Sobór Narodzenia BogarodzicyNumer identyfikacyjny:
01446
Nazwa:
Sobór Narodzenia Bogarodzicy
Miasto:
Opis:

Sobór Narodzenia Bogarodzicy znajduje się u początku ulicy Sobornej. Zachowały się dane historyczne o istnieniu na miejscu tej świątyni w latach 1670. niewielkiej drewnianej cerkwi. Jednak, podczas pożaru w 1822 roku, kiedy spłonęly prawie wszystkie drewniane budowle starego Płoskirowa, ogień zniszczył także tę cerkiew. W latach 1835–1837 na jej miejscu wzniesiono murowany sobór. Posiadał on znaczną ilość cerkiewnych relikwii, wśród nich szczególną wartość miała okryta srebrną i złoconą sukienką, pisana na desce ikona Matki Bożej, która cudem ocalała podczas pożaru w 1822 roku. Obraz uważany za cudowny otoczony był wielką czcią przez mieszkańców Płoskirowa. Niestety, do naszych czasów w soborze nie zachowała się ani cudowna ikona, ani inne relikwie. Wszystkie "znikły" w latach 1930., kiedy Cerkiew była prześladowana przez władze radzieckie, a świątynia została zamknięta. Pomieszczenia soboru przez długi czas służyły jako magazyny, później korzystało z nich archiwum. Dopiero w 1989 roku świątynia Narodzenia Bogarodzicy po gruntownym remoncie znów otwarła swe bramy dla wiernych. We współczesnym mieście Chmielnickim sobór stanowi najstarszy zabytek architektury.
Serhiy Esiunin

Obiekt i słowa kluczowe:
Płoskirów, Proskurów, zabudowa w okolicy Soboru Narodzenia Bogarodzicy
Autor:
Nieznany
Wydawca:
Nieznany
Data:
1900-1920
Format:
7,5х10,5 сm
Status prawny:
Serhiy Esiunin
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 00060
Miasto: Lwów
Data: 2005
Format: Nieznany
Autor: Dmytro Szoszyn
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Dmytro Szoszyn
Obiekt i słowa kluczowe: Cerkiew Ruska, koniec ulicy Ruskiej, wieża Korniakta
Numer identyfikacyjny: 13168
Miasto: Lwów
Data: 1970-1990
Format: Nieznany
Autor: Unknown
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Wolodymyr Rumiancew
Obiekt i słowa kluczowe: budowla, architektura, obiekt sakralny, cerkiew
Numer identyfikacyjny: 01446
Miasto: Chmielnicki
Data: 1900-1920
Format: 7,5х10,5 сm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Serhiy Esiunin
Obiekt i słowa kluczowe: Płoskirów, Proskurów, zabudowa w okolicy Soboru Narodzenia Bogarodzicy
Numer identyfikacyjny: 00631
Miasto: Lwów
Data: 1904
Format: 90x140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Stefan Wierusz Niemojowski, Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Wołoska cerkiew, wieża Korniakta, dominikańskie gimnazjum, wieża ratuszowa, część Wałów Gubernatorskich
Numer identyfikacyjny: 02728
Miasto: Czerniowce
Data: 1928
Format: 140x90 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Gee Haa
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Prawosławny sobór
Numer identyfikacyjny: 00411
Miasto: Lwów
Data: 1860-1870
Format: 10х14 cm
Autor: Józef Eder
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Lwowskie Muzeum Historyczne
Obiekt i słowa kluczowe: Cerkiew, ulica Żółkiewska
Numer identyfikacyjny: 00551
Miasto: Lwów
Data: 1932-1938
Format: 90x140 mm
Autor: Stanisław Tondos
Wydawca: "Ruch", Lwów
Status prawny: Taras Pinjażko
Obiekt i słowa kluczowe: Cerkiew , niemieckie gimnazjum
Numer identyfikacyjny: 00630
Miasto: Lwów
Data: 1914-1915
Format: 90x140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Drukarnia W. A. Szyjkowskiego, Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Cerkiew św. Paraskewy-Piatnyci, ul. Źółkiewska, tory tramwajowe
Numer identyfikacyjny: 01359
Miasto: Lwów
Data: 1900-1905
Format: 18х12 сm
Autor: Nieznany
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica Podwalna, cerkiew, wieża Korniakta