Widok na klasztor od strony Góry ZamkowejNumer identyfikacyjny:
02576
Nazwa:
Widok na klasztor od strony Góry Zamkowej
Miasto:
Opis:
Widok na górę Fedir i klasztor O.O.Bazylianów od strony Góry Zamkowej. Klasztor Ojców Bazylianów położony jest w miejscu, w którym kiedyś stał kościół Czesnego Krzyża. Mnisi bazylianie pojawili się się w Buczaczu w roku 1712 na zaproszenie właściciela Buczacza Stefana Potockiego pragnącego mieć w swoich posiadłościach wykształcone duchowieństwo greckokatolickie. Gmachem głównym zespołu jest cerkiew Czesnego i Życiodajnego Krzyża, zbudowana w latach 1752-1761 na miejscu rozebranego kościoła według projektu architekta Schilcera w stylu późnego baroku. Według projektu wybitnego twórcy Ławry Poczajowskiej, architekta Gottfrieda Hoffmana w latach 1761-1771 do cerkwi dobudowano dwupiętrowe budynki klasztoru (z lewej strony) i bloku edukacyjnego (z prawej strony). W roku 1804 przy klasztorze O.O. Bazylianów założono gimnazyum,w którym się uczyli wybitni ukraińscy i polscy działacze kultury, literatury i sztuki. Wśród jego nauczycieli byłi poeci Julian Dobryłowski, Ilarion Grabowicz, biolog Semen Trusz. Przy klasztorze istniała również szkoła handlowo-rzemieślnicza. Na pierwszym planie z lewej strony– fragment murów zamkowych. Zamek Buczacki zbudowano w 1580 roku. W środku XVII st. jego właściciel Mikołaj Potocki wybudował dla siebie nowy pałac i pradawny zamek został opuszczony. Na początku XIX wieku właściciele zamku pozwolili mieszczanom za pieniądze rozebrać mury zamkowe jako materiały budowlane, czym doprowadzili godo ruiny. Na pierwszym planie – kobieta i mężczyzna idące drogą, ktora prowadzi od centrum miasta przez kościół Zaśnięcia Bogarodzicy, wznosi się na Górę Zamkową do dawnej bramy і prowadzi doprzedmieścia, które się zaczyna tuż poza ruinami zamku.
Nazar Kiś
Obiekt i słowa kluczowe:
Zamek, cerkiew i klasztor Bazylianów
Autor:
Nieznany
Wydawca:
Niepublikowane
Data:
1930-1939
Format:
17х11 сm
Status prawny:
Jurij Zawerbnyj
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 00741
Miasto: Użhorod
Data: 1938-1943
Format: 90x140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Weinstock, Budapest
Status prawny: Rostyslaw Tatomyr
Obiekt i słowa kluczowe: Zamek, mur zewnętrzny, brama
Numer identyfikacyjny: 03330
Miasto: Brody
Data: 1910
Format: 140x90 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Felix West, Brody
Status prawny: Muzeum Historyko-Krajoznawcze w Brodach
Obiekt i słowa kluczowe: Zamek, kazamaty. Pałac
Numer identyfikacyjny: 02870
Miasto: Brody
Data: 1910-1914
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Kazamaty, zamek
Numer identyfikacyjny: 02576
Miasto: Buczacz
Data: 1930-1939
Format: 17х11 сm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Jurij Zawerbnyj
Obiekt i słowa kluczowe: Zamek, cerkiew i klasztor Bazylianów
Numer identyfikacyjny: 05423
Miasto: Tarnopol
Data: 1930-1939
Format: 90×140 mm
Autor: Wilhelm Laub, Tarnopol
Wydawca: Wojewódzkie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Tarnopol
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Zamek, architektura, brama
Numer identyfikacyjny: 05127
Miasto: Równe
Data: 1916
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Kontragencja A. Suworina, Moskwa
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Zamek, architektura, rzeźba
Numer identyfikacyjny: 05543
Miasto: Oleszyce
Data: 1920-1939
Format: 10х15 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Zamek, architektura, park
Numer identyfikacyjny: 02895
Miasto: Brody
Data: 1899
Format: 90x140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Karol Schwidernoch, Wiedeń
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Zamek, kazamaty, pałac