Panorama miasta z ul. WeinbergaNumer identyfikacyjny:
02730
Nazwa:
Panorama miasta z ul. Weinberga
Miasto:
Opis:

Panorama Czerniowiec oglądana od północnego wschodu, prawdopodobnie zdjęcie zostało zrobione z ul. Weinberga (Weinberggasse). Na pierwszym planie, przed starym miastem znajduje się jego przedmieścia  (Untere Stadt), zabudowana w okresie rządów Turcji. Na tylnym planie – współczesne kwartały miasta zabudowane w XIX i XX w. Na widnokręgu widoczne są, od lewej: ratusz, kopuła żydowskiej świątyni, wieża katolickiego kościoła, kopuła prawosławnej cerkwi Św. Paraskewy oraz kopuły i wieże rezydencji prawosławnego metropolity. Wielka budowla, widoczna po lewej stronie (w trzeciej części pocztówki z prawa) – to stara synagoga, zbudowana w 1853 roku pośrodku dzielnicy żydowskiej. W Czerniowcach nigdy (poza okresem II wojny światowej) nie istniało getto, Źydzi zawsze mogli osiedlać się w dowolnej części miasta. „Niska część” (Untere Stadt) miasta, jednocześnie pozostawała dzielnicą, gdzie zamieszkiwali biedni i bardziej religijni członkowie gminy żydowskiej. Na prawej części pocztówki widoczna jest dolina rzeki Prut. Pośrodku prawej trzeciej części pocztówki widać budowlę starego dworca kolejowego, wzniesionego w 1866 roku i zamienionego na nowy w 1907 roku (budowę nowego dworca ukończono w 1910 roku).
Helmut Kusdat

Obiekt i słowa kluczowe:
Ratusz, cerkwie, świątynia żydowska, synagoga, rezydencja arcybiskupa, stacja kolejowa, obiekt przemysłowy
Autor:
Nieznany
Wydawca:
Simon Gross, Czerniowce
Data:
1905
Format:
270x420 mm
Status prawny:
Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:
Napisy/Podpisy:
On obverse:
In German: Czernowitz, Verlag Simon Gross, Czernowitz
On reverse:
In three languages: Correspondenz-Karte, Carta postala, Карта коресподенцийна

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 00882
Miasto: Lwów
Data: 1970-1980
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej
Obiekt i słowa kluczowe: panorama miasta, Góra Zamkowa, wieża telewizyjna
Numer identyfikacyjny: 03719
Miasto: Czerniowce
Data: 1900-1904
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Leon König, Czerniowce
Status prawny: Helmut Kusdat
Obiekt i słowa kluczowe: Dworzec, budynki przemysłowe, rz. Prut
Tarnopol
Numer identyfikacyjny: 05361
Miasto: Tarnopol
Data: 1902
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: J. Mülller, Tarnopol
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Panorama, cerkwie, budynki
Stary Sambor
Numer identyfikacyjny: 00704
Miasto: Stary Sambor
Data: 1920-1939
Format: 90x140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: spadek góry, miasteczko, kościół, rzeka Dniestr
Numer identyfikacyjny: 02729
Miasto: Czerniowce
Data: 1901
Format: 270x420 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Josef Gottlieb, Czerniowce
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Ratusz, cerkwie, synagoga, rezydencja arcybiskupa, zakład przemysłowy
Numer identyfikacyjny: 01105
Miasto: Lwów
Data: 1898
Format: 90×140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Rommler & Jonas, Dresden
Status prawny: Taras Pinjażko
Obiekt i słowa kluczowe: Panorama, dzwonnice, budynki
Numer identyfikacyjny: 00878
Miasto: Lwów
Data: 1944
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej
Obiekt i słowa kluczowe: panorama, ratusz, kino Orlankin
Numer identyfikacyjny: 00530
Miasto: Lwów
Data: 1941-1944
Format: 60х90 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Taras Pinjażko
Obiekt i słowa kluczowe: Panorama miasta, kopuły, ratusz
Numer identyfikacyjny: 05320
Miasto: Stryj
Data: 1900-1904
Format: 90×140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Natan Schönfeld, Stryj
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Panorama, budynki, ulica, kościół