Świątynia żydowskaNumer identyfikacyjny:
02733
Nazwa:
Świątynia żydowska
Miasto:
Opis:
Na skrzyżowaniu kilku ulic w śródmieściu, niedaleko placu Centralnego (Ringplatz), znajduje się chóralna synagoga, zbudowana w latach 1873-1877 w mauretańskim stylu przez architekta Juliana Zachariewicza ze Lwowa. Przypuszcza się, że ta synagoga była reformowaną świątynią Źydów o bardziej liberalnej orientacji, w odróżnieniu od skupionych w ortodoksalnej Wielkiej synagodze przy Synagogengasse w „niskiej części” miasta. Z drugiej strony, świątynia ta nie była reformowana w dzisiejszym znaczeniu tego słowa: w niej nie było organów oraz oddzielnego pomieszczenia dla kobiet. Nabożeństwa prowadzono w języku niemieckim, ogólnie znanym przez większość żydów w Czerniowcach. W celu zebrania funduszy na realizację projektu świątyni, najwybitniejsi przedstawiciele gminy żydowskiej założyli Stowarzyszenie Świątyni (Czernowitzer Israelitische Tempelverein), główną część środków zapewniły rodziny Zuckerów i Wagnerów. Kamień węgielny położyli w 1873 roku główny rabin dr. Igel oraz prawosławny biskup dr. E. Hackmann. W okresie rządów austriackich Źydzi stali się największą i najważniejszą społecznością wśród kilku etnicznych grup i wspólnot wyznaniowych w Czerniowcach. Przed I wojną światową Źydzi stanowili jedną trzecią ludności miasta, w 1919 roku ich udział wzrósł do 47%. Świątynia była największą budowlą wśród 70 synagog i domów modlitwy w Czerniowcach. Za czasów austriackich ulica łącząca świątynię z placem Centralnym (Ringplatz) nosiła nazwę ul. Świątynnej (Tempelgasse). W lipcu 1941 roku Rumunia okupowała Czerniowce (należące wówczas do Związku Radzieckiego) i wspólnie z wojskami niemieckimi dokonała masowych mordów na ludności żydowskiej. W ciągu kilku dni najwybitniejsi reprezentanci żydowskiej gminy miasta, w tym główny rabin Abraham Mark, zostali eksterminowani a świątynię spalono. Po wojnie władza radziecka bezskutecznie próbowała wysadzić w powietrze ruiny świątyni. W 1959 roku dawną świątynię przerobiono na kino, pozbawiając kopuły i większości zachowanego wystroju. W chórze świątyni rozpoczął karierę jeden z najwybitniejszych śpiewaków okresu międzywojennego, tenor Józef Schmidt. Dziś o tym słynnym synie Czerniowiec przypomina tablica pamiątkowa na fasadzie budowli.
Helmut Kusdat
Obiekt i słowa kluczowe:
Tempel
Autor:
Nieznany
Wydawca:
Nieznany
Data:
1905-1914
Format:
90х140 mm
Status prawny:
Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:
Napisy/Podpisy:
On obverse:
In German: Czernowitz, Israelitischer Tempel

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 00423
Miasto: Lwów
Data: 1863
Format: 10х14 cm
Autor: Józef Eder
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Lwowskie Muzeum Historyczne
Obiekt i słowa kluczowe: Synagoga, plac
Numer identyfikacyjny: 00049
Miasto: Lwów
Data: 1990-2000
Format: Nieznany
Autor: Oleksandr Denysenko
Wydawca: Oleksandr Denysenko
Status prawny: Niema zastrzeżeń
Obiekt i słowa kluczowe: Synagoga Chasydów, żydowskie centrum kultury
Numer identyfikacyjny: 01451
Miasto: Chmielnicki
Data: 1938
Format: 13х19 сm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Serhiy Esiunin
Obiekt i słowa kluczowe: Płoskirów, Wielka chóralna synagoga
Numer identyfikacyjny: 02871
Miasto: Brody
Data: 1925
Format: 90x140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: "Akropol", Kraków
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Synagoga
Numer identyfikacyjny: 02733
Miasto: Czerniowce
Data: 1905-1914
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Tempel
Numer identyfikacyjny: 01629
Miasto: Lwów
Data: 1910
Format: Nieznany
Autor: Franciszek Kowaliszyn
Wydawca: Franciszek Jaworki "Lwów za Jagielly"
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Arsenał Miejski, Wielka Synagoga Miejska, baszta, ruiny muru, wieża Korniakta
Numer identyfikacyjny: 00422
Miasto: Lwów
Data: 1918
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: plac, synagoga, latarnia elektryczna, przechodnie
Tarnopol
Numer identyfikacyjny: 05375
Miasto: Tarnopol
Data: 1908
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Jan Klein, Kraków
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Projekt, kościół, arhіtektura
Numer identyfikacyjny: 01604
Miasto: Lwów
Data: 1900-1914
Format: 12x17 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Synagoga, wnętrze, meble, dekoracja