfikacyjny: 05707
Miasto: Stolin
Data: 1938
Format: 11х17 сm
Autor: Jarosław Pasternak
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, budowle, chodniki, słupy
Numer identyfikacyjny: 13147
Miasto: Lwów
Data: 1962-1980
Format: Nieznany
Autor: Unknown
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Wolodymyr Rumiancew
Obiekt i słowa kluczowe: ulica, budynek, ludzie, samochód, architektura
Numer identyfikacyjny: 01682
Miasto: Lwów
Data: 1950-1960
Format: 9х14 sm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Wolodymyr Rumiancew
Obiekt i słowa kluczowe: ul. Piekarska, ludzie, rower, samochód