Muzycznа Szkołа im. S. KruszelnickiejNumer identyfikacyjny:
01377
Nazwa:
Muzycznа Szkołа im. S. Kruszelnickiej
Miasto:
Opis:
W 1846 r. utworzono szkołę trywialną “U Św. Mikołaja” (ściśle mówiąc, dwie – męską i żeńską), która mieściła się w wynajętym budynku przy ul. Garncarskiej. W pierwszym roku istnienia do szkoły uczęszczało 71 uczniów. W 1855 r. szkole nadano imię Cesarzowej Elżbiety. Po pięciu latach dla uczniów i uczennic dotychczasowe pomieszczenia już nie wystarczały . W związku z tym, rada miejska wynajęła dla Szkoły budynek przy ul. Zielonej 8, gdzie wcześniej mieścił się miejski sierociniec. Niebawem szkołę przeniesiono do budynku na rogu Zielonej 6 i ul. Jabłonowskich. W 1872 r., Szkoła przeniosła się do nowej siedziny - specjalnie dla niej wzniesionego gmachu przy ul. Zielonej 10 (architekt J. Engel). W ciągu 130 lat gmach, stale służący szkolnictwu, wielokrotnie przebudowywano, tak że niełatwo rozpoznać w dzisiejszej Średniej Specjalnej Muzycznej Szkole im. S. Kruszelnickiej dawną Szkolę im. Cesarzowej Elżbiety.
Obiekt i słowa kluczowe:
Szkoła im. Cesarzowej Elżbiety, studnia
Autor:
Nieznany
Wydawca:
Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Data:
1890-1900
Format:
22х29 сm
Status prawny:
Ihor Kotłobułatow
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 03510
Miasto: Lwów
Data: 1900-1910
Format: 17х22 sm
Autor: Nieznany
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, szkoła, latarnia elektryczna
Numer identyfikacyjny: 12961
Miasto: Krukenychi
Data: 1949
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Wolodymyr Rumiancew
Obiekt i słowa kluczowe: portret, ludzie, szkoła, lekcja, wioska
Rohatyn
Numer identyfikacyjny: 05110
Miasto: Rohatyn
Data: 1911
Format: 90x140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, budynek, szkoła, architektura, ludzie
Numer identyfikacyjny: 03067
Miasto: Lwów
Data: 1894
Format: 26х38 cm
Autor: Franciszek Rychnowski
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Lwowskie Muzeum Historyczne
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, szkoła, ludzie
Numer identyfikacyjny: 02582
Miasto: Lwów
Data: 1970-1975
Format: 10х15 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Wolodymyr Rumiancew
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica Vuka Karadżycza, budynek szkolny, tablica pamiątkowa, sadzonki
Numer identyfikacyjny: 08448
Miasto: Lwów
Data: 1919-1930
Format: 90x140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, budynki, architektura, szkoła
Numer identyfikacyjny: 01399
Miasto: Lwów
Data: 1892
Format: 8,4х13,3 сm
Autor: Edward Trzemeski
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Lwowskie Muzeum Historyczne
Obiekt i słowa kluczowe: Gmach Szkoły, ulica Teatralna
Numer identyfikacyjny: 08446
Miasto: Lwów
Data: 1930-1939
Format: 10x15 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, budynki, architektura, szkoła
Numer identyfikacyjny: 08491
Miasto: Lwów
Data: 1895
Format: 10x14 cm
Autor: Edward Trzemeski
Wydawca: Miasto Lwów w okresie samorządu. Lwów, 1895.
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Ulice, budynki, architektura, szkoła