Cmentarz OrlątNumer identyfikacyjny:
01849
Nazwa:
Cmentarz Orląt
Miasto:
Opis:
Na wizerunku kompleks pamiątkowy Orląt Lwowskich na Cmentarzu Łyczakowskim. Pod taką nazwą do dziejopisarstwa polskiego weszli Polacy polegli podczas tragicznych wydarzeń wojny polsko-ukraińskiej lat 1918-1919. Pierwsze pogrzeby w tym miejscu dokonywane były 24 listopada 1919 r. Kamień węgielny kaplicy założony został w roku 1922, kaplicę było wzniesiono i poświęcono w roku 1925. Projekt budowli pamiątkowej wykonany przez asystenta Politechniki Lwowskiej Rudolfa Indrucha. Aleja główna poprzez trzy półokrągłe tarasy z miejscami pogrzebów wiodla do środkowego płaskowyża z regularnymi szeregami grobów. Na cmentarzu pogrzebiono 2859 żołnieży, w tej liczbie trojga lotników amerykańskich i 17 piechociarzy francuskich. Pomnik Chwały składał się z łuku tryumfalnego z dwoma rzeźbami lwów ta z 12 kolumn doryckich ustawionych w półkole zamknięte niską stelą pomnikową. Wzniesienie pomnika trwało do roku 1939 i nie było skończono. W latach władzy radzieckiej pomnik prawie całkowiecie zniszczony, groby były zasypany ziemią, budowle zrujnowane albo zniesione. Odbudowa kompleksu zaczęła się w roku 1989. Uroczyste otwarcie po rekonstrukcji odbyło się w roku 2005.
Oleg Wwedenskyj
Obiekt i słowa kluczowe:
Cmentarz, pomnik, kaplica
Autor:
Nieznany
Wydawca:
Niepublikowane
Data:
1950-1960
Format:
14,7х22 сm
Status prawny:
Oleg Wwedenskyj
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 01849
Miasto: Lwów
Data: 1950-1960
Format: 14,7х22 сm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Oleg Wwedenskyj
Obiekt i słowa kluczowe: Cmentarz, pomnik, kaplica
Numer identyfikacyjny: 03563
Miasto: Lwów
Data: 1914–1915
Format: 9x14 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Kharchuk Khrystyna
Obiekt i słowa kluczowe: Cmentarz, nagrobki
Numer identyfikacyjny: 00811
Miasto: Lwów
Data: 1956
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Centralne Państwowe Archiwum Filmowe Ukrainy imienia G. S. Pszenycznogo, Kijów
Obiekt i słowa kluczowe: Wzgórze Chwały, kompleks muzealny, zieleń, pomniki
Numer identyfikacyjny: 00633
Miasto: Lwów
Data: 1922-1929
Format: 90x140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Wydawnictwo "Habeka", Kraków
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Cmentarz Obrońców Lwowa, kaplica, pomnik amerykańskich lotników, groby
Numer identyfikacyjny: 13307
Miasto: Lwów
Data: 1950-1970
Format: 12 x 9 cm
Autor: Unknown
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Wolodymyr Rumiancew
Obiekt i słowa kluczowe: cemetery, grave, memorial, monument, sculpture
Numer identyfikacyjny: 00518
Miasto: Lwów
Data: 1934-1944
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Taras Pinjażko
Obiekt i słowa kluczowe: Pomnik Chwały, kolumnada, rzeźby lwów, kaplica
Numer identyfikacyjny: 05678
Miasto: Słupia
Data: 1918
Format: 14x9 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Cmentarz, pomnik, las, ogrodzenie
Numer identyfikacyjny: 01850
Miasto: Lwów
Data: 1980
Format: 10х14,5 сm
Autor: Nieznany
Wydawca: Wydawnictwo "Eliot", Lwów
Status prawny: Oleg Wwedenskyj
Obiekt i słowa kluczowe: Cmentarz, pomnik, kaplica
Numer identyfikacyjny: 01624
Miasto: Lwów
Data: 1910-1912
Format: 12х17 сm
Autor: Nieznany
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Сmentarz, szpital żydowski