Cerkiew Św. JuraNumer identyfikacyjny:
02377
Nazwa:
Cerkiew Św. Jura
Miasto:
Opis:
Wizerunek elewacji zachodniej ta południowej Arcykatedralnego Soboru Św. Jura ta budynków przyległych, na bliższym planie – ogród katedralny. Ze źródeł historycznych wiadomo, że pierwotna swiątynia drewniana poświęcona ku czci  Św. Jurija założona przez księcia Lwa Daniłowycza w roku 1280 dla swego stryja, księcia wołyńskiego Wasylka. Z czasem obok cerkwi wzniesiono było klasztor. W roku 1340, kiedy wojsko króla Kazimierza ІІІ wstąpiło do Lwowa, świątynia Św. Jurija została spalona. Tylko przez rok dzięki staraniom ihumena Eutymija było odbudowano drewnianą cerkiew. Na obecnej dzwonnice soboru Św. Jura zachowała się ostatnia pamiątka książęcego Lwowa - dzwon 1341 r. z inskrypcją: «W lecie 6849-tym przy księciu Dymytriju ten dzwon był odlany przez ihumena Eutymija ku czci Św. Jurija». W roku 1744 metropolita Atanazij Szeptycki położył fundament nowej cerkwi. Głównym projektantem i budowniczym świątyni został architekt Bernard Meretyn. Pracami budowlanymi na górze Swiatojurskiej w latach 1762-1763 kierował budowniczy Marcin Urbanik. Od roku 1765 kontynuował je architekt Klemens Ksawery Fesinger. 5 września 1760 r. odbyło się podniesienie krzyża na wierzchołek świątyni, ale ostatecznie skończona budowa soboru była dopiero w roku 1764, a prace dekoracyjne trwały do roku 1780. Zasadniczą częścią zespołu architektonicznego doby późnego baroka z elementami rokoko jest sobór katedralny, którego fronton zwieńczony rzeźbą Świętego Jurija Zmijeborca na konie autorstwa wybitnego rzeźbiarza Johana Georga Pinzela. Zespół sklada się z budowli soboru, komnat metropolity, kapitelowych budynków, dzwonnicy, a także ogrodu metropolitalnego.
Oleg Wwedenskyj
Obiekt i słowa kluczowe:
Cerkiew, komnaty metropolity, ogrody
Autor:
Karł Auer
Wydawca:
Piotr Piller, Lemberg
Data:
1837
Format:
16,7х23,7 сm; 22,2х28,5 сm
Status prawny:
Oleg Wwedenskyj
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:
Napisy/Podpisy:
Auer rys.i lit. u P. Pillera we Lwowie
Kościół S. Jerzego we Lwowie

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 05725
Miasto: Sokał
Data: 1933
Format: 10х15 cm
Autor: Wołodymyr Siczyński
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Cerkiew, architektura
Numer identyfikacyjny: 01642
Miasto: Szczerzec
Data: 1903
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Andrij Kryżaniwskyj
Obiekt i słowa kluczowe: Cerkiew
Numer identyfikacyjny: 01676
Miasto: Szczerzec
Data: 1900-1934
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Andrij Kryżaniwskyj
Obiekt i słowa kluczowe: Cerkiew, dzwonnica
Numer identyfikacyjny: 01635
Miasto: Szczerzec
Data: 1920-1934
Format: 90×140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Andrij Kryżaniwskyj
Obiekt i słowa kluczowe: Cerkiew
Numer identyfikacyjny: 00045
Miasto:
Data: 2003
Format: Nieznany
Autor: Serhiy Jakhchybekow
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Oleksandr Denysenko
Obiekt i słowa kluczowe: Katedra Dominikanów, cerkiew św. Eucharystii, główny portal
Numer identyfikacyjny: 01662
Miasto: Szczerzec
Data: 1934-1939
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Andrij Kryżaniwskyj
Obiekt i słowa kluczowe: Cerkiew, dzwonnica
Numer identyfikacyjny: 01668
Miasto: Szczerzec
Data: 1930-1939
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Andrij Kryżaniwskyj
Obiekt i słowa kluczowe: Cerkiew
Numer identyfikacyjny: 01357
Miasto: Lwów
Data: 1880
Format: 13х21cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Plac Św. Jura, cerkiew, pałac arcybiskupi, rynek
Numer identyfikacyjny: 01665
Miasto: Szczerzec
Data: 1930-1939
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Andrij Kryżaniwskyj
Obiekt i słowa kluczowe: Cerkiew

Sobór archikatedralny Ukraińskiej Cerkwi Grekokatolickiej pod wezwaniem Św. Jury. Sobór Św. Jury jest głównym budynkiem kompleksu na Wzgórzu Św. Jury i jedną z dominant architektonicznej panoramy Lwowa. Katedra zbudowana została w latach 1744-1761 (autorzy projektu: B. Merettini i S. Fesinger), restaurowana była w latach 1905-1911, 1933, 1980, 1999-2001.