Cerkiew Św. Piotra i PawlaNumer identyfikacyjny:
01358
Nazwa:
Cerkiew Św. Piotra i Pawla
Miasto:
Opis:
Świątynię p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła zbudowano jako kościół Paulinów, w miejscu pierwotnej przydrożnej kaplicy, znanej od 1668 r. Po kasacie konwentu paulinów w 1786 r. przeniesiono tutaj z Kaiserwaldu parafię cerkwi Świętego Krzyża. W 1798 r. architekt i rzeźbiarz Sebastian Fesinger przeprowadził częściową rekonstrukcję świątyni, wtedy też dobudowano dzwonnicę. Na fasadzie cerkwi znajdował się obraz Łukasza Dolińskiego “Chrystus przekazuje klucze Św. Piotrowi”. Stojące obok cerkwi figury świętych Piotra i Pawła, fundacji parocha cerkwi Petra Franza Krypiakewycza, pochodzą z końca XIX w. Ikonostas cerkwi wykonał Łukasz Doliński.
Obiekt i słowa kluczowe:
Ulica Łyczakowska, cerkiew Apostołów Piotra i Pawła
Autor:
Józef Eder
Wydawca:
Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Data:
1860-1870
Format:
14x10 cm
Status prawny:
Lwowskie Muzeum Historyczne
Kolekcja:
Lwowskie Muzeum Historyczne, ЛІМ, Фм 1112
Kategoria:
Technika:

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 05313
Miasto: Stryj
Data: 1904
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: A. Müller i Syn, Stryj
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, cerkiew, architektura, ludzie
Numer identyfikacyjny: 01638
Miasto: Szczerzec
Data: 1900-1939
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Andrij Kryżaniwskyj
Obiekt i słowa kluczowe: Cerkiew, mur, dzwonnica, wozy
Numer identyfikacyjny: 02579
Miasto: Buczacz
Data: 1930-1939
Format: 12х17 сm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Jurij Zawerbnyj
Obiekt i słowa kluczowe: Cerkiew
Numer identyfikacyjny: 01292
Miasto: Lwów
Data: 1950-1960
Format: 12х18 sm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Jurij Zawerbnyj
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół Franciszkanek, ulica Łysenki, budynki, przechodnie, zieleń
Numer identyfikacyjny: 01761
Miasto: Lwów
Data: 1937-1939
Format: 6,5х6,5 sm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Wolodymyr Rumiancew
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół Matki Boskiej Ostrobramskiej, ul. Łyczakowska 175
Sambor
Numer identyfikacyjny: 05172
Miasto: Sambor
Data: 1930-1939
Format: 140×90 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: "Ruch"; "Akropol" Kraków
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, cerkiew, architektura
Numer identyfikacyjny: 05561
Miasto: Ławrów
Data: 1932
Format: 11х17 cm
Autor: Wołodymyr Siczyński
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Cerkiew, architektura, ulica
Numer identyfikacyjny: 01358
Miasto: Lwów
Data: 1860-1870
Format: 14x10 cm
Autor: Józef Eder
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Lwowskie Muzeum Historyczne
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica Łyczakowska, cerkiew Apostołów Piotra i Pawła
Numer identyfikacyjny: 05385
Miasto: Tarnopol
Data: 1909
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: E.P.T.
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Cerkiew, dzwonnica, architektura

Cerkiew Św. Piotra i Pawła zbudowano na terenie dawnego Przedmieścia Łyczakowskiego, na posesji mieszczącej się na wschód od centrum Lwowa. Cerkiew znajduje się na rogu ulicy Łyczakowskiej i Mecznykowa. Architektura zabytku zachowała cechy barokowe i klasycystyczne (dzwonnica). Najważniejsze daty w budownictwie obiektu – 1668 r. (budowa kaplicy przydrożnej); połowa XVIII w. (przebudowa na kościół paulinów); 1798 r. (przebudowa na cerkiew, wzniesiono przedsionek z dzwonnicą, autor projektu: K. Fesinger); 1887 r. (restauracja).

Nazwa oryginalna: S. Peter u. Paul
Mapa: Plan Lemberga
Rok: с. 1863