Wydział Medyczny UniwersytetuNumer identyfikacyjny:
01351
Nazwa:
Wydział Medyczny Uniwersytetu
Miasto:
Opis:
Wskutek licznych petycji władz miejskich oraz Sejmu Galicyjskiego w 1891 r. rząd Austro-Węgier przyjął pozytywną decyzję w sprawie poszerzenia Uniwersytetu Lwowskiego o wydział lekarski. Przy poparciu namiestnika Galicji hrabiego K. Badeniego na Uniwersytecie utworzono wydział medyczny. Władza miejska nadała parcele budowlane przy ul. Piekarskiej oraz subsydię, a rząd zobowiązał się wznieść zespół budynków uczelni oraz zapewnić jej wyposażenie. W latach 1891–1894 r. przy ul. Piekarskiej 52 według projektu architekta Józefa Braunseisa zostały wzniesione trzy pierwsze budowle: główny gmach anatomii opisowej i fiziologii, po lewej stronie – budynek medycyny sądowej, po prawej – patologii, chemii oraz farmakologii. Wydział medyczny otwarto w 1894 r. przenosząc nań z wydziału filozoficznego kilka katedr: farmakologii, anatomii, higieny i fizjologii człowieka.
Obiekt i słowa kluczowe:
Ulica Piekarska, brama, skwer, wydział medyczny
Autor:
Edward Trzemeski
Wydawca:
Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Data:
1894
Format:
5,8х12,3 cm
Status prawny:
Lwowskie Muzeum Historyczne
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 00531
Miasto: Lwów
Data: 1941-1944
Format: 60x90 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Taras Pinjażko
Obiekt i słowa kluczowe: Uniwersytet, park, zieleń miejska
Numer identyfikacyjny: 00944
Miasto: Lwów
Data: 1945-1950
Format: Nieznany
Autor: B.A. Babanowa
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Centralne Państwowe Archiwum Filmowe Ukrainy imienia G. S. Pszenycznogo, Kijów
Obiekt i słowa kluczowe: audytorium, studentki, wykładowca, sprzęt laboratoryjny
Numer identyfikacyjny: 01351
Miasto: Lwów
Data: 1894
Format: 5,8х12,3 cm
Autor: Edward Trzemeski
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Lwowskie Muzeum Historyczne
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica Piekarska, brama, skwer, wydział medyczny
Numer identyfikacyjny: 13154
Miasto: Lwów
Data: 1950-1960
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Wolodymyr Rumiancew
Obiekt i słowa kluczowe: uniwersytet, kolaż, winieta, budynek, ludzie
Numer identyfikacyjny: 03064
Miasto: Lwów
Data: 1912-1914
Format: 14x9 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica św Mikołaja, Uniwersytet, Kościół św Mikołaja
Numer identyfikacyjny: 03036
Miasto: Lwów
Data: 1932-1939
Format: 12х18 сm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Uniwersytet, wydział medyczny, kolegium, architektura
Numer identyfikacyjny: 06221
Miasto: Lwów
Data: 1963-1964
Format: 10х15 сm
Autor: Jarosław Janczak
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Jarosław Janczak
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, budynek, architektura, ludzie
Numer identyfikacyjny: 01349
Miasto: Lwów
Data: 1892
Format: 5х12,5 cm
Autor: Edward Trzemeski
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Lwowskie Muzeum Historyczne
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica Długosza, Instytut, Uniwersytet
Lwów
Numer identyfikacyjny: 08437
Miasto: Lwów
Data: 1900-1914
Format: 11x17 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, budynki, uniwersytet, kościół, bruk
Na terenie Lwowskiego Instytutu Medycznego, pośrodku klombu przed najstarszym korpusem instytutu na ul. Pekarskiej 52 (zbudowanym w 1894 roku wg projektu architekta Józefa Braunzeisa) zbudowano w 1975 roku pomnik lekarzy, którzy zginęli podczas II wojny światowej. Autorami pomnika byli rzeźbiarz Petro Kusznik i architekt Apołon Orhanowycz.