Ulica ProskurowskaNumer identyfikacyjny:
01434
Nazwa:
Ulica Proskurowska
Miasto:
Opis:

Fotografia przedstawia początek ulicy Aleksandrowskiej, która od drugiej połowy XIX w. stała się główną ulicą Płoskirowa/Proskurowa (obecnie m. Chmielnicki). Jest jedną z najstarszych ulic w mieście, istniała już w XV w. jako odcinek drogi do Latyczowa. Pod koniec XVIII w. ukształtowała się jako ulica miejska, a po roku 1824 otrzymała na cześć rosyjskiego cesarza Aleksandra I nazwę – ulica Aleksandrowska. W latach 1890. ulica została zabudowana jedno- i dwupiętrowymi ceglanymi budynkami. Poprawej widać czynszowy budynek, w którym piętro i mansardę zajmowal hotel "Silwa"; na parterze mieściły się sklepy ("Pieczywo", sklep-salon "Meble" i in.), warsztat szczotkarski (wejście pod narożnym wykuszem) oraz zakład fotograficzny G. Gołowaniewskiego. Po lewej – czynszowy budynek S. Baraka, w którym na parterze mieścił się sklep wód gazowanych i wyrobów cukierniczych, a także jeden z najlepszych w mieście sklepów z gotową odzieżą L. Rosenbauma. Ulica jest brukowana, wzdłuż chodników są rynsztoki dla spływu wody z przerzuconymi przez nie mostkami, na pierwszym planie stoi na wysokim słupie naftowa latarnia. Obecnie ul. Aleksandrowska nosi nazwę Proskurowskiej i nadal pozostaje główną ulicą miasta. Widoczne na zdjęciu budowle zachowały się do dziś.
Serhiy Esiunin

Obiekt i słowa kluczowe:
Płoskirów, Aleksandrowska ulica, hotel, budynki czynszowe
Autor:
Nieznany
Wydawca:
Nieznany
Data:
1903
Format:
15х23 cm
Status prawny:
Serhiy Esiunin
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 01226
Miasto: Lwów
Data: 1914
Format: 90×140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Dawid Grund, Lwów
Status prawny: Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej
Obiekt i słowa kluczowe: ulica Karola Ludwika, Wały Hetmańskie, hotele, budynki, teatr
Numer identyfikacyjny: 00965
Miasto: Użhorod
Data: 1924
Format: 90×140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: K. K. L., Praha
Status prawny: Rostyslaw Tatomyr
Obiekt i słowa kluczowe: ulice, hotel, stragany, ludzie
Numer identyfikacyjny: 02875
Miasto: Brody
Data: 1929
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: "Współczesna Sztuka", Przemyśl
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica Wały Gimnazjalne, gimnazjum
Sambor
Numer identyfikacyjny: 05200
Miasto: Sambor
Data: 1930-1939
Format: 90x140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: "Ruch"; "Akropol" Kraków
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, architektura, wille
Nieznane
Numer identyfikacyjny: 13296
Miasto: Nieznane
Data: 1960-1980
Format: 12 х 9 см
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Wolodymyr Rumiancew
Obiekt i słowa kluczowe: ulica, budynek, ludzie, samochód, architektura
Numer identyfikacyjny: 08536
Miasto: Lwów
Data: 1906
Format: 140x90 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Jan Klein, Kraków
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, budynki, architektura
Numer identyfikacyjny: 01391
Miasto: Lwów
Data: 1890
Format: 10х14 сm
Autor: Józef Eder
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Lwowskie Muzeum Historyczne
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica Hetmanska, dorozka
Numer identyfikacyjny: 02836
Miasto: Lwów
Data: 1970-1975
Format: 11х17 sm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Wolodymyr Rumiancew
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, zabudowa blokowa, zieleń miejska, transport, świeczniki, ludzie
Numer identyfikacyjny: 02840
Miasto: Lwów
Data: 1930-1939
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Rene Stivens
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica Sykstuska, stragan, witryna, reklama, ludzie