Ulica WynnyczenkaNumer identyfikacyjny:
01845
Nazwa:
Ulica Wynnyczenka
Miasto:
Opis:

Na wizerunku – wschodnia strona ulicy Pańskiej blisko połowy ХІХ w. Ulica Pańska ułożona na miejscu dawnej drogi, która przebiegała wzdłuż zachodniej strony zewnętrznego obronnego muru otaczającego śródmieście. W 1544 r. nazywała się ona Szeroką za bernardynami, a po zbudowaniu pałacu gubernatorskiego - ul. Pańską wyższą. W 1871 r. uzyskała nazwę ul. Czarnieckiego, а od roku 1940  – Radiańskiej. W lipcu 1941 r. zwrócono nazwę ul. Czarnieckiego, w grudniu 1941 r. – Distriktsztrasse, w lipcu-grudniu 1944 r. – Czarnieckiego. W 1992 r. ulicę nazwano na cześć pisarza Wołodymyra Wynnyczenka. Z prawej strony wizerunku pałac wzniesiony dla gubernatorów Galicji w 1821 r. (teraz tutaj się mieści Sala Sesyjna Rady Obwodowej (dom №16); dom. №18 – nieistniejący już pałac Chołoniewskich; w domu №20 rozmieszczona była stacja dyliżansów pocztowych, która obsługiwała marszrutę Lwów-Wiedeń. Według propozycji ta projektu doradcy gubernatora Wilhelma Rajcenhajma na miejscu dawnych fosów ta wałów usytuowano bylo skwer z alejami, obramowanymi drzewami ta roślinami dekoracyjnymi. Od samego początku swego istnienia skwer został ulubionym miejscem przechadzek mieszkańców Lwowa i wskutek swego rozlokowania obok rezydencji gubernatora uzyskał nazwę Wałów Gubernatorskich. W latach 1877-1880 na miejscu pałaca Chołoniewskich ta stacji dyliżansów wzniesiono było nowy budynek Namiestnictwa Galicji (teraz tutaj się mieści Rejonowa Administracja Państwowa).
Oleg Wwedenskyj

Obiekt i słowa kluczowe:
Ulica Pańska, pałac gubernatora, pałac Chołoniewskich, Wały Gubernatorskie, jeźdźcy
Autor:
Karł Auer
Wydawca:
Piotr Piller, Lemberg
Data:
1837
Format:
16,3х23,6 сm; 22х28,6 сm
Status prawny:
Oleg Wwedenskyj
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:
Napisy/Podpisy:
Auer rys. іlit. u P. Pillera we Lwowie
Pańska ul. we Lwowie

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 05180
Miasto: Sambor
Data: 1917
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: "Sztuka", Kraków
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, budynki, architektura, transport, ludzie
Numer identyfikacyjny: 01048
Miasto: Lwów
Data: 1954
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej
Obiekt i słowa kluczowe: ulica Turgieniewa, asfalt, budynki mieszkalne, samochód „Pobieda”
Numer identyfikacyjny: 02977
Miasto: Lwów
Data: 1894
Format: 30х40 сm
Autor: Franciszek Rychnowski
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Oleksandr Korobow
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica Karola Ludwika, hotele, Galicyjska Kasa Oszczędności, skwer
Numer identyfikacyjny: 00208
Miasto: Lwów
Data: 1946-1990
Format: Nieznany
Autor: Julian Dorosz
Wydawca: Halycka Brama, Lwów
Status prawny: Andrij Dorosz
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica z torami tramwajowymi, udzie na ulicy
Numer identyfikacyjny: 02620
Miasto: Lwów
Data: 1966
Format: 30х30 sm
Autor: Oleg Wwedenskyj
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Oleg Wwedenskyj
Obiekt i słowa kluczowe: Dawna ul. Radiańska, tramwaj nr 12, Wieża Prochowa, szkoła nr 8
Numer identyfikacyjny: 00825
Miasto: Lwów
Data: 1969
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Centralne Państwowe Archiwum Filmowe Ukrainy imienia G. S. Pszenycznogo, Kijów
Obiekt i słowa kluczowe: Prospekt Komsomołu Lenina, budynki, ściana dekoracyjna, młodzież
Numer identyfikacyjny: 02878
Miasto: Brody
Data: 1925
Format: 90x140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: "Akropol", Kraków
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica Korzeniowskiego, Władysław Kocyan
Numer identyfikacyjny: 02837
Miasto: Lwów
Data: 1935-1939
Format: 14х9 sm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Wolodymyr Rumiancew
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, park, chodnik, ludzie
Numer identyfikacyjny: 02888
Miasto: Lwów
Data: 1900-1914
Format: 12х18 sm
Autor: Nieznany
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Lwowskie Muzeum Historyczne
Obiekt i słowa kluczowe: Ul. Łyczakowska, budynki, kościół klarysek, tory tramwajowe, latarnie