Widok na pomnik Bartosza GłowackiegoNumer identyfikacyjny:
01884
Nazwa:
Widok na pomnik Bartosza Głowackiego
Miasto:
Opis:

Pomnik Wojciecha Bartosza (Głowackiego), uczestnika powstania 1794 r. pod wodzą Tadeusza Kościuszki, został wykonany w 1906 r. przez rzeźbiarza Grzegorza Kuźniewicza według projektu wybitnego polskiego rzeźbiarza i właściciela warsztatu kamieniarskiego Juliana Markowskiego. Był to ostatni pomnik autorstwa J. Markowskiego, ukończeniu pracy przeszkodziła jego przedwczesna śmierć. Usytuowany przy końcu ulicy Łyczakowskiej park, w którym ustawiono pomnik, otrzymał nazwę Parku Głowackiego. Pomnik przedstawia rzeźbioną postać Bartosza Głowackiego, ustawioną na kamiennym postumencie wykonanym na podobieństwo skały. Na tej skale ze strony ul. Łyczakowskiej wmontowano tablicę z norweskiego labradorytu z napisem: "Bartoszowi Głowackiemu, bohaterowi spod Racławic, mieszczanie-rzemieślnicy we Lwowie MCMV". Odsłonięcie pomnika odbyło się 9 lipca 1906 r. O godz. 800 rozpoczęła się msza żałobna za spokój duszy Bartosza Głowackiego w katedrze rzymskokatolickiej. W czasie nabożeństwa śpiewał chór towarzystwa "Lutnia". Po mszy żałobnej wyruszył pochód do pomnika. Na czele pochodu jechały trzy rzędy oddziału konnicy towarzystwa "Sokół", za nimi kroczyła orkiestra towarzystwa "Harmonia" i członkowie lwowskiego oddziału towarzystwa "Sokół". Dalej – młodzież szkolna, włościanie z ziemi krakowskiej, przedstawiciele rozmaitych towarzystw i organizacji. Kiedy uroczysty pochód zbliżył się do parku Łyczakowskiego, wszyscy zaśpiewali pierwszą zwrotkę pieśni "Bartoszu, Bartoszu". W żałobnym wiecu, który otworzył prezydent miasta Michał Michalski, uczestniczyli reprezentanci wszystkich warstw społecznych.

Obiekt i słowa kluczowe:
Pomnik, postament
Autor:
Nieznany
Wydawca:
Dawid Grund, Lwów
Data:
1906-1911
Format:
140x90 mm
Status prawny:
Ihor Kotłobułatow
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 01981
Miasto: Lwów
Data: 1910
Format: 140х90 mm
Autor: Edward Trzemeski
Wydawca: Edward Trzemeski, Lwów
Status prawny: Wolodymyr Rumiancew
Obiekt i słowa kluczowe: Popiersie Juliana Zachariewicza, westybul Politechniki
Numer identyfikacyjny: 03498
Miasto: Lwów
Data: 1916
Format: 140x90 mm
Autor: R. Tchyzhewski
Wydawca: Gmina miasta
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Rycerz, pomnik, Rynek, ratusz, herb
Numer identyfikacyjny: 01563
Miasto: Lwów
Data: 1913-1918
Format: 17х11 сm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Pomnik Smolki, plac Smolki, Bank Akcyjny Związkowy
Numer identyfikacyjny: 01078
Miasto: Lwów
Data: 1955
Format: 12x9 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Serhij Tereszczenko
Obiekt i słowa kluczowe: Pomnik, plac Mickiewicza, ludzie, budynek l. 11
Numer identyfikacyjny: 00032
Miasto: Lwów
Data: 1921-1944
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Pomnik, ogród miejski (dawniej Jezuicki, Pojezuicki), ulica 3 Maja
Numer identyfikacyjny: 01416
Miasto: Lwów
Data: 1989
Format: 10x15 cm
Autor: E. Hawryłowa
Wydawca: "Plakat", Moskwa"
Status prawny: Serhij Tereszczenko
Obiekt i słowa kluczowe: Pomnik, plac Mickiewicza, kamienice nr 8-9-10, katedra
Numer identyfikacyjny: 01949
Miasto: Lwów
Data: 1945-1950
Format: 10x10 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Wolodymyr Rumiancew
Obiekt i słowa kluczowe: Pomnik , skwer, ludzie
Numer identyfikacyjny: 01973
Miasto: Lwów
Data: 1914-1915
Format: 11х17 sm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Wolodymyr Rumiancew
Obiekt i słowa kluczowe: Figura Maryi Panny, siostry tercjarki, ogród
Numer identyfikacyjny: 01964
Miasto: Lwów
Data: 1971
Format: 12х18 sm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Wolodymyr Rumiancew
Obiekt i słowa kluczowe: Rzeźba- kompozycja "Pierwsi drukarze", podwórze cerkwi św. Onufrego, ulica B. Chmielnickiego

Pomnik chłopskiego bohatera Powstania Kościuszkowskiego z 1794 roku, Bartosza Głowackiego, został uroczyście odsłonięty w Parku Łyczakowskim 9 lipca 1906 roku. Autorami pomnika byli Julian Markowski i Grzegorz Kuźniewicz.