Kamienica przy Rynku 11Numer identyfikacyjny:
01622
Nazwa:
Kamienica przy Rynku 11
Miasto:
Description:
Opis dostępny tylko w języku(-ach): ukraińskim
Obiekt i słowa kluczowe:
Rynek, budynki, tramwaj, latarnie elektryczne, katedra
Autor:
Edward Trzemeski
Wydawca:
Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Data:
1895-1900
Format:
16,2х23,5 cm
Status prawny:
Lwowskie Muzeum Historyczne
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 01271
Miasto: Lwów
Data: 1916-1917
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: "Sztuka", Krakow
Status prawny: Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica 3 Maja, budynki, banki
Numer identyfikacyjny: 02872
Miasto: Brody
Data: 1929
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: "Współczesna Sztuka", Przemyśl
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica Skurna, ludzie, handel
Czortków
Numer identyfikacyjny: 00675
Miasto: Czortków
Data: 1912
Format: 90x140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Mina Frankel, Czortków
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, zabudowa miejska, skwer, pojazdy konne, latarnie, słupy telegraficzne, przechodnie
Numer identyfikacyjny: 01226
Miasto: Lwów
Data: 1914
Format: 90×140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Dawid Grund, Lwów
Status prawny: Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej
Obiekt i słowa kluczowe: ulica Karola Ludwika, Wały Hetmańskie, hotele, budynki, teatr
Numer identyfikacyjny: 06226
Miasto: Lwów
Data: 1987-1990
Format: 10х15 сm
Autor: Jarosław Janczak
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Jarosław Janczak
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, kamienica, architektura
Numer identyfikacyjny: 02836
Miasto: Lwów
Data: 1970-1975
Format: 11х17 sm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Wolodymyr Rumiancew
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, zabudowa blokowa, zieleń miejska, transport, świeczniki, ludzie
Numer identyfikacyjny: 08537
Miasto: Lwów
Data: 1906
Format: 90×140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Jan Klein, Kraków
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, budynki, architektura
Numer identyfikacyjny: 00254
Miasto: Lwów
Data: 1946-1990
Format: Nieznany
Autor: Julian Dorosz
Wydawca: Halycka Brama, Lwów
Status prawny: Andrij Dorosz
Obiekt i słowa kluczowe: Widok na miasto z Zamarstynowa, ludzie na drodze
Lwów
Numer identyfikacyjny: 01051
Miasto: Lwów
Data: 1969-1970
Format: 10х14 sm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Myсhailo Cimerman
Obiekt i słowa kluczowe: Kulparków, ulica, dzieci, zima

Kamienica Massariego. Budynek zaliczany jest do najcenniejszych zabytków renesansowych we Lwowie. W swoim czasie był rezydencją konsula Republiki Weneckiej. Historia budowy obiektu zaczyna się w latach 80. XVI w. (autor projektu: Piotr Szczęśliwy), obejmuje przebudowy w wieku XVII, XIX i XX oraz prace restauracyjne w 1936 r. Nazwa historyczna pochodzi od funkcji konsula Republiki Weneckiej, pełnionej przez dawnego właściciela budynku, Antonio Massariego. W budynku zachowały się stropy i elementy dekoracji z najdawniejszego okresu budowy obiektu, zakończonego ok. 1589 r. (budową kierował architekt: P. Szczęśliwy). Daty „1600” i „1660” na fasadzie i w sieniach wskazują na dalszy przebieg robót budowlanych, które zakończyły się przebudowami i restauracjami w XIX i XX w.

Kamienica zbudowana została w XV w., do dziś zachowały się częściowo średniowieczne sklepienia i stropy. W XIX w. została gruntownie przebudowana, i jako taka daje wyobrażenie o zmianach, których architektura późnośredniowieczna doznawała we Lwowie w okresie panowania historyzmu. Budynek wzniesiony został w XVI w. Zachował charakterystyczne atrybuty gotyckie (plan budynku, sklepienia parteru), które na skutek XIX-wiecznej przebudowy w wystroju pierwszego, drugiego i trzeciego piętra zostały uzupełnione motywami historyzującymi. Obecnie (2008) budynek mieszkalny.

Budynek datowany jest na XV w., zachowały się w nim częściowo sklepienia i stropy z okresu późnego średniowiecza. W XVIII w. nastąpiła przebudowa obiektu styli rokoko (autor projektu: F. Wenigowski). Architektura kamienicy jest połączeniem pozostałości stylu gotyckiego z późnym barokiem. Obecnie (2008) budynek mieszkalny.

Kamienica mieszkalna doby baroku, zbudowana w XVIII w. na miejscu wcześniejszej zabudowy z okresu późnego średniowiecza i wczesnego renesansu przez F. Kulczyckiego. Zdobienia tego budynku są jednym z najbardziej wyrazistych we Lwowie przykładów dekoracji w stylu rokoko. Obecnie (2008) budynek mieszkalny.

Jedna z typowych późnorenesansowych kamienic w centralnej części dawnego Lwowa, zbudowana w XVII w. i przebudowana w XIX w., wchodzi w skład kompleksu zabudowy północnego przęsła Rynku. Obecnie (2008) budynek mieszkalny.