Ulica GłównaNumer identyfikacyjny:
02755
Nazwa:
Ulica Główna
Miasto:
Opis:
Pocztówka przedstawia fragment ulicy Siedmiogrodzkiej, od jej początku na ul. Ratuszowej (Rathaus Strasse, widocznej na tylnym planie fotografii), do parku Franciszka Józefa (po lewej stronie pocztówki) w latach siedemdziesiątych XIX w. Ulica Siedmiogrodzka była magistralną drogą prowadzącą od centrum miasta na południe. Należała ona do najważniejszej w Bukowinie drogi, znanej jako "Droga cesarska" (Reichsstrasse), która wiodła od Lwowa na północy, do Suczawy w południowej Bukowinie, a stamtąd przez Karpaty do Siedmiogrodu w Trasylwanii. Ul. Siedmiogrodzka (obecnie ul. Główna) jest jedną z najdłuższych ulic w Czerniowcach. Przy niej usytuowanych jest wiele ważnych budowli użyteczności publicznej (wojskowe koszary, szpitale, hotele) a także parków. Z powodu braku wolnej przestrzeni w północnej części miasta przylegającej do rzeki Prut, Czerniowce rozwijały się w kierunku południowym. Z tej strony znajduje się także większość przedmiejskich dzielnic mieszkaniowych z czasów radzieckich.
Helmut Kusdat
Obiekt i słowa kluczowe:
ul. Siedmiogrodzka (Siebenbürgenstrasse), pl. Franciszka Józefa (Franz Josefs Platz)
Autor:
Nieznany
Wydawca:
Josef Horowitz, Czerniowce
Data:
1900-1904
Format:
90х140 mm
Status prawny:
Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:
Napisy/Podpisy:
On obverse:
In German: Grusss aus Czernowitz, Siebenbürgerstrasse. 36738. Horowitz Papierhandlung, Czernowitz
On reverse:
In German: Correspondenz-Karte.

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 01103
Miasto: Lwów
Data: 1914-1915
Format: 90×140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Taras Pinjażko
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica Akademicka, Izba Handlowo-Przemysłowa, skwer, kwietniki
Numer identyfikacyjny: 00483
Miasto: Lwów
Data: 1917
Format: 91×136 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Wydawnictwo Salonu Malarzy Polskich, Kraków
Status prawny: Muzeum Sztuki Dawnej Rękopismienej Książki Ukrainskiej LGS, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica Sykstuska, tramwaje
Numer identyfikacyjny: 02878
Miasto: Brody
Data: 1925
Format: 90x140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: "Akropol", Kraków
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica Korzeniowskiego, Władysław Kocyan
Numer identyfikacyjny: 02836
Miasto: Lwów
Data: 1970-1975
Format: 11х17 sm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Wolodymyr Rumiancew
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, zabudowa blokowa, zieleń miejska, transport, świeczniki, ludzie
Numer identyfikacyjny: 08536
Miasto: Lwów
Data: 1906
Format: 140x90 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Jan Klein, Kraków
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, budynki, architektura
Numer identyfikacyjny: 12800
Miasto: Lwów
Data: 1945-1970
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Wolodymyr Rumiancew
Obiekt i słowa kluczowe: ulica, budynek, tramwaj, szyny, ludzie
Numer identyfikacyjny: 01729
Miasto: Lwów
Data: 1965-1990
Format: 10х15 sm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Wolodymyr Rumiancew
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica Łyczakowska, kamienica, zieleń miejska
Numer identyfikacyjny: 01389
Miasto: Lwów
Data: 1870-1880
Format: 13,8х10,2 сm
Autor: Józef Eder
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Lwowskie Muzeum Historyczne
Obiekt i słowa kluczowe: ulica Sykstuska
Numer identyfikacyjny: 06209
Miasto: Lwów
Data: 1987-1990
Format: 9х6 cm
Autor: Jarosław Janczak
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Jarosław Janczak
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, budynki, architektura, bruk, ludzie