Naukowa biblioteka NAN Ukrainy im. W.StefanykaNumer identyfikacyjny:
01372
Nazwa:
Naukowa biblioteka NAN Ukrainy im. W.Stefanyka
Miasto:
Opis:
Ossolineum, powstałe w 1817 r. z fundacji Jerzego Maksymiliana hr. Ossolińskiego, swoją siedzibę miało w przebudowanym, dawnym klasztorze karmelitanek trzewiczkowych p.w. św. Agnieszki. Pierwszy projekt rekonstrukcji zespołu opracował wiedeński architekt Peter Nobile. W latach 1827–1830 pracami budowlanymi kierował wojskowy inżynier (późniejszy generał) Józef Bem, do 1850 r. przebudową zajmowali się architekci Jan Salzmann, Fryderyk Baumann, Wilhelm Schmidt. Lewe, wschodnie skrzydło gmachu zbudowano w 1848 r. Umieszczono w nim Muzeum Książąt Lubomirskich, w którym eksponowane były dzieła malarstwa zachodniouropejskiego. Ossolineum, będące połączeniem narodowej biblioteki, archiwum oraz muzeum, stało się głównym naukowym i kulturalnym ośrodkiem Lwowa. Zakład Narodowy prowadził również działalność wydawniczą oraz badawczą, popierał powstawanie towarzystw naukowych.
Obiekt i słowa kluczowe:
Ulica Ossolinskich, Ossolineum, slupy telegraficzne, woz
Autor:
Edward Trzemeski
Wydawca:
Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Data:
1874-1877
Format:
6,5х10,5 cm
Status prawny:
Ihor Kotłobułatow
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 03533
Miasto: Lwów
Data: 1905
Format: 22х18 sm
Autor: Marek Munz
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Lwowskie Muzeum Historyczne
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, biblioteka
Numer identyfikacyjny: 00628
Miasto: Lwów
Data: 1930
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: "Album ukraińskiego Lwowa"
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: księgarnia, stelaże z książkami, księgarz
Numer identyfikacyjny: 01437
Miasto: Chmielnicki
Data: 1900-1920
Format: 17х23 сm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Serhiy Esiunin
Obiekt i słowa kluczowe: Płoskirów, Miejska Publiczna Biblioteka
Numer identyfikacyjny: 00774
Miasto: Lwów
Data: 1916
Format: 13x17 cm
Autor: Józef Kościesza Jaworski
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Biblioteka Baworowskich
Numer identyfikacyjny: 01372
Miasto: Lwów
Data: 1874-1877
Format: 6,5х10,5 cm
Autor: Edward Trzemeski
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica Ossolinskich, Ossolineum, slupy telegraficzne, woz

Dawny Gmach "Ossolineum" – Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (XVII w. – budowa kościoła p.w. św. Agnieszki; 1744-1745 – przebudowa kościoła, arch. B. Meretyn; 1817-1819 – opracowanie planów biblioteki oraz muzeum na miejscu kościoła, arch. P. Nobile; 1827-1830 – budowa gmachu muzeum i biblioteki, arch. J. Bem; 1837-1849 – budowa skrzydła północnego i kopuły, arch. J. Salzmann, przy udziale F. Baumanna; 1851-1852 – skrzydło wschodnie, arch. W. Schmidt). Zabytek stanowi świetny przykład architektury klasycyzmu we Lwowie. Obecnie (2009 r.) gmach jest siedzibą Lwowskiej Naukowej Biblioteki im. W. Stefanyka Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.

Pomnik wybitnego pisarza Wasyla Stefanyka zbudowany został w 1971 roku z okazji 100-lecia jego urodzin i stanął przed wejściem do Biblioteki Naukowej Akademii Nauk Ukrainy (dawniej Ossolineum), nazwanej na jego cześć. Autorem pomnika był rzeźbiarz Wołodymyr Skołozdra, autorem projektu architektonicznego – architekt Myron Wendzyłowycz.