Plac TeatralnyNumer identyfikacyjny:
02747
Nazwa:
Plac Teatralny
Miasto:
Opis:
Pocztówka przedstawia plac Teatralny w okresie międzywojennym kiedy nosił on imię Wasyla Aleksandra (Piata Vasile Alexandri). Zanim w dolnej części Czerniowiec w 1877 roku nie zbudowano pierwszego teatru, spektakle odbywały się w restauracjach oraz hotelach. W 1905 roku w centrum miasta na placu Elżbiety (Elisabethplatz znanym także jako plac Rybny – Fischplatz) otwarto nowy teatr. Projekt teatru opracowali wiedeńscy architekci Ferdynand Fellner i Hermann Helmer. Był to gmach dla przedstawień scenicznych, dramatów i opery, który mógł pomieścić do 800 widzów. Występowali w nim znakomici aktorzy i śpiewacy z całej Europy. Do roku 1922 spektakle odbywały się głównie w języku niemieckim. Z czasem teatr przejęła władza rumuńska. W 1907 roku bezpośrednio przed teatrem ustawiono posąg Friedricha Schillera, a niewielki otaczający go skwer nazwano placem Schillera (Schillerplatz). W 1922 roku posąg został przeniesiony na podwórze Niemieckiego Domu Ludowego skąd później zniknął. Na pocztówce widać pusty skwer – obecnie stoi w nim posąg Olgi Kobylańskiej. Pierwsza wzmianka o tym placu pochodzi z 1777 roku. Do początku XX w. na placu stał magazyn wojskowy. Plac zawsze służył jako targowisko. Z czasem plac przemianowano na cześć austriackiej cesarzowej Elżbiety. Środek placu opustoszono w 1936 roku. Budowla ze szpicem, po lewej od teatru stronie, była siedzibą redakcji Czerniowieckiej Ogólnej Gazety Codziennej (Czernowitzer Allgemeines Tagblatt). Na przednim planie widać fragment gmachu Izby Handlowej (1909). Z drugiej strony, obok teatru, stoi Źydowski Dom Ludowy, którego budowę ukończono w 1908 roku.
Helmut Kusdat
Obiekt i słowa kluczowe:
Plac Wasyla Aleksandra, teatr, targowisko
Autor:
Nieznany
Wydawca:
Leon König, Czerniowce
Data:
1930
Format:
90х140 mm
Status prawny:
Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:
Napisy/Podpisy:
On obverse:
In Romanian: Cernăuţi, Teatru
On reverse:
In Romanian: Cartă Postală, Leon König, Cernăuţi, Nr. 15. - 1930, Ilustraţia, Gh.
I, Gh. 24203

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Stary Sambor
Numer identyfikacyjny: 05292
Miasto: Stary Sambor
Data: 1912
Format: 90×140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: S. Wolf, Stary Sambor
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Plac, rynek, budynki, ratusz, kościół
Numer identyfikacyjny: 03931
Miasto: Lwów
Data: 1938-1939
Format: 15х10 cm
Autor: Adam Lenkiewicz
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Marina Kursanowa
Obiekt i słowa kluczowe: Plac, rynek, handel, ludzie
Numer identyfikacyjny: 05298
Miasto: Stryj
Data: 1916
Format: 90×140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: "Sztuka", Krakow
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Rynek,budynki, handel, ludzie, transport
Numer identyfikacyjny: 05315
Miasto: Stryj
Data: 1900-1904
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Księgarnia A. Müller Syn, Stryj
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Rynek, budynki, handel, transport, ludzie
Kamionka Strumilowa
Numer identyfikacyjny: 05578
Miasto: Kamionka Strumilowa
Data: 1910-1914
Format: 10х15 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, rynek, budowle, handel
Numer identyfikacyjny: 02986
Miasto: Lwów
Data: 1892-1894
Format: 12х18 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Lwowskie Muzeum Historyczne
Obiekt i słowa kluczowe: Halicki Rynek, budy targowe, rzędy handlowe, tragarze
Żółkiew
Numer identyfikacyjny: 00058
Miasto: Żółkiew
Data: 1918-1939
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Iryna Pustynnikowa
Obiekt i słowa kluczowe: Rynek, targowica, kosciol katedralny
Lwów
Numer identyfikacyjny: 02992
Miasto: Lwów
Data: 1947
Format: 10х14 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Wolodymyr Rumiancew
Obiekt i słowa kluczowe: Diriżabl, plac Ziarnowy, Opera, rynek, ludzie
Czerniowce
Numer identyfikacyjny: 02758
Miasto: Czerniowce
Data: 1904
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Simon Gross, Czerniowce
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Plac Rudolfa (Rudolfsplatz), plac Mączny (Mehlsplatz), plac Filharmonii (Musiksferainsplatz), rynek, ludzie