Widok na pomnik Bartosza GłowackiegoNumer identyfikacyjny:
01884
Nazwa:
Widok na pomnik Bartosza Głowackiego
Miasto:
Opis:

Pomnik Wojciecha Bartosza (Głowackiego), uczestnika powstania 1794 r. pod wodzą Tadeusza Kościuszki, został wykonany w 1906 r. przez rzeźbiarza Grzegorza Kuźniewicza według projektu wybitnego polskiego rzeźbiarza i właściciela warsztatu kamieniarskiego Juliana Markowskiego. Był to ostatni pomnik autorstwa J. Markowskiego, ukończeniu pracy przeszkodziła jego przedwczesna śmierć. Usytuowany przy końcu ulicy Łyczakowskiej park, w którym ustawiono pomnik, otrzymał nazwę Parku Głowackiego. Pomnik przedstawia rzeźbioną postać Bartosza Głowackiego, ustawioną na kamiennym postumencie wykonanym na podobieństwo skały. Na tej skale ze strony ul. Łyczakowskiej wmontowano tablicę z norweskiego labradorytu z napisem: "Bartoszowi Głowackiemu, bohaterowi spod Racławic, mieszczanie-rzemieślnicy we Lwowie MCMV". Odsłonięcie pomnika odbyło się 9 lipca 1906 r. O godz. 800 rozpoczęła się msza żałobna za spokój duszy Bartosza Głowackiego w katedrze rzymskokatolickiej. W czasie nabożeństwa śpiewał chór towarzystwa "Lutnia". Po mszy żałobnej wyruszył pochód do pomnika. Na czele pochodu jechały trzy rzędy oddziału konnicy towarzystwa "Sokół", za nimi kroczyła orkiestra towarzystwa "Harmonia" i członkowie lwowskiego oddziału towarzystwa "Sokół". Dalej – młodzież szkolna, włościanie z ziemi krakowskiej, przedstawiciele rozmaitych towarzystw i organizacji. Kiedy uroczysty pochód zbliżył się do parku Łyczakowskiego, wszyscy zaśpiewali pierwszą zwrotkę pieśni "Bartoszu, Bartoszu". W żałobnym wiecu, który otworzył prezydent miasta Michał Michalski, uczestniczyli reprezentanci wszystkich warstw społecznych.

Obiekt i słowa kluczowe:
Pomnik, postament
Autor:
Nieznany
Wydawca:
Dawid Grund, Lwów
Data:
1906-1911
Format:
140x90 mm
Status prawny:
Ihor Kotłobułatow
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 01495
Miasto: Lwów
Data: 1984
Format: 20х9 cm
Autor: R. Jakymenko
Wydawca: Wydawnictwo "Radians'ka Ukraina", Kijow
Status prawny: Serhij Tereszczenko
Obiekt i słowa kluczowe: Pomnik, kościół Dominikański, Muzeum Religii i Ateizmu, cerkiew Św. Onufrego, Muzeum Iwana Fedorowa
Numer identyfikacyjny: 01241
Miasto: Lwów
Data: 1909-1915
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Wydawnictwo Salonu Malarzy Polskich, Kraków
Status prawny: Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej
Obiekt i słowa kluczowe: Pomnik Mickiewicza, plac Mickiewicza, budynki, roboty budowlane
Numer identyfikacyjny: 09677
Miasto: Lwów
Data: 1930-1939
Format: 14х9 сm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Jurij Zawerbnyj
Obiekt i słowa kluczowe: Park, aleja, pomnik, rzeżba, ludzie
Numer identyfikacyjny: 01253
Miasto: Lwów
Data: 1936
Format: 140x90 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Wydawnictwo Salonu Malarzy Polskich, Kraków
Status prawny: Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej
Obiekt i słowa kluczowe: Figura Najświętszej Marii Panny, Plac Mariacki, kwietnik, zieleń miejska, budynek nr 1-3 na ul. Legionów
Numer identyfikacyjny: 01896
Miasto: Lwów
Data: 1901-1905
Format: 140х90 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Zakład światłodruków, Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Pomnik S. Jabłonowskiego, ulica Łukasińskiego (obecnie (Niski Zamek), ogrodzenie, zieleń miejska
Numer identyfikacyjny: 01075
Miasto: Lwów
Data: 1979
Format: 13x8.5 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Serhij Tereszczenko
Obiekt i słowa kluczowe: Pomnik, plac Mickiewicza, mężczyzna, budynek nr 8, katedra, budynek nr 2 na ul. Teatralnej
Numer identyfikacyjny: 00856
Miasto: Lwów
Data: 1980
Format: Nieznany
Autor: Borys Krysztul
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Centralne Państwowe Archiwum Filmowe Ukrainy imienia G. S. Pszenycznogo, Kijów
Obiekt i słowa kluczowe: pomnik Stepana Tudora, plac Dąbrowskiego
Numer identyfikacyjny: 00170
Miasto: Lwów
Data: 1966
Format: Nieznany
Autor: Julian Dorosz
Wydawca: Halycka Brama, Lwów
Status prawny: Andrij Dorosz
Obiekt i słowa kluczowe: Pomnik Iwana Franki, park im. Iwana Franki
Numer identyfikacyjny: 01518
Miasto: Lwów
Data: 1895
Format: 11x17 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Park Stryjski, pomnik Kilińskiego, restauracja, aleje

Pomnik chłopskiego bohatera Powstania Kościuszkowskiego z 1794 roku, Bartosza Głowackiego, został uroczyście odsłonięty w Parku Łyczakowskim 9 lipca 1906 roku. Autorami pomnika byli Julian Markowski i Grzegorz Kuźniewicz.