Odsłonięcie pomnika Iwana FedorowaNumer identyfikacyjny:
01859
Nazwa:
Odsłonięcie pomnika Iwana Fedorowa
Miasto:
Opis:

Zdjęcie przedstawia ceremonię uroczystego odsłonięcia pomnika Iwana Fedorowa. Z posągu drukarza zsuwa się białe okrycie, przy pomniku stoi "warta honorowa" studentów Ukraińskiego Instytutu Poligrafii im. Iwana Fedorowa. Po raz pierwszy pomysł wzniesienia we Lwowie pomnika pierwszego na Ukrainie drukarza Iwana Fedorowa powstał w 1947 r. W maju 1958 r. komitet wykonawczy Lwowskiej Obwodowej Rady Deputowanych Ludu Pracującego na miejsce wystawienia pomnika wybrał skwer przed dawnym Arsenałem Królewskim przy ul. Podwalnej. W 1963 r. kwestię wzniesienia pomnika Iwana Fedorowa podjął i kontynuował kierownik Obwodowego Wydziału Kultury Jarosław Witoszyńskyj, który zwrócił się do miejscowych gremiów partyjnych i organów władzy wykonawczej z propozycją ustawienia przed majem 1964 r. na jednym z placów Lwowa postumentu z popiersiem pierwszego drukarza. W 1964 r. mijało 400 lat od czasu pojawienia się w Moskwie pierwszej drukowanej przez Iwana Fedorowa księgi. Twórcza i naukowa społeczność Lwowa przedłożyła swoje propozycje dotyczące obchodów tej rocznicy pierwszemu sekretarzowi Lwowskiego Obwodowego Komitetu KPU W. Kucewołowi. Planowano zorganizowanie wystawy upamiętniającej to wydarzenie we Lwowskim Muzeum Sztuki Ukraińskiej oraz Lwowskim Państwowym Instytucie Poligrafii im. Iwana Fedorowa, przeprowadzenie w mieście konferencji naukowej, przygotowanie edycji książek o Iwanie Fedorowie i o historii druku książek. Temat ukończenia budowy pomnika pierwszego drukarza został ponownie podjęty w 1974 r. – w czterechsetną rocznicę wydrukowania pierwszej książki na Ukrainie. Aby urzeczywistnić ideę wystawienia monumentu,  potrzebne było 30 lat – uroczyste odsłonięcie pomnika odbyło się 26 listopada 1977 r. na skwerze między ulicami Podwalną i Ruską. Autorami pomnika byli lwowscy rzeźbiarze Walentyn Borysenko i Walentyn Podolski, wspierał ich architekt Anatolij Konsułow. W działaniach na rzecz powstania pomnika brali udział pracownicy Państwowego Historyczno-Architektonicznego Rezerwatu, trustu "Rembudmontaż", Lwowskich Specjalizowanych Warsztatów Restauracyjnych, zakładu produkcyjnego "Prykarpatpromarmatura", Miejskiego Trustu Remontowo-Budowlanego, Lwowskiej Ceramiczno-Rzeźbiarskiej Fabryki oraz studenci Ukraińskiego Instytutu Poligrafii im. Iwana Fedorowa. Uroczysty wiec otworzył pierwszy sekretarz Miejskiego Komitetu KPU Henryk Bandrowskyj.
Fotografię z uroczystości odszukał w swoim rodzinnym archiwum i uprzejmie udostępnił Centrum Historii Miast Walentin Klejner, odwiedzający naszą stronę , za co wyrażamy mu głęboką wdzięczność.

Obiekt i słowa kluczowe:
Pomnik, uroczyste odsłonięcie, ludzie, Arsenał Królewski
Autor:
Walentyn Klejner
Wydawca:
Niepublikowane
Data:
1977
Format:
Nieznany
Status prawny:
Walentyn Klejner
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 01573
Miasto: Lwów
Data: 1912-1920
Format: 20х30 сm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Pomnik, ulica Akademicka, Izba Handlowo-Przemysłowa
Numer identyfikacyjny: 01495
Miasto: Lwów
Data: 1984
Format: 20х9 cm
Autor: R. Jakymenko
Wydawca: Wydawnictwo "Radians'ka Ukraina", Kijow
Status prawny: Serhij Tereszczenko
Obiekt i słowa kluczowe: Pomnik, kościół Dominikański, Muzeum Religii i Ateizmu, cerkiew Św. Onufrego, Muzeum Iwana Fedorowa
Numer identyfikacyjny: 01266
Miasto: Wiedeń
Data: 1935
Format: 90x140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: "Grapha", Wiedeń
Status prawny: Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej
Obiekt i słowa kluczowe: Pomnik, plac, budowle, skwer
Numer identyfikacyjny: 00846
Miasto: Lwów
Data: 1953
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Centralne Państwowe Archiwum Filmowe Ukrainy imienia G. S. Pszenycznogo, Kijów
Obiekt i słowa kluczowe: Pomnik Stalina, park im. B. Chmielnickiego
Numer identyfikacyjny: 01516
Miasto: Lwów
Data: 1903-1914
Format: 12х18 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Pomnik, Wały Hetmańskie, ulica Hetmańska, Muzeum Przemysłowe, ludzie
Numer identyfikacyjny: 01562
Miasto: Lwów
Data: 1911
Format: 11х17 sm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: sala wystawowa, jury, projekty pomnika Franciszka Smolki
Numer identyfikacyjny: 01881
Miasto: Lwów
Data: 1902-1903
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Rommler & Jonas, Dresden
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Pomnik Fredry, skwer, zabudowa miejska, ulica Mochnackiego
Numer identyfikacyjny: 03929
Miasto: Lwów
Data: 1938-1939
Format: 15х10 cm
Autor: Adam Lenkiewicz
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Marina Kursanowa
Obiekt i słowa kluczowe: Pomnik, skwer, Dyrekcja Skarbu, ludzie
Numer identyfikacyjny: 01949
Miasto: Lwów
Data: 1945-1950
Format: 10x10 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Wolodymyr Rumiancew
Obiekt i słowa kluczowe: Pomnik , skwer, ludzie

Uroczyste odsłonięcie pomnika pierwszego drukarza Iwana Fedorowa na skwerze między ulicami Pidwalną i Ruską, przed budynkiem Państwowego Archiwum Obwodu Lwowskiego (DALO), odbyło się dnia 26 listopada 1977 roku. Jego autorami byli znani lwowscy rzeźbiarze Walentyn Borysenko i Walentyn Podolskyj, współpracował z nimi Anatolij Konsułow.