Cerkiew Św. EucharystiiNumer identyfikacyjny:
02376
Nazwa:
Cerkiew Św. Eucharystii
Miasto:
Opis:
Pierwotna drewniana świątynia dominikanska, zbudowana w latach 1370-1375, została zniszczona przez pożar. W 1407 r. według projektu architekta M. Czecha rozpoczęto budowę nowej świątyni z kamienia ta cegly w stylu gotyckim. Obecną budowlę kościoła Dominikańskiego kosztem Józefa Potockiego wybudował wybitny architekt, inżynier fortyfikator, komendant twierdzy w Kamieńcu Podolskim Jan de Witte. Budowe przeprowadzono pod kierownictwem architektów Marcina Urbanika (od roku 1745); Krzysztofa Muradowicza (od roku 1764). W latach 1792-1798 architekt Klemens Fesinger skończył prace budowlane. Kościół Dominikański – jedna z najefektowniejszych budowli w architekturze Lwowa. Centralna kubatura o planie eliptycznym otoczona jest promieniście rozmieszczonymi owalnymi kaplicami, które nie wychodzą poza granicy obramowania owalnego. Nad centralną kubaturą kościoła wznosi się potężna kopuła, podtrzymują którą osiem par kolumn. Barokowe traktowanie elewacji głównej z majestatycznymi wypiętymi liniami portalu, mocno rozwinięty gzyms, przerywany fronton portalu – to wszystko nadaje budowli dynamiczności ta ekspresywności. Harmonia form przestrzennych architektonicznych podporządkuje się pewnemu rytmowi z barwą uroczystą. Elewacja dekorowana inskrypcją łacińską: «Jedynemu Bogu cześć i chwała».
Oleg Wwedenskyj
Obiekt i słowa kluczowe:
Kościół Dominikanów Bożego Ciała, budowla klasztoru
Autor:
Karł Auer
Wydawca:
Piotr Piller, Lemberg
Data:
1837
Format:
21,5x16,2 сm; 28,5x22,2 сm
Status prawny:
Oleg Wwedenskyj
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:
Napisy/Podpisy:
Auer rys.i lit. u P. Pillera we Lwowie
Kościoł Dominikański we Lwowie

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 05290
Miasto: Stary Sambor
Data: 1912
Format: 90x140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: S. Wolf, Stary Sambor
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, budynki, kościół
Numer identyfikacyjny: 05413
Miasto: Tarnopol
Data: 1930
Format: 140х90 mm
Autor: Wilhelm Laub, Tarnopol
Wydawca: Wojewódzkie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Tarnopol
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, budynki, kościół, architektura
Numer identyfikacyjny: 01999
Miasto: Lwów
Data: 1926
Format: 14х9 cm
Autor: Adam Lenkiewicz
Wydawca: "Ruch", Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Yanivska, Horodoka streets, St. Anna church
Numer identyfikacyjny: 02376
Miasto: Lwów
Data: 1837
Format: 21,5x16,2 сm; 28,5x22,2 сm
Autor: Karł Auer
Wydawca: Piotr Piller, Lemberg
Status prawny: Oleg Wwedenskyj
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół Dominikanów Bożego Ciała, budowla klasztoru
Numer identyfikacyjny: 01262
Miasto: Lwów
Data: 1941-1944
Format: 150x100 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Ksiaznica-Atlas, Lwów
Status prawny: Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół Bernardynów p.w. św. Andrzeja Apostoła, kolumna św. Jana z Dukli
Numer identyfikacyjny: 03532
Miasto: Lwów
Data: 1908
Format: 16,5x12 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół, wnętrze, ołtarz, meble, dekoracja
Numer identyfikacyjny: 01263
Miasto: Lwów
Data: 1941-1944
Format: 150x100 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Ksiaznica-Atlas, Lwów
Status prawny: Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej
Obiekt i słowa kluczowe: ulica Horodocka, ulica Janowska, kościół św. Anny figura św. Jana Nepomucena
Numer identyfikacyjny: 01640
Miasto: Szczerzec
Data: 1920-1939
Format: 90×140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Andrij Kryżaniwskyj
Obiekt i słowa kluczowe: Ołtarz, kościół
Numer identyfikacyjny: 02143
Miasto: Lwów
Data: 1950-1955
Format: 11х18 sm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Wolodymyr Rumiancew
Obiekt i słowa kluczowe: Ulice: Radiańska, Lenina, kościół klarysek, skwer, transport

Dawny Dominikański Kościół Bożego Ciała to największy kościół barokowy Lwowa. Ten monumentalny zabytek architektury sakralnej jest głównym elementem zespołu architektonicznego datowanego na XV-XIX w., w skład którego wchodzą również budowle klasztoru i dzwonnica. Murowany z kamienia i cegły kościół zbudowany został w latach 1749-1764 (autor projektu: Jan de Witte, M. Urbanik, K. Muradowicz) na miejscu kościoła gotyckiego z XV w., na posesji przyległej do zachodniej granicy zabudowy średniowiecznego Lwowa. W latach 1792-1798 kościół był częściowo przebudowywany (autor projektu: K. Fesinger). W latach 1905-1914 przeprowadzono restaurację wnętrza. Przed fasadą wytyczono plac i urządzono skwer.

Wieża-dzwonnica Kościoła dominikanów jest częścią zespołu architektonicznego klasztoru dominikanów (XV-XIX w.), składającego się w pierwszym rzędzie z monumentalnego późnobarokowego kościoła i budynków klasztornych. Dzwonnica, zbudowana w 1865 r. (autor projektu: J. Braunseis), przylega do kościoła od północy.