Dawny Niemiecki DomNumer identyfikacyjny:
02748
Nazwa:
Dawny Niemiecki Dom
Miasto:
Opis:
Z etnicznego punktu widzenia Czerniowce były najbardziej "mieszaną" ze wszystkich prowincjalnych stolic cesarstwa Habsburgów. W 1910 roku z 90 tys. ogółu ludności, 33 odsetki stanowili Źydzi, 17 – Niemcy, 17 – Ukraińcy, 16 – Rumuni oraz 14 – Polacy. Na resztę składali się Ormianie, Węgrzy, Słowacy, Rosjanie (Lipowanie – członkowie prawosławnej sekty starowierców) i in. Za czasów austriackich, każda z większych grup etnicznych rozwinęła sieć różnorodnych kulturalnych, oświatowych, sportowych, politycznych i społecznych organizacji i stowarzyszeń. Domy "Ludowe" budowano jako miejsca spotkań. Jednocześnie, miały one wyrażać pozytywny status i godność grup etnicznych. Przedstawiony na pocztówce Deutsches Haus – Niemiecki Dom Ludowy, wspólnota Niemców-Chrześcijan w Bukowinie zbudowała na najwspanialszej w Czerniowcach ulicy Pańskiej (Herrengasse) w 1910 roku. Architekt Gustaw Fritsch połączył w budowli neogotyckie i secesyjne elementy, dodawszy ozdoby z drewna. Niemiecki Dom mieścił restaurację, piwnicę z winem, wielką salę świąteczną, rozmaite biura oraz pomieszczenia dla spotkań różnorakich bractw studenckich. Zgodnie z ustaleniami paktu między Hitlerem a Stalinem, w jesieni 1940 roku prawie wszyscy Niemcy opuścili Bukowinę udając się do Niemiec. Obecnie szereg pomieszczeń na parterze zajmuje "Towarzystwo Kultury Austriacko-Niemieckiej". W górnej kondygnacji budowli mieści się sala wystawowa, poświęcona pisarzowi Grzegorzowi Drodowskiemu.
Helmut Kusdat
Obiekt i słowa kluczowe:
Niemiecki Dom, Dom Ludowy, ul. Pańska, Herrengasse, strada Jancu Flondor)
Autor:
Nieznany
Wydawca:
Gee Haa
Data:
1928
Format:
140x90 mm
Status prawny:
Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:
Napisy/Podpisy:
On obverse:
In Romanian: Cernăuţi, Casa Germana
On reverse:
In Romanian: Romania. Cartă Postală, Geo Haa, Nr. 1. - 1928. Ilustraţia.
I., Gh. 18960

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Czerniowce
Numer identyfikacyjny: 02748
Miasto: Czerniowce
Data: 1928
Format: 140x90 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Gee Haa
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Niemiecki Dom, Dom Ludowy, ul. Pańska, Herrengasse, strada Jancu Flondor)
Numer identyfikacyjny: 02775
Miasto: Czerniowce
Data: 1899
Format: 140×90 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Ukraiński Dom
Numer identyfikacyjny: 03499
Miasto: Lwów
Data: 1907-1911
Format: 17х23 sm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Oleksandr Korobow
Obiekt i słowa kluczowe: Kinoteatr, pasaż, sklepy, dekor
Borysław
Numer identyfikacyjny: 13124
Miasto: Borysław
Data: 1950-1980
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Wolodymyr Rumiancew
Obiekt i słowa kluczowe: architektura, ulica, budynek
Numer identyfikacyjny: 00152
Miasto: Lwów
Data: 1946-1990
Format: Nieznany
Autor: Julian Dorosz
Wydawca: Halycka Brama, Lwów
Status prawny: Andrij Dorosz
Obiekt i słowa kluczowe: Kino „Ukraina”, Galicyjskie Centrum Sztuki Filmowej, kino, prospekt Szewczenki
Numer identyfikacyjny: 05306
Miasto: Stryj
Data: 1930-1939
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: "Ruch", Lwów
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, budynki, architektura, reklama, Narodny Dom
Numer identyfikacyjny: 00973
Miasto: Lwów
Data: 1955
Format: Nieznany
Autor: D. Muliarchuk
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Centralne Państwowe Archiwum Filmowe Ukrainy imienia G. S. Pszenycznogo, Kijów
Obiekt i słowa kluczowe: kino, afisze, widzowie, skwer, wazon ozdobny
Numer identyfikacyjny: 00970
Miasto: Lwów
Data: 1949
Format: Nieznany
Autor: Khomzor
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Centralne Państwowe Archiwum Filmowe Ukrainy imienia G. S. Pszenycznogo, Kijów
Obiekt i słowa kluczowe: budynek, klub kombinatu energetycznego, herb ZSRR
Numer identyfikacyjny: 00823
Miasto: Lwów
Data: 1964
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Centralne Państwowe Archiwum Filmowe Ukrainy imienia G. S. Pszenycznogo, Kijów
Obiekt i słowa kluczowe: dom kultury, fabryka „Silmasz”, placyk, traktor