Panorama miasta z ul. WeinbergaNumer identyfikacyjny:
02730
Nazwa:
Panorama miasta z ul. Weinberga
Miasto:
Opis:

Panorama Czerniowiec oglądana od północnego wschodu, prawdopodobnie zdjęcie zostało zrobione z ul. Weinberga (Weinberggasse). Na pierwszym planie, przed starym miastem znajduje się jego przedmieścia  (Untere Stadt), zabudowana w okresie rządów Turcji. Na tylnym planie – współczesne kwartały miasta zabudowane w XIX i XX w. Na widnokręgu widoczne są, od lewej: ratusz, kopuła żydowskiej świątyni, wieża katolickiego kościoła, kopuła prawosławnej cerkwi Św. Paraskewy oraz kopuły i wieże rezydencji prawosławnego metropolity. Wielka budowla, widoczna po lewej stronie (w trzeciej części pocztówki z prawa) – to stara synagoga, zbudowana w 1853 roku pośrodku dzielnicy żydowskiej. W Czerniowcach nigdy (poza okresem II wojny światowej) nie istniało getto, Źydzi zawsze mogli osiedlać się w dowolnej części miasta. „Niska część” (Untere Stadt) miasta, jednocześnie pozostawała dzielnicą, gdzie zamieszkiwali biedni i bardziej religijni członkowie gminy żydowskiej. Na prawej części pocztówki widoczna jest dolina rzeki Prut. Pośrodku prawej trzeciej części pocztówki widać budowlę starego dworca kolejowego, wzniesionego w 1866 roku i zamienionego na nowy w 1907 roku (budowę nowego dworca ukończono w 1910 roku).
Helmut Kusdat

Obiekt i słowa kluczowe:
Ratusz, cerkwie, świątynia żydowska, synagoga, rezydencja arcybiskupa, stacja kolejowa, obiekt przemysłowy
Autor:
Nieznany
Wydawca:
Simon Gross, Czerniowce
Data:
1905
Format:
270x420 mm
Status prawny:
Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:
Napisy/Podpisy:
On obverse:
In German: Czernowitz, Verlag Simon Gross, Czernowitz
On reverse:
In three languages: Correspondenz-Karte, Carta postala, Карта коресподенцийна

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Rohatyn
Numer identyfikacyjny: 05114
Miasto: Rohatyn
Data: 1910-1914
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Ch. Szkolnik, Rohatyn
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Panorama, miasto, budynki, cerkiew, kościół
Numer identyfikacyjny: 02867
Miasto: Brody
Data: 1929
Format: 90x140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: "Współczesna Sztuka", Przemyśl
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Panorama, miasto, ulica Kolejowa
Numer identyfikacyjny: 02730
Miasto: Czerniowce
Data: 1905
Format: 270x420 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Simon Gross, Czerniowce
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Ratusz, cerkwie, świątynia żydowska, synagoga, rezydencja arcybiskupa, stacja kolejowa, obiekt przemysłowy
Numer identyfikacyjny: 03923
Miasto: Lwów
Data: 1930-1939
Format: 11x17 cm
Autor: Adam Lenkiewicz
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Marina Kursanowa
Obiekt i słowa kluczowe: Panorama, architektura, ratusz, katedra, teatr
Numer identyfikacyjny: 03718
Miasto: Czerniowce
Data: 1918-1939
Format: 85x130 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Agentia Romana Hachette, Bukareszt
Status prawny: Helmut Kusdat
Obiekt i słowa kluczowe: Cerkwie, rezydencja biskupa
Numer identyfikacyjny: 00881
Miasto: Lwów
Data: 1972-1998
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej
Obiekt i słowa kluczowe: panorama, ulica Ostrowskiego, Pałac Sportu, tramwaj, zieleń miejska
Czerniowce
Numer identyfikacyjny: 02726
Miasto: Czerniowce
Data: 1900-1912
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Josef Gottlieb, Czerniowce
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Ratusz, cerkwie, świątynia żydowska, rezydencja biskupa
Numer identyfikacyjny: 01247
Miasto: Lwów
Data: 1917
Format: 90x140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Wydawnictwo Salonu Malarzy Polskich, Kraków
Status prawny: Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej
Obiekt i słowa kluczowe: Panorama miasta, wieże, śródmieście
Tarnopol
Numer identyfikacyjny: 05359
Miasto: Tarnopol
Data: 1901
Format: 90×140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: J. Mülller, Tarnopol
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Panorama, miasto, budynki