Plac RynekNumer identyfikacyjny:
01645
Nazwa:
Plac Rynek
Miasto:
Opis:

Miasto jest znane od początku ХІІ w. (przy wjeździe w Szczyrec zaznaczono datę - 1113 rok, wprawdzie, nie podtwierdzoną archiwalią). Pierwsze kronikalne wspomnienie o Szczyrcu datowane jest 1126 rokiem, kiedy książe zwenyhorodski Wołodymyrko Wołodarewycz i jego brat, książe peremyśki Rostysław Wołodarewycz, zjechali się na naradę do Szczyrca, który się znajdował w środku ich posiadłości. Pod koniec XIV st., po rujnacji przez Tatarów miasto Szczyrec odbudowano na innym, nizinnym brzegu rzeki Szczyrky. 1397 roku Szczyrec otrzymał od króla Władysława Jagiełły prawo magdeburskie. Plac centralny był zabudowany dwupiętrowymi budowlami. Do dnia dzisiejszego za podniesieniem poziomu gruntu można rozpoznać obwód obwarowań miejskich, otaczających w formie kwadratu plac Rynek i przyległe ulicy. Dookoła zbudowań obronnych stworzono było rów z wodą. W archiwum Muzeum Narodowego im. Andrzeja Szeptyckiego we Lwowie zachowuje się mapa Szczyrca od 1915 roku, na której spotykamy nazwy Ostriw i Zagorodky. Badaczce lwowskiej, profesorce Uniwersytetu Narodowego "Politechnika Lwowska" Halinie Petryszyn udało się znaleźć «mapę józefińską» Galicji, zawartą austriackim Sztabem Generalnym w 1779-1782 rr ., na której możemy zobaczyć ówczesną mapę Szczyrca. Jak widać po warunkowych oznaczeniach, na mapie wyraźnie odzwierciedlono ratusz pośrodku placu rynkowego oraz miasto w ogóle, otoczone wałami ziemnymi, oznaczonymi czarnymi liniami kreskowanymi, a dookoła wizerunków dwóch cerkwi  ta kościoła naniesione są linie okrągłe, oznaczające mury, które jeszcze w tych czasach miały znaczenie strategiczne.
Andrij Kryżaniwskyj

Obiekt i słowa kluczowe:
Plac Rynek, budynki, wozy, widok ogólny miasta
Autor:
Nieznany
Wydawca:
Nieznany
Data:
1900-1914
Format:
140x90 mm
Status prawny:
Andrij Kryżaniwskyj
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 00184
Miasto: Lwów
Data: 1946-1990
Format: Nieznany
Autor: Julian Dorosz
Wydawca: Halycka Brama, Lwów
Status prawny: Andrij Dorosz
Obiekt i słowa kluczowe: Koryto rzeki Pełtew
Szczerzec
Numer identyfikacyjny: 01645
Miasto: Szczerzec
Data: 1900-1914
Format: 140x90 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Andrij Kryżaniwskyj
Obiekt i słowa kluczowe: Plac Rynek, budynki, wozy, widok ogólny miasta
Numer identyfikacyjny: 13155
Miasto: Lwów
Data: 1950-1960
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Wolodymyr Rumiancew
Obiekt i słowa kluczowe: kolaż, budynek, miasto, panorama, pomnik
Numer identyfikacyjny: 00218
Miasto: Lwów
Data: 1946-1990
Format: Nieznany
Autor: Julian Dorosz
Wydawca: Mikroskop Pana Jurka, Lwów
Status prawny: Andrij Dorosz
Obiekt i słowa kluczowe: stare źródło, gęsi
Numer identyfikacyjny: 00261
Miasto: Lwów
Data: 1960-1970
Format: Nieznany
Autor: Julian Dorosz
Wydawca: "Halycka Brama", Lwów
Status prawny: Andrij Dorosz
Obiekt i słowa kluczowe: Droga gruntowa
Numer identyfikacyjny: 03927
Miasto: Lwów
Data: 1938-1939
Format: 15х10 cm
Autor: Adam Lenkiewicz
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Marina Kursanowa
Obiekt i słowa kluczowe: Wieze, skwer, ratusz
Szczerzec
Numer identyfikacyjny: 01654
Miasto: Szczerzec
Data: 1900-1914
Format: 90×140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny:
Obiekt i słowa kluczowe: Dworzec, cerkiew Narodzenia Bogorodzicy, budynek dr. Czesniowskiego
Numer identyfikacyjny: 00202
Miasto: Lwów
Data: 1953, styczeń
Format: Nieznany
Autor: Julian Dorosz
Wydawca: Halycka Brama, Lwów
Status prawny: Andrij Dorosz
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, kobieta, dziecko, drzewa, zima, śnieg
Numer identyfikacyjny: 00262
Miasto: Lwów
Data: 1960-1970
Format: Nieznany
Autor: Julian Dorosz
Wydawca: "Halycka Brama", Lwów
Status prawny: Andrij Dorosz
Obiekt i słowa kluczowe: Droga gruntowa, krzyż