Cerkiew Św. EucharystiiNumer identyfikacyjny:
02376
Nazwa:
Cerkiew Św. Eucharystii
Miasto:
Opis:
Pierwotna drewniana świątynia dominikanska, zbudowana w latach 1370-1375, została zniszczona przez pożar. W 1407 r. według projektu architekta M. Czecha rozpoczęto budowę nowej świątyni z kamienia ta cegly w stylu gotyckim. Obecną budowlę kościoła Dominikańskiego kosztem Józefa Potockiego wybudował wybitny architekt, inżynier fortyfikator, komendant twierdzy w Kamieńcu Podolskim Jan de Witte. Budowe przeprowadzono pod kierownictwem architektów Marcina Urbanika (od roku 1745); Krzysztofa Muradowicza (od roku 1764). W latach 1792-1798 architekt Klemens Fesinger skończył prace budowlane. Kościół Dominikański – jedna z najefektowniejszych budowli w architekturze Lwowa. Centralna kubatura o planie eliptycznym otoczona jest promieniście rozmieszczonymi owalnymi kaplicami, które nie wychodzą poza granicy obramowania owalnego. Nad centralną kubaturą kościoła wznosi się potężna kopuła, podtrzymują którą osiem par kolumn. Barokowe traktowanie elewacji głównej z majestatycznymi wypiętymi liniami portalu, mocno rozwinięty gzyms, przerywany fronton portalu – to wszystko nadaje budowli dynamiczności ta ekspresywności. Harmonia form przestrzennych architektonicznych podporządkuje się pewnemu rytmowi z barwą uroczystą. Elewacja dekorowana inskrypcją łacińską: «Jedynemu Bogu cześć i chwała».
Oleg Wwedenskyj
Obiekt i słowa kluczowe:
Kościół Dominikanów Bożego Ciała, budowla klasztoru
Autor:
Karł Auer
Wydawca:
Piotr Piller, Lemberg
Data:
1837
Format:
21,5x16,2 сm; 28,5x22,2 сm
Status prawny:
Oleg Wwedenskyj
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:
Napisy/Podpisy:
Auer rys.i lit. u P. Pillera we Lwowie
Kościoł Dominikański we Lwowie

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 01848
Miasto: Lwów
Data: Pierwsza połowa XIX w.
Format: 13х16,5 сm
Autor: Josef Svoboda
Wydawca: Kornel Piller, Lemberg
Status prawny: Oleg Wwedenskyj
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół
Numer identyfikacyjny: 03728
Miasto: Czerniowce
Data: 1901
Format: 140х90 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Leon König, Czerniowce
Status prawny: Helmut Kusdat
Obiekt i słowa kluczowe: Cerkiew
Numer identyfikacyjny: 05751
Miasto: Tarnopol
Data: 1910-1914
Format: 11x17 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół, architektura, miasto, budowle
Numer identyfikacyjny: 01255
Miasto: Lwów
Data: 1941-1944
Format: 140×90 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół Św. Andrzeja, architektura, kolumna Św. Jana z Dukli, płac
Numer identyfikacyjny: 00586
Miasto: Lwów
Data: 1860-1870
Format: 10х14 cm.
Autor: Józef Eder
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Lwowskie Muzeum Historyczne
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół św. Marcina, mur
Numer identyfikacyjny: 02017
Miasto: Lwów
Data: 1900-1914
Format: 11x17 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Pogrzeb, kosciol Św. Andrzeja, klasztor, kondukt
Numer identyfikacyjny: 02357
Miasto: Lwów
Data: 1930-1939
Format: 17х11 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Wolodymyr Rumiancew
Obiekt i słowa kluczowe: Plac Katedralny, Katedra, statua, ogrodzenie
Numer identyfikacyjny: 03507
Miasto: Lwów
Data: 1890
Format: 12x18 cm
Autor: Edward Trzemeski
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół, klasztor, ulica Kurkowa
Numer identyfikacyjny: 01671
Miasto: Szczerzec
Data: 1930
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Andrij Kryżaniwskyj
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół

Dawny Dominikański Kościół Bożego Ciała to największy kościół barokowy Lwowa. Ten monumentalny zabytek architektury sakralnej jest głównym elementem zespołu architektonicznego datowanego na XV-XIX w., w skład którego wchodzą również budowle klasztoru i dzwonnica. Murowany z kamienia i cegły kościół zbudowany został w latach 1749-1764 (autor projektu: Jan de Witte, M. Urbanik, K. Muradowicz) na miejscu kościoła gotyckiego z XV w., na posesji przyległej do zachodniej granicy zabudowy średniowiecznego Lwowa. W latach 1792-1798 kościół był częściowo przebudowywany (autor projektu: K. Fesinger). W latach 1905-1914 przeprowadzono restaurację wnętrza. Przed fasadą wytyczono plac i urządzono skwer.

Wieża-dzwonnica Kościoła dominikanów jest częścią zespołu architektonicznego klasztoru dominikanów (XV-XIX w.), składającego się w pierwszym rzędzie z monumentalnego późnobarokowego kościoła i budynków klasztornych. Dzwonnica, zbudowana w 1865 r. (autor projektu: J. Braunseis), przylega do kościoła od północy.