RatuszNumer identyfikacyjny:
02744
Nazwa:
Ratusz
Miasto:
Opis:
Pocztówka przedstawia ratusz na Ringplac (Ringplatz, z polskiego Rynek, obecnie – Plac Centralny).
Pocztówka przedstawia Ringplac (Ringplatz, z polskiego Rynek) w Czernowicach, który nazywał się Piata Unirii za czasów rumuńskich, Plac Czerwony w okresie radzieckim, a obecnie Plac Centralny. Czerniowice stały się stolicą Bukowiny po jej aneksji przez Austrię w 1775 r. i otrzymały status dużego miasta w 1786 roku. Wtenczas miasto składało się z około 290 drewnianych domów. W 1788 roku murowane budownictwo zwolniono od podatków i już w latach 90. XVIII w. na placu, później nazwanym Ringplacem (Ringplatz) zostały wzniesione pierwsze kamienice. Kiedy cesarz Franciszek II odwiedził Czerniowce w 1817 r. plac stanowił już centrum miasta. W drugiej połowie XIX w. pierwotną zabudowę zastąpiły obecne dwupiętrowe kamienice. Ratusz jest usytuowany na wyższej południowej stronie placu, czym podkreśla jego nachylenie w stronę północną ku dolinie rzeki Prut. Dopiero w 1832 roku Czerniowce otrzymały stały magistrat (radę miejską) z burmistrzem na czele. W 1843 roku rozpoczęto prace nad budową ratusza na Ringplacu, ukończone w 1848 roku. Klasycystyczny gmach wzniesiony przez architekta Andreasa Mikulicza posiada wieżę, o wysokości 50 m, która służyła jako strażnica przeciwpożarowa oraz jako zegar miejski, niegdyś wybijający każdą godzinę. W okresie rządów austriackich wieżę wieńczył złocony dwugłowy orzeł. Ratusz odbudowano w 1903 roku. Lokale w narożnikach parteru wynajmowano na pomieszczenia sklepowe. Jednym z najwybitniejszych burmistrzów był Anton von Kochanowski, który zajmował to stanowisko w latach 1866-1874 oraz 1887-1905. Czerniowce były w cesarstwie austriackim jedyną stolicą prowincji (Landeshauptstadt), w której na burmistrzów bywali obierani Źydzi: Eduard Reiss (1905-1907) oraz Salo von Weisselberger (1914). Posąg Piety przed ratuszem był ustawiony w 1827 roku przez Łazarza Michałowicza i został usunięty w 1923 roku.
Helmut Kusdat
Obiekt i słowa kluczowe:
Ratusz, ludzie, posąg Piety
Autor:
Nieznany
Wydawca:
Leon König, Czerniowce
Data:
1898
Format:
140x90 mm
Status prawny:
Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:
Napisy/Podpisy:
On obverse:
In German: Gruss aus Czernowitz. "Rathaus". Verlag von Leon König, Papierhandlung, Czernowitz. №73
25.VIII.1902
On reverse:
In German: Correspondenz-Karte
In France: Carta Postala
In Ukrainian: Kарта Кореспондейцийна

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Tarnopol
Numer identyfikacyjny: 05379
Miasto: Tarnopol
Data: 1906
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Jan Klein, Kraków
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Plac, ratusz, architektura, ludzie
Czerniowce
Numer identyfikacyjny: 02744
Miasto: Czerniowce
Data: 1898
Format: 140x90 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Leon König, Czerniowce
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Ratusz, ludzie, posąg Piety
Sambor
Numer identyfikacyjny: 05168
Miasto: Sambor
Data: 1909
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: W.L.
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Plac, ulica, budynki, architektura, ratusz, handel, transport, ludzie
Sanok
Numer identyfikacyjny: 05721
Miasto: Sanok
Data: 1914-1920
Format: 11x17 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, budowle, magistrat, architektura, ludzie
Sambor
Numer identyfikacyjny: 05186
Miasto: Sambor
Data: 1933
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: "Ruch", Lwów
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Plac, budynki, architektura, ratusz, skwer, ludzie
Numer identyfikacyjny: 01252
Miasto: Lwów
Data: 1924-1926
Format: 140x90 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Polskie Towarzystwo Księgarni Kolejowych "Ruch"
Status prawny: Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej
Obiekt i słowa kluczowe: Ratusz, wieża, rynek
Dobromyl
Numer identyfikacyjny: 02372
Miasto: Dobromyl
Data: 2004
Format: 30х20 sm
Autor: Oleg Wwedenskyj
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Oleg Wwedenskyj
Obiekt i słowa kluczowe: Ratusz
Numer identyfikacyjny: 05399
Miasto: Tarnopol
Data: 1908-1910
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: W.L.
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Plac, ratusz, architektura, pomnik, park, ludzie
Numer identyfikacyjny: 02617
Miasto: Lwów
Data: 2006
Format: 25х17 см
Autor: Олег Введенський
Wydawca: Видавництво "Центр Європи", Львів
Status prawny: Олег Введенський
Obiekt i słowa kluczowe: Łańcuch ceremonialny mera miasta Lwowa