Kościół Serca JezusowegoNumer identyfikacyjny:
02732
Nazwa:
Kościół Serca Jezusowego
Miasto:
Opis:
Pocztówka przedstawia rzymskokatolicki kościół Serca Jezusowego i dom mieszkalny dla duchowieństwa wzniesione przez jezuitów w latach 1891-1894 na placu Ferdynanda (obecnie ul. T. Szewczenki). Wzrost liczebności katolików w Czerniowcach (w 1900 roku było ich około 19 tys., przeważnie Niemców i Polaków) doprowadził do konieczności budowy kościoła, większego niż istniejący przy ul. Głównej. W 1894 roku został poświęcony neogotycki kościół, wzniesiony według projektu arch. Josefa Leitznera. Do II wojny światowej kościół ten stanowił główny ośrodek zakonu jezuitów w Rumunii. W czasach Związku Radzieckiego kościół adaptowano na pomieszczenia Archiwum Obwodu Czerniowieckiego, niszcząc przy tym wnętrze budowli. Obecnie istnieją plany przeniesienia archiwów do innego budynku, bardziej przydatnego do tej funkcji, i przywrócenia świątyni katolickiej wspólnocie wiernych.
Helmut Kusdat
Obiekt i słowa kluczowe:
Kościół
Autor:
Nieznany
Wydawca:
Nieznany
Data:
1905-1911
Format:
90х140 mm
Status prawny:
Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:
Napisy/Podpisy:
On obverse:
In German: Czernowitz, Herz Jesu Kirche
On reverse:
In German: Korrespondenz Karte
In Polish: Karta Korespondencyjna
W.L. 2584. 16244 d

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 00090
Miasto: Lwów
Data: 1913
Format: 10х14 cm.
Autor: Nieznany
Wydawca: Leon Propst, Lwów
Status prawny: Taras Pinjażko
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół Marii Magdaleny
Numer identyfikacyjny: 05415
Miasto: Tarnopol
Data: 1917-1918
Format: 140x90 mm
Autor: Wilhelm Laub, Tarnopol
Wydawca: Husnik & Häusler
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, budynki, kościół, architektura, ludzie
Numer identyfikacyjny: 00586
Miasto: Lwów
Data: 1860-1870
Format: 10х14 cm.
Autor: Józef Eder
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Lwowskie Muzeum Historyczne
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół św. Marcina, mur
Numer identyfikacyjny: 03521
Miasto: Lwów
Data: 1906
Format: 16х12 sm
Autor: Nieznany
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Katedra Łacińska, ołtarz, rzeżby, architektura
Numer identyfikacyjny: 05729
Miasto: Sanok
Data: 1910-1914
Format: 17х11 сm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Plac, kościół, klasztor, architektura
Numer identyfikacyjny: 01640
Miasto: Szczerzec
Data: 1920-1939
Format: 90×140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Andrij Kryżaniwskyj
Obiekt i słowa kluczowe: Ołtarz, kościół
Numer identyfikacyjny: 01672
Miasto: Szczerzec
Data: 1930
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Andrij Kryżaniwskyj
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół
Numer identyfikacyjny: 03532
Miasto: Lwów
Data: 1908
Format: 16,5x12 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół, wnętrze, ołtarz, meble, dekoracja
Numer identyfikacyjny: 03507
Miasto: Lwów
Data: 1890
Format: 12x18 cm
Autor: Edward Trzemeski
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół, klasztor, ulica Kurkowa