Rzeźba- kompozycja "Pierwsi drukarze"Numer identyfikacyjny:
01964
Nazwa:
Rzeźba- kompozycja "Pierwsi drukarze"
Miasto:
Description:
Opis dostępny tylko w języku(-ach): ukraińskim
Obiekt i słowa kluczowe:
Rzeźba- kompozycja "Pierwsi drukarze", podwórze cerkwi św. Onufrego, ulica B. Chmielnickiego
Autor:
Nieznany
Wydawca:
Niepublikowane
Data:
1971
Format:
12х18 sm
Status prawny:
Wolodymyr Rumiancew
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 00849
Miasto: Lwów
Data: 1952
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Centralne Państwowe Archiwum Filmowe Ukrainy imienia G. S. Pszenycznogo, Kijów
Obiekt i słowa kluczowe: pomnik, Muzeum Lenina, skwer miejski, ludzie
Numer identyfikacyjny: 00838
Miasto: Lwów
Data: 1950-1955
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Centralne Państwowe Archiwum Filmowe Ukrainy imienia G. S. Pszenycznogo, Kijów
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica Łyczakiwska, pomnik, skwer, zieleń, ludzie
Numer identyfikacyjny: 01539
Miasto: Lwów
Data: 1933-1938
Format: 9х6 cm
Autor: Jan Otko
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Andrij Otko
Obiekt i słowa kluczowe: Cmentarz, rzezba, lew
Numer identyfikacyjny: 01889
Miasto: Lwów
Data: 1947
Format: 13х9 sm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Wolodymyr Rumiancew
Obiekt i słowa kluczowe: Park Kościuszki, pomnik Agenora hrabiego Gołuchowskiego, wojskowi, dziewczęta
Numer identyfikacyjny: 01982
Miasto: Lwów
Data: 1899-1914
Format: 140х90 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Izrael Regenbogen, Lwów
Status prawny: Wolodymyr Rumiancew
Obiekt i słowa kluczowe: Szkoła kadetów, westybul, pomnik cesarza Franciszka Józefa
Numer identyfikacyjny: 01932
Miasto: Lwów
Data: 1901-1905
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Zakład światłodruków, Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Plac Mariacki, studnia, rzeźba, hotel "George"
Numer identyfikacyjny: 01973
Miasto: Lwów
Data: 1914-1915
Format: 11х17 sm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Wolodymyr Rumiancew
Obiekt i słowa kluczowe: Figura Maryi Panny, siostry tercjarki, ogród
Numer identyfikacyjny: 01074
Miasto: Lwów
Data: 1954
Format: 12x9 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Serhij Tereszczenko
Obiekt i słowa kluczowe: Pomnik, plac Mickiewicza, kobiety, kamienice nr 9-10, latarnia
Numer identyfikacyjny: 01514
Miasto: Lwów
Data: 1901-1914
Format: 17х11 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Рomnik, Ogród Miejski
Praca dyplomowa młodego lwowskiego rzeźbiarza Anatolija Halana, absolwenta Lwowskiego Instytutu Sztuki Stosowanej (obecnie Akademia Sztuk Pięknych) stanęła na podwórzu cerkwi Św. Onufrego na ul. Chmielnickiego w 1971 roku. Była to kompozycja tematyczna złożona z trzech figur – drukarza i podmajstrów. W cerkwi, w której w 1583 pochowany został drukarz Iwan Fedorow, mieściło się wówczas Muzeum Historii Ukraińskiej Książki i Drukarstwa, filia Lwowskiej Galerii Obrazów. Z rozpadem Związku Radzieckiego kompleks klasztoru i cerkwi Św. Onufrego zwrócono jego właścicielom – bazylianom. Muzeum Drukarstwa, noszące obecnie nazwę Muzeum Ukraińskiej Książki Dawnej i Rękopisów, mieści się w dobudowanym budynku w parku otaczającym Pałac Potockich na ul. Kopernika 15. Razem z muzeum zmieniła swoją lokalizację również kompozycja „Pierwsi drukarze”, która znajduje się obecnie przed wejściem do muzeu.