Cerkiew Św. AndrzejaNumer identyfikacyjny:
02370
Nazwa:
Cerkiew Św. Andrzeja
Miasto:
Opis:

Na wizerunku – strona zachodnia zespołu architektonicznego kościoła Bernardyńskiego ta klasztora. Majestatyczny pomnik starożytnego Lwowa łączy cechy architektury renesansowej z jaskrawo wyrażonymi tendencjami manierystycznymi. Ówczesne gusty estetyczne charakteryzują się pysznością dekoracyjną, dramatyczną ekspresją, efektowną monumentalnością. Pierwsze budowle klasztoru bernardyńskiego zaczęli wznosić poza murami miejskimi w roku 1460. Po pożarach i rujnacjach budowle klasztoru ta kościoła niejednokrotnie przebudowano. Kamień węgielny teraz istniejącego zespołu bernardyńskiego położono w roku 1600. Wzniesienie kościoła, budowli klasztornej, fortyfikacji obronnych, resztki których dotychczas pozostały, trwało ponad trzydzieści lat. Kroniki Lwowa nadają imię autora planów – mnich Bernard Awelides; pomysły jego realizował wybitny architekt Pawło Rymlanyn, po śmierci którego w 1618 r. budownictwo kontynuował Ambrozy Przychylny. Długość trzynawowej świątyni stanowi 57,5 m., wysokość – ponad 22 m. Na elewacji świątyni usytuowano szczyt o wyszukanej formie. Dolny ta górny poziom połączone wolutami, na występach których, jak i w niszach ściennych, usytuowano rzeźbiarskie figury. Formy dekoracji niosą w sobie wpływ manieryzmu północnoeuropejskiego. Po prawej stronie – monumentalna dwupiętrowa wieża z dachem namiotowym, wzniesiona w roku 1734. Poza kościołem wznosi się wieża-dzwonnica z zegarem, zbudowana A. Bemerom, do autorstwa jego należy również dekoracja rzeźbiarska elewacji.
Oleg Wwedenskyj

Obiekt i słowa kluczowe:
Kościół Bernardyński, wieża, klasztor
Autor:
Karł Auer
Wydawca:
Piotr Piller, Lemberg
Data:
1837
Format:
16,4х23,7 сm; 22,2х28,5 сm
Status prawny:
Oleg Wwedenskyj
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:
Napisy/Podpisy:
Auer rys.i lit. u P. Pillera we Lwowie
Widok kościoła Bernardyńskiego we Lwowie

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 03530
Miasto: Lwów
Data: 1908
Format: 17х12 sm
Autor: Nieznany
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół, wnętrze, detale architektoniczne, rzeżba
Numer identyfikacyjny: 03503
Miasto: Lwów
Data: 1900
Format: 21х30 sm
Autor: Nieznany
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół, skwer, uniwersytet, ulica Mochnackiego
Numer identyfikacyjny: 09685
Miasto: Lwów
Data: 1935-1939
Format: 14х9 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Jurij Zawerbnyj
Obiekt i słowa kluczowe: Katedra, architektura, plac, skwer, kwietniki, ludzie
Numer identyfikacyjny: 01255
Miasto: Lwów
Data: 1941-1944
Format: 140×90 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół Św. Andrzeja, architektura, kolumna Św. Jana z Dukli, płac
Numer identyfikacyjny: 05373
Miasto: Tarnopol
Data: 1907
Format: 140х90 mm
Autor: Teodor Talowski
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Projekt, kościół, arhіtektura
Numer identyfikacyjny: 03068
Miasto: Lwów
Data: 1938
Format: 14,5х10,5 sm
Autor: Adam Lenkiewicz
Wydawca: Ksiaznica-Atlas, Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica Teatralna, Katedra Łacińska
Numer identyfikacyjny: 00504
Miasto: Lwów
Data: 1915
Format: 10х15 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół, dach, naprawa
Numer identyfikacyjny: 03731
Miasto: Czerniowce
Data: 1900-1910
Format: 85x135 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Helmut Kusdat
Obiekt i słowa kluczowe: Cerkiew
Numer identyfikacyjny: 00663
Miasto: Lwów
Data: 1901-1906
Format: 90x140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Zakład światłodruków, Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół karmelitów p.w. św. Michała Archanioła, ul. Czarnieckiego, ekwipaże konne

Dawny Kościół bernardynów (obecnie – Cerkiew Św. Andrzeja, Pl. Soborny 3). Kościół bernardyński we Lwowie jest wybitnym przykładem architektury późnorenesansowej, w której znajduje odbicie duch i klimat epoki późnej kontrreformacji. Świątynia zbudowana została w latach 1600-1630 według projektu B. Awelidesa, P. Rzymianina, A. Przychylnego i A. Belera. Budowlę wzniesiono na miejscu starszego budynku drewnianego, datowanego na ok. 1460 r. Wraz z przyległymi obronnymi budynkami klasztornymi, dzwonnicą, kolumną pamiątkową i rotundą nad studnią na dziedzińcu Kościół bernardynów tworzy zespół architektoniczny. 

Wieża-dzwonnica kościoła bernardynów, zbudowana w latach 1733-1734, jest częścią zespołu architektonicznego kościoła i klasztoru. Architektura budowli jest typową architekturą doby baroku. Dzwonnica zbudowana została na południe od kościoła, przylega do obronnych murów klasztoru. Budowla na planie kwadratu, ceglana, tynkowana. dwupoziomowa z dachem namiotowym. Ściany flankowane parzystymi pilastrami, na drugiej kondygnacji – okna z półokrągłymi zakończeniami.

Pod koniec XIX w. architekt Julian Zachariewicz dokonał przebudowy i restauracji jednego z najdawniejszych lwowskich kościołów – Matki Boskiej Śnieżnej. Po odnowieniu elewacji zewnętrznej oraz wnętrz po prawej stronie głównego wejścia do kościoła ustawiona została na cokole figura Najświętszej Marii Panny, przeniesiona z kościoła misjonarzy na Zamarstynowie. Historycy sztuki uważają, że było to dzieło Johanna Georga Pinzla (1768). Rzeźba „niezauważalnie” zniknęła w latach 70.