Cerkiew Narodzenia BogorodzicyNumer identyfikacyjny:
01653
Nazwa:
Cerkiew Narodzenia Bogorodzicy
Miasto:
Opis:

Fundamenty cerkwi Narodzenia Bogorodzicy na Złotej Górze (tak ją dotychczas nazywają mieszkańcy Szczyrca), przebudowanej w ХV-XVI oraz na końcu XIX w., zachowały się, na myśl badaczy, jeszcze od czasów książęcych. Możliwie na miejscu cerkwi lub poza jej murami, niedaleko od świątyni położony był zamek średniowieczny. Prawdopodobieństwo położenia zamku na górze podtwierdza się miejscowymi przekazami ustnymi o przejściu podziemnym, które prowadziło od cerkwi do zbudowanej pózniej plebanii. Według legendy, tym przejściem Tatarzyni przeniknęli do cerkwi, w której ukryli się mieszkańcy miasteczka, i wyrżnęli wszystkich ludzi. Lwowski badacz Wołodymyr Wujcyk, który gruntownie badał historię cerkwi Narodzenia Bogorodzicy, pisał,  że "w czasach późniejszych krew na ścianach cerkwi, jak wzmiankę o tragedii, odnawiano farbą czerwoną". Wskutek bombardowań w 1914 roku za murami cerkwi Narodzenia Bogorodzicy otwarły się podziemia, podtwierdzające legendy o przejściu podziemnym. Przy przeglądzie pradawnej cerkwi Narodzenia Bogorodzicy od strony wschodniej, za murami obecnej cerkwi, na odcinku około 50 m widać pozostałości wału ziemnego, prawie całkiem rozoranego przez działki Szczyrczanów. Cerkiew Narodzenia Bogorodzicy otoczona murem obronnym ze strzelnicami i potężną bramą-dzwonnicą wjazdową, a w rogu murów zachowała się okrągła baszta, w której później stworzono kaplicę. Po lewej stronie rozmieszczono budynek księdza.
Andrij Kryżaniwskyj

Obiekt i słowa kluczowe:
Cerkiew
Autor:
Nieznany
Wydawca:
Nieznany
Data:
1915
Format:
90×140 mm
Status prawny:
Andrij Kryżaniwskyj
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 05262
Miasto: Skole
Data: 1930-1939
Format: 90x140 mm
Autor: D. Brauner, Skole
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Budownictwo, architektura, cerkiew, drzewo
Numer identyfikacyjny: 05563
Miasto: Drohobycz
Data: 1920-1939
Format: 10х15 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Cerkiew, architektura, detale architektoniczne
Numer identyfikacyjny: 01658
Miasto: Szczerzec
Data: 1920-1930
Format: 90×140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Andrij Kryżaniwskyj
Obiekt i słowa kluczowe: Cerkiew
Numer identyfikacyjny: 01653
Miasto: Szczerzec
Data: 1915
Format: 90×140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Andrij Kryżaniwskyj
Obiekt i słowa kluczowe: Cerkiew
Numer identyfikacyjny: 01358
Miasto: Lwów
Data: 1860-1870
Format: 14x10 cm
Autor: Józef Eder
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Lwowskie Muzeum Historyczne
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica Łyczakowska, cerkiew Apostołów Piotra i Pawła
Numer identyfikacyjny: 05521
Miasto: Lwów
Data: 1930-1939
Format: 6x9 сm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Cerkiew, architektura
Numer identyfikacyjny: 05118
Miasto: Rohatyn
Data: 1930-1939
Format: 90x140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Księgarnia Kreislera, Rohatyn
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Plac, budynki, cerkiew, rynek, handel, transport, ludzie
Numer identyfikacyjny: 05116
Miasto: Rohatyn
Data: 1935
Format: 90х140 mm
Autor: G. Onufryk
Wydawca: Księgarnia S. Kreislera, Rohatyn
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół, architektura, drzewo
Numer identyfikacyjny: 02731
Miasto: Czerniowce
Data: 1930
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Leon König, Czerniowce
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Cerkiew