Kamienica przy Rynku 11Numer identyfikacyjny:
01622
Nazwa:
Kamienica przy Rynku 11
Miasto:
Description:
Opis dostępny tylko w języku(-ach): ukraińskim
Obiekt i słowa kluczowe:
Rynek, budynki, tramwaj, latarnie elektryczne, katedra
Autor:
Edward Trzemeski
Wydawca:
Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Data:
1895-1900
Format:
16,2х23,5 cm
Status prawny:
Lwowskie Muzeum Historyczne
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 06212
Miasto: Lwów
Data: 1963-1964
Format: 10х15 cm
Autor: Jarosław Janczak
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Jarosław Janczak
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, budynki, architektura, zieleń miejska
Numer identyfikacyjny: 01398
Miasto: Lwów
Data: 1890
Format: 10,5х14,5 сm
Autor: Józef Eder
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Lwowskie Muzeum Historyczne
Obiekt i słowa kluczowe: ulica Sykstuska, kramy
Numer identyfikacyjny: 01708
Miasto: Lwów
Data: 1965-1972
Format: 10х15 sm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Wolodymyr Rumiancew
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica Kopernika, dzwonnica cerkwi św. Ducha, szkoła nr 9
Numer identyfikacyjny: 02620
Miasto: Lwów
Data: 1966
Format: 30х30 sm
Autor: Oleg Wwedenskyj
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Oleg Wwedenskyj
Obiekt i słowa kluczowe: Dawna ul. Radiańska, tramwaj nr 12, Wieża Prochowa, szkoła nr 8
Numer identyfikacyjny: 01395
Miasto: Lwów
Data: 1860-1870
Format: 10х14 сm
Autor: Józef Eder
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Lwowskie Muzeum Historyczne
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica Nowy Świat, kościół św. Marii Magdaleny
Numer identyfikacyjny: 02753
Miasto: Czerniowce
Data: 1900-1904
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Simon Gross, Czerniowce
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Landhausgasse, szkoła
Numer identyfikacyjny: 00976
Miasto: Lwów
Data: 1969
Format: Nieznany
Autor: J. Szapowal
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Centralne Państwowe Archiwum Filmowe Ukrainy imienia G. S. Pszenycznogo, Kijów
Obiekt i słowa kluczowe: ulica Radianska, kamienica
Numer identyfikacyjny: 00701
Miasto: Pinsk
Data: 1920-1921
Format: 90x140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: M. G. P.
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Zabudowa miejska, cerkiew, słupy telegraficzne, furmanki, przechodnie
Numer identyfikacyjny: 13132
Miasto: Lwów
Data: 1981-1990
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Wolodymyr Rumiancew
Obiekt i słowa kluczowe: ulica, budynek, ludzie, samochód, architektura, arsenał, tramwaj

Kamienica Massariego. Budynek zaliczany jest do najcenniejszych zabytków renesansowych we Lwowie. W swoim czasie był rezydencją konsula Republiki Weneckiej. Historia budowy obiektu zaczyna się w latach 80. XVI w. (autor projektu: Piotr Szczęśliwy), obejmuje przebudowy w wieku XVII, XIX i XX oraz prace restauracyjne w 1936 r. Nazwa historyczna pochodzi od funkcji konsula Republiki Weneckiej, pełnionej przez dawnego właściciela budynku, Antonio Massariego. W budynku zachowały się stropy i elementy dekoracji z najdawniejszego okresu budowy obiektu, zakończonego ok. 1589 r. (budową kierował architekt: P. Szczęśliwy). Daty „1600” i „1660” na fasadzie i w sieniach wskazują na dalszy przebieg robót budowlanych, które zakończyły się przebudowami i restauracjami w XIX i XX w.

Kamienica zbudowana została w XV w., do dziś zachowały się częściowo średniowieczne sklepienia i stropy. W XIX w. została gruntownie przebudowana, i jako taka daje wyobrażenie o zmianach, których architektura późnośredniowieczna doznawała we Lwowie w okresie panowania historyzmu. Budynek wzniesiony został w XVI w. Zachował charakterystyczne atrybuty gotyckie (plan budynku, sklepienia parteru), które na skutek XIX-wiecznej przebudowy w wystroju pierwszego, drugiego i trzeciego piętra zostały uzupełnione motywami historyzującymi. Obecnie (2008) budynek mieszkalny.

Budynek datowany jest na XV w., zachowały się w nim częściowo sklepienia i stropy z okresu późnego średniowiecza. W XVIII w. nastąpiła przebudowa obiektu styli rokoko (autor projektu: F. Wenigowski). Architektura kamienicy jest połączeniem pozostałości stylu gotyckiego z późnym barokiem. Obecnie (2008) budynek mieszkalny.

Kamienica mieszkalna doby baroku, zbudowana w XVIII w. na miejscu wcześniejszej zabudowy z okresu późnego średniowiecza i wczesnego renesansu przez F. Kulczyckiego. Zdobienia tego budynku są jednym z najbardziej wyrazistych we Lwowie przykładów dekoracji w stylu rokoko. Obecnie (2008) budynek mieszkalny.

Jedna z typowych późnorenesansowych kamienic w centralnej części dawnego Lwowa, zbudowana w XVII w. i przebudowana w XIX w., wchodzi w skład kompleksu zabudowy północnego przęsła Rynku. Obecnie (2008) budynek mieszkalny.