Rzeźba- kompozycja "Pierwsi drukarze"Numer identyfikacyjny:
01964
Nazwa:
Rzeźba- kompozycja "Pierwsi drukarze"
Miasto:
Description:
Opis dostępny tylko w języku(-ach): ukraińskim
Obiekt i słowa kluczowe:
Rzeźba- kompozycja "Pierwsi drukarze", podwórze cerkwi św. Onufrego, ulica B. Chmielnickiego
Autor:
Nieznany
Wydawca:
Niepublikowane
Data:
1971
Format:
12х18 sm
Status prawny:
Wolodymyr Rumiancew
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 01503
Miasto: Lwów
Data: 1909-1914
Format: 11x17 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Pomnik, skwer, plac Akademicki, kamienice, ulica Friedrichów, ulica Mochnackiego
Numer identyfikacyjny: 01962
Miasto: Lwów
Data: 1960-1970
Format: 10х15 sm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Wolodymyr Rumiancew
Obiekt i słowa kluczowe: rzeźba, placyk, park Łyczakowski, kiosk, ludzie
Numer identyfikacyjny: 00835
Miasto: Lwów
Data: 1949
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Centralne Państwowe Archiwum Filmowe Ukrainy imienia G. S. Pszenycznogo, Kijów
Obiekt i słowa kluczowe: Popiersie, Muzeum Iwana Franki, pracownicy, ogród
Numer identyfikacyjny: 01884
Miasto: Lwów
Data: 1906-1911
Format: 140x90 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Dawid Grund, Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Pomnik, postament
Numer identyfikacyjny: 00857
Miasto: Lwów
Data: 1980
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Centralne Państwowe Archiwum Filmowe Ukrainy imienia G. S. Pszenycznogo, Kijów
Obiekt i słowa kluczowe: Znak upamiętniający "Za władzę Rad", ulica Narodnoji Hwardii im. Iwana Franki
Numer identyfikacyjny: 02749
Miasto: Czerniowce
Data: 1905-1910
Format: 140x90 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: G. Hutter, Czerniowce
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Pomnik, Volksgarten, park
Numer identyfikacyjny: 01241
Miasto: Lwów
Data: 1909-1915
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Wydawnictwo Salonu Malarzy Polskich, Kraków
Status prawny: Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej
Obiekt i słowa kluczowe: Pomnik Mickiewicza, plac Mickiewicza, budynki, roboty budowlane
Numer identyfikacyjny: 00865
Miasto: Lwów
Data: 1944-1950
Format: 9х6 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Wolodymyr Rumiancew
Obiekt i słowa kluczowe: pomnik, Park Kościuszki
Numer identyfikacyjny: 01277
Miasto: Lwów
Data: 1939
Format: 90×140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Wydawnictwo Salonu Malarzy Polskich, Kraków
Status prawny: Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej
Obiekt i słowa kluczowe: Pomnik, ogrodzenie, skwer, teatr
Praca dyplomowa młodego lwowskiego rzeźbiarza Anatolija Halana, absolwenta Lwowskiego Instytutu Sztuki Stosowanej (obecnie Akademia Sztuk Pięknych) stanęła na podwórzu cerkwi Św. Onufrego na ul. Chmielnickiego w 1971 roku. Była to kompozycja tematyczna złożona z trzech figur – drukarza i podmajstrów. W cerkwi, w której w 1583 pochowany został drukarz Iwan Fedorow, mieściło się wówczas Muzeum Historii Ukraińskiej Książki i Drukarstwa, filia Lwowskiej Galerii Obrazów. Z rozpadem Związku Radzieckiego kompleks klasztoru i cerkwi Św. Onufrego zwrócono jego właścicielom – bazylianom. Muzeum Drukarstwa, noszące obecnie nazwę Muzeum Ukraińskiej Książki Dawnej i Rękopisów, mieści się w dobudowanym budynku w parku otaczającym Pałac Potockich na ul. Kopernika 15. Razem z muzeum zmieniła swoją lokalizację również kompozycja „Pierwsi drukarze”, która znajduje się obecnie przed wejściem do muzeu.