Narodowy ukraiński teatr dramatyczny im. M. ZańkowieckiejNumer identyfikacyjny:
01402
Nazwa:
Narodowy ukraiński teatr dramatyczny im. M. Zańkowieckiej
Miasto:
Opis:
Teatr Skarbka był pierwszym we Lwowie gmachem wzniesionym w celu służenia sztuce. Stało się to dzięki mecenatowi hrabiego Stanisława Skarbka (1780–1848), który w 1835 r. otrzymał „przywilej teatralny” – pozwolenie na budowę i użytkowanie teatru, który miał stanowić część zespołu łączącego teatr, mieszkania dla aktorów, pomieszczenia dla rozmaitych stowarzyszeń, sale posiedzeń, hotel na 300 pokojów, kawiarnie, sklepy. Jednym z wielu warunków przywileju było dotrzymywanie parytetu przedstawień: cztery spektakle w tygodniu powinny być w języku niemieckim, pozostałe mogły być po polsku, francusku lub włosku. Znakomity teatr zbudowano w latach 1839–1842 na działce, gdzie niegdyś stał Niski Zamek. Teatr wzniesiono według projektu wiedeńskiego architekta A. Pichla i lwowskiego budowniczego J. Salzmanna. Lwów otrzymał gmach teatru z widownią na 1460 miejsc – wówczas był to trzeci pod względem ilości miejsc teatr Europy, po słynnej mediolańskiej La Scali (3000 miejsc) oraz nadwornym teatrze w Dreźnie (2000 miejsc). Na uroczystość otwarcia teatru 27 kwietnia 1842 r. przedstawiono komedię „Śluby panieńskie” Aleksandra Fredry. W 1871 r. w westybulu teatru ustawiono posąg St. hr. Skarbka, dłuta P. Filippiego. W 1902 r. architekt J. Bałłaban przystosował pomieszczenia teatru dla potrzeb filharmonii. W 1908 r. otwarto tu kino „Urania”, jedno z pierwszych we Lwowie. Dopiero od 1940 r. w gmachu Skarbka znów począł działać teatr. Od końca II wojny światowej mieści się tutaj dramatyczny Teatr im. Marii Zańkowieckiej.
Obiekt i słowa kluczowe:
Teatr Skarbka, plac, dorożki
Autor:
Nieznany
Wydawca:
Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Data:
1894-1897
Format:
12х18 сm
Status prawny:
Ihor Kotłobułatow
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 03732
Miasto: Czerniowce
Data: 1907-1914
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Agentia Romana Hachette, Bukareszt
Status prawny: Helmut Kusdat
Obiekt i słowa kluczowe: Elisabethplatz, teatr miejski
Lwów
Numer identyfikacyjny: 13250
Miasto: Lwów
Data: 1960-1980
Format: 13,5х9 см
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Wolodymyr Rumiancew
Obiekt i słowa kluczowe: teatr, ludzie, ulica, aleja
Lwów
Numer identyfikacyjny: 00975
Miasto: Lwów
Data: 1961
Format: Nieznany
Autor: S. Janowskyj
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Centralne Państwowe Archiwum Filmowe Ukrainy imienia G. S. Pszenycznogo, Kijów
Obiekt i słowa kluczowe: opera, teatr im. M. Zańkoweckiej, afisze, plac, latarnie, przechodnie
Numer identyfikacyjny: 03733
Miasto: Czerniowce
Data: 1905-1907
Format: 80x85 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Helmut Kusdat
Obiekt i słowa kluczowe: Elisabethplatz, teatr miejski
Czerniowce
Numer identyfikacyjny: 02746
Miasto: Czerniowce
Data: Lata międzywojenne (1918-1939)
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Romаnă Hachette, Bucharest
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Plac Wasyla Aleksandra, teatr
Lwów
Numer identyfikacyjny: 00521
Miasto: Lwów
Data: 1941-1944
Format: 90×140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Taras Pinjażko
Obiekt i słowa kluczowe: Opera, plac, tumba reklamowa, latarnia
Lwów
Numer identyfikacyjny: 01897
Miasto: Lwów
Data: 1930-1932
Format: 90х140 mm
Autor: Edward Ryk
Wydawca: Drukarnia "Narodowa", Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Opera, Wały Hetmańskie, pomnik hetmana Stanisława Jabłonowskiego, zabudowa miejska, zieleń miejska, ludzie
Numer identyfikacyjny: 01402
Miasto: Lwów
Data: 1894-1897
Format: 12х18 сm
Autor: Nieznany
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Teatr Skarbka, plac, dorożki
Numer identyfikacyjny: 08964
Miasto: Lwów
Data: 1910-1914
Format: 140х90 mm
Autor: Marek Münz
Wydawca: Marek Münz, Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Projekt, teatr, grafika