Cerkiew Św. JuraNumer identyfikacyjny:
02377
Nazwa:
Cerkiew Św. Jura
Miasto:
Opis:
Wizerunek elewacji zachodniej ta południowej Arcykatedralnego Soboru Św. Jura ta budynków przyległych, na bliższym planie – ogród katedralny. Ze źródeł historycznych wiadomo, że pierwotna swiątynia drewniana poświęcona ku czci  Św. Jurija założona przez księcia Lwa Daniłowycza w roku 1280 dla swego stryja, księcia wołyńskiego Wasylka. Z czasem obok cerkwi wzniesiono było klasztor. W roku 1340, kiedy wojsko króla Kazimierza ІІІ wstąpiło do Lwowa, świątynia Św. Jurija została spalona. Tylko przez rok dzięki staraniom ihumena Eutymija było odbudowano drewnianą cerkiew. Na obecnej dzwonnice soboru Św. Jura zachowała się ostatnia pamiątka książęcego Lwowa - dzwon 1341 r. z inskrypcją: «W lecie 6849-tym przy księciu Dymytriju ten dzwon był odlany przez ihumena Eutymija ku czci Św. Jurija». W roku 1744 metropolita Atanazij Szeptycki położył fundament nowej cerkwi. Głównym projektantem i budowniczym świątyni został architekt Bernard Meretyn. Pracami budowlanymi na górze Swiatojurskiej w latach 1762-1763 kierował budowniczy Marcin Urbanik. Od roku 1765 kontynuował je architekt Klemens Ksawery Fesinger. 5 września 1760 r. odbyło się podniesienie krzyża na wierzchołek świątyni, ale ostatecznie skończona budowa soboru była dopiero w roku 1764, a prace dekoracyjne trwały do roku 1780. Zasadniczą częścią zespołu architektonicznego doby późnego baroka z elementami rokoko jest sobór katedralny, którego fronton zwieńczony rzeźbą Świętego Jurija Zmijeborca na konie autorstwa wybitnego rzeźbiarza Johana Georga Pinzela. Zespół sklada się z budowli soboru, komnat metropolity, kapitelowych budynków, dzwonnicy, a także ogrodu metropolitalnego.
Oleg Wwedenskyj
Obiekt i słowa kluczowe:
Cerkiew, komnaty metropolity, ogrody
Autor:
Karł Auer
Wydawca:
Piotr Piller, Lemberg
Data:
1837
Format:
16,7х23,7 сm; 22,2х28,5 сm
Status prawny:
Oleg Wwedenskyj
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:
Napisy/Podpisy:
Auer rys.i lit. u P. Pillera we Lwowie
Kościół S. Jerzego we Lwowie

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 01287
Miasto: Lwów
Data: 1953-1954
Format: 90×140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Jurij Zawerbnyj
Obiekt i słowa kluczowe: kościół, plac, trolejbus, transport, przechodnie
Numer identyfikacyjny: 05385
Miasto: Tarnopol
Data: 1909
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: E.P.T.
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Cerkiew, dzwonnica, architektura
Numer identyfikacyjny: 05118
Miasto: Rohatyn
Data: 1930-1939
Format: 90x140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Księgarnia Kreislera, Rohatyn
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Plac, budynki, cerkiew, rynek, handel, transport, ludzie
Numer identyfikacyjny: 01279
Miasto: Lwów
Data: 1932
Format: 100x150 mm
Autor: Roman Hrycaj
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej
Obiekt i słowa kluczowe: Projekt, cerkiew, architektura
Numer identyfikacyjny: 05739
Miasto: Zаmoczok
Data: 1929
Format: 11x17 cm
Autor: Jarosław Pasternak
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Cerkiew, drewniana architektura, ogrodzenie
Numer identyfikacyjny: 02994
Miasto: Lwów
Data: 1938
Format: 150х100 mm
Autor: Adam Lenkiewicz
Wydawca: Ksiaznica-Atlas, Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Cerkiew św. Mikołaja
Numer identyfikacyjny: 01118
Miasto: Lwów
Data: 1941-1944
Format: 90×140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Taras Pinjażko
Obiekt i słowa kluczowe: cerkiew, budynki, park
Numer identyfikacyjny: 05405
Miasto: Tarnopol
Data: 1930-1939
Format: 140x90 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Księgarnia Powszechna, Tarnopol, "Akropol", Kraków
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Cerkiew, budynek, architektura
Numer identyfikacyjny: 03910
Miasto: Lwów
Data: 1938-1939
Format: 15х10 cm
Autor: Adam Lenkiewicz
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Marina Kursanowa
Obiekt i słowa kluczowe: Cerkiew, drzewo, architektura

Sobór archikatedralny Ukraińskiej Cerkwi Grekokatolickiej pod wezwaniem Św. Jury. Sobór Św. Jury jest głównym budynkiem kompleksu na Wzgórzu Św. Jury i jedną z dominant architektonicznej panoramy Lwowa. Katedra zbudowana została w latach 1744-1761 (autorzy projektu: B. Merettini i S. Fesinger), restaurowana była w latach 1905-1911, 1933, 1980, 1999-2001.