Plac RynekNumer identyfikacyjny:
01645
Nazwa:
Plac Rynek
Miasto:
Opis:

Miasto jest znane od początku ХІІ w. (przy wjeździe w Szczyrec zaznaczono datę - 1113 rok, wprawdzie, nie podtwierdzoną archiwalią). Pierwsze kronikalne wspomnienie o Szczyrcu datowane jest 1126 rokiem, kiedy książe zwenyhorodski Wołodymyrko Wołodarewycz i jego brat, książe peremyśki Rostysław Wołodarewycz, zjechali się na naradę do Szczyrca, który się znajdował w środku ich posiadłości. Pod koniec XIV st., po rujnacji przez Tatarów miasto Szczyrec odbudowano na innym, nizinnym brzegu rzeki Szczyrky. 1397 roku Szczyrec otrzymał od króla Władysława Jagiełły prawo magdeburskie. Plac centralny był zabudowany dwupiętrowymi budowlami. Do dnia dzisiejszego za podniesieniem poziomu gruntu można rozpoznać obwód obwarowań miejskich, otaczających w formie kwadratu plac Rynek i przyległe ulicy. Dookoła zbudowań obronnych stworzono było rów z wodą. W archiwum Muzeum Narodowego im. Andrzeja Szeptyckiego we Lwowie zachowuje się mapa Szczyrca od 1915 roku, na której spotykamy nazwy Ostriw i Zagorodky. Badaczce lwowskiej, profesorce Uniwersytetu Narodowego "Politechnika Lwowska" Halinie Petryszyn udało się znaleźć «mapę józefińską» Galicji, zawartą austriackim Sztabem Generalnym w 1779-1782 rr ., na której możemy zobaczyć ówczesną mapę Szczyrca. Jak widać po warunkowych oznaczeniach, na mapie wyraźnie odzwierciedlono ratusz pośrodku placu rynkowego oraz miasto w ogóle, otoczone wałami ziemnymi, oznaczonymi czarnymi liniami kreskowanymi, a dookoła wizerunków dwóch cerkwi  ta kościoła naniesione są linie okrągłe, oznaczające mury, które jeszcze w tych czasach miały znaczenie strategiczne.
Andrij Kryżaniwskyj

Obiekt i słowa kluczowe:
Plac Rynek, budynki, wozy, widok ogólny miasta
Autor:
Nieznany
Wydawca:
Nieznany
Data:
1900-1914
Format:
140x90 mm
Status prawny:
Andrij Kryżaniwskyj
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Szczerzec
Numer identyfikacyjny: 01645
Miasto: Szczerzec
Data: 1900-1914
Format: 140x90 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Andrij Kryżaniwskyj
Obiekt i słowa kluczowe: Plac Rynek, budynki, wozy, widok ogólny miasta
Numer identyfikacyjny: 00244
Miasto: Lwów
Data: 1946-1990
Format: Nieznany
Autor: Julian Dorosz
Wydawca: Halycka Brama, Lwów
Status prawny: Andrij Dorosz
Obiekt i słowa kluczowe: Widok spod łuku żelaznego mostu na Krzywczycach
Numer identyfikacyjny: 00262
Miasto: Lwów
Data: 1960-1970
Format: Nieznany
Autor: Julian Dorosz
Wydawca: "Halycka Brama", Lwów
Status prawny: Andrij Dorosz
Obiekt i słowa kluczowe: Droga gruntowa, krzyż
Numer identyfikacyjny: 00212
Miasto: Lwów
Data: 1959
Format: Nieznany
Autor: Julian Dorosz
Wydawca: Halycka Brama, Lwów
Status prawny: Andrij Dorosz
Obiekt i słowa kluczowe: Brama Instytutu Weterynaryjnego, kasztan, ulica Łewyckiego
Numer identyfikacyjny: 00241
Miasto: Lwów
Data: 1946-1990
Format: Nieznany
Autor: Julian Dorosz
Wydawca: Mikroskop Pana Jurka, Lwów
Status prawny: Andrij Dorosz
Obiekt i słowa kluczowe: Wiadukt, Droga Krywczycka
Numer identyfikacyjny: 01661
Miasto: Szczerzec
Data: 1920-1930
Format: 90×140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Andrij Kryżaniwskyj
Obiekt i słowa kluczowe: widok miasta
Numer identyfikacyjny: 00149
Miasto: Lwów
Data: 1959
Format: Nieznany
Autor: Julian Dorosz
Wydawca: Halycka Brama, Lwów
Status prawny: Andrij Dorosz
Obiekt i słowa kluczowe: Klomb na prospekcie Swobody, trolejbus
Numer identyfikacyjny: 02905
Miasto: Lwów
Data: 1955-1960
Format: 18х12 sm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Modest Czornyj
Obiekt i słowa kluczowe: Brzuchowice, las,
Numer identyfikacyjny: 00175
Miasto: Lwów
Data: 1950-1960
Format: Nieznany
Autor: Julian Dorosz
Wydawca: "Halycka Brama", Lwów
Status prawny: Andrij Dorosz
Obiekt i słowa kluczowe: Widok na ulicę Stryjską, przechodnie, drzewa