Katedra Zaśnięcia Najświętszej Marii PannyNumer identyfikacyjny:
01825
Nazwa:
Katedra Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny
Miasto:
Opis:
Charakterystyczny wizerunek katedry łacińskiej, dominującej w ogólnej sylwetce miasta. Na pierwszym planie bardzo zaludniony plac Katedralny, i to dodaje wizerunkowi szczególnej poetyckości z barwą romantyczną. Główną światynie katolicką Lwowa było wzniesiono w roku 1360 przez króla Kazimierza Wielkiego. Budownictwo katedry według planów Piotra Sztechera trwało dłuższy czas. W latach 1479-1481 skończyli jego budownicy Joachim Grom i Ambrozy Rabisz. Budowla reprezentuje sobą trzynawową świątynie z surowymi i prostymi, a jednocześnie monumentalnymi i majestatycznymi formami ta ołtarzem o wydłużonym kształcie. Do elewacji zachodniej przylega masywna wieża, druga wieża dobudowana jest tylko do poziomu dachu. Niewątpliwą ozdobą kościoła są wysokie ostrołukowe okna, ozdobione witrażami, a także szereg podpierających ściany skarp. Przez długi czas swego istnienia świątynia była niejednokrotnie przebudowana; formy gotyckie zastąpiono barokowymi. Podczas restauracji rozebrano było liczne kapliczki, które „narosły” na świątynie w ciągu kilku wieków, pozostały tylko niektóre, m.in. Kaplica Kampianów. Wizerunek katedry autorstwa Karła Auera wyróżnia się dokładnością i szczegółowością obrazu, mistrzowskim wykonaniem perspektywy, wysokim stopniem profesjonalizmu.
Oleg Wwedenskyj
Obiekt i słowa kluczowe:
/ Katedra, dzwonnica, Kaplica Kampianów, kareta, plac Katedralny, ludzie
Autor:
Karł Auer
Wydawca:
Piotr Piller, Lemberg
Data:
1837
Format:
Nieznany
Status prawny:
Oleg Wwedenskyj
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:
Napisy/Podpisy:
Auer rys. i lit. u P. Pillera we Lwowie
Kościół Katedralny we Lwowie
Die Kathedralkirche in Lemberg.

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 01246
Miasto: Lwów
Data: 1917
Format: 140х90 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Wydawnictwo Salonu Malarzy Polskich, Kraków
Status prawny: Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej
Obiekt i słowa kluczowe: Kościól Św. Elżbety, architektura, plac
Numer identyfikacyjny: 01323
Miasto: Lwów
Data: 1900-1905
Format: 11x17 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Jurij Zawerbnyj
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół, ślub, figura Matki Boskiej, ludzie, dorożki
Numer identyfikacyjny: 00504
Miasto: Lwów
Data: 1915
Format: 10х15 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół, dach, naprawa
Numer identyfikacyjny: 01639
Miasto: Szczerzec
Data: 1900-1939
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Andrij Kryżaniwskyj
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół, plac
Numer identyfikacyjny: 03728
Miasto: Czerniowce
Data: 1901
Format: 140х90 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Leon König, Czerniowce
Status prawny: Helmut Kusdat
Obiekt i słowa kluczowe: Cerkiew
Numer identyfikacyjny: 05413
Miasto: Tarnopol
Data: 1930
Format: 140х90 mm
Autor: Wilhelm Laub, Tarnopol
Wydawca: Wojewódzkie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Tarnopol
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, budynki, kościół, architektura
Numer identyfikacyjny: 03068
Miasto: Lwów
Data: 1938
Format: 14,5х10,5 sm
Autor: Adam Lenkiewicz
Wydawca: Ksiaznica-Atlas, Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica Teatralna, Katedra Łacińska
Numer identyfikacyjny: 05749
Miasto: Tarnopol
Data: 1910-1914
Format: 17х11 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Бібліотека Інституту народознавства Академії наук України
Obiekt i słowa kluczowe: Kościoł, architektura, ołtarz, dekor, rzeżba, malarstwo
Numer identyfikacyjny: 03725
Miasto: Czerniowce
Data: 1901
Format: 140х90 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Josef Horowitz, Czerniowce
Status prawny: Helmut Kusdat
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół rzymskokatolicki

Katedra Łacińska pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Kościoła Rzymskokatolickiego. Katedra zbudowana została w centrum placu przylegającego do południowo-zachodniego rogu Rynku. W skład kompleksu architektonicznego, prócz katedry, wchodzą dobudowane do niej kaplice (najbardziej znana z nich to Kaplica Kampianów), a także położona oddzielnie Kaplica Boimów.